KONFLIKT: Helt siden 2012 har politidirektør Benedicte Bjørnland hatt med den oppsagte politivarsleren Øyvind Tenold å gjøre.

PST-varsler: − Politidirektoratet var involvert i oppsigelsen min

Politidirektør Benedicte Bjørnland hadde en årelang konflikt med varsleren Øyvind Tenold. Nå kan VG avdekke at politidirektoratet var involvert i oppsigelsen av ham.

Publisert:

VG har avslørt at Øyvind Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vest politidistrikt – etter å ha varslet på flere av Norges mektigste politiledere.

Tenold mener politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester Kaare Songstad har samarbeidet om å bli kvitt ham.

Fredag skrev VG at politidirektør Benedicte Bjørnland har hatt en konflikt over flere år med den oppsagte varsleren Øyvind Tenold.

Nå kan VG fortelle at Politidirektoratet (POD) hadde tett kontakt med Vest politidistrikt i ukene før Tenold ble sagt opp, selv om Bjørnland ikke har noen offisiell rolle når det lokale ansettelsesrådet i Bergen behandlet oppsigelsen.

Dette fremkommer av regninger som advokaten til politimester Kaare Songstad har fakturert for arbeid knyttet til oppsigelsen.

Advokaten gjorde til sammen ni henvendelser til Politidirektoratet før hun sendte Tenold en innstilling om oppsigelse. I tillegg til brev, e-poster og telefonoppringninger, har det vært avholdt et møte mellom POD og Vest politidistrikt.

– Jeg er helt sikker på at POD var involvert i oppsigelsen min, fra begynnelse til slutt, sier Øyvind Tenold.

– Jeg kan ikke vite om dette ble løftet til topps i Politidirektoratet, men beslutningen om å si meg opp ble først truffet etter at politimesterens advokat hadde snakket med dem.

VARSLER: Øyvind Tenold reagerer på at POD var inne i saken hans.

«Overordnet informert»

I et brev til Justisdepartementet skriver Politidirektoratet at Benedicte Bjørnland ikke har noen «direkte befatning med saken».

Frode Aarum, Seksjonssjef for Arbeidsrett i POD, har fortalt VG at de kun er blitt «overordnet» informert om oppsigelsen fra Vest politidistrikt.

Fakturaene til advokat Sunniva Nising​ Sandvold i advokatfirmaet CMS Kluge viser omfattende kontakt mellom etatene. I fakturaene fremkommer hvem hun har vært i kontakt med – hvor mange ganger – og til hvilke tidspunkt:

  • 14. februar: Advokaten forbereder og deltar i et Teamsmøte, før hun sender en e-post til en seniorrådgiver i POD. Rådgiveren jobber i seksjon for Arbeidsrett, der Frode Aarum er leder.
  • 15. februar: Advokaten snakker i telefonen med rådgiveren og mottar en e-post fra den samme rådgiveren.
  • 16: februar: Advokaten begynner å skrive en innstilling til det ansettelsesrådet i Vest politidistrikt. Nå blir status endret fra “mulig innstilling om oppsigelse” – til “innstilling om oppsigelse”.
  • 3. mars: Det pågår mer korrespondanse med rådgiveren. Og 23. mars fullfører advokaten sitt utkast til innstilling. 

– Det viser at det har vært hyppig kontakt med POD i alle de ulike stadiene av oppsigelsessaken min, sier Tenold.

Advokat Sandvold har vært engasjert av politimesteren og Vest politidistrikt, mens firmaet hun jobber for har hatt en rammeavtale med Politidirektoratet. VG har spurt Sandvold om hvorfor hun snakket flere ganger med POD, når oppsigelsessaken kun var et anliggende for Vest politidistrikt.

– Fikk du råd av POD om å si opp Øyvind Tenold?

– Disse spørsmålene må du rette til Arne Lutro (kommunikasjonsdirektør, red.anm.) i Vest pd.

Via Lutro forteller politimester Kaare Songstad at det var ansettelsesrådet i Vest politidistrikt som fattet vedtak om oppsigelse av Tenold.

– I denne saken var det kontakt med POD for å vurdere om det i etaten var tilgjengelig annen passende stilling til Tenold, slik vi er pliktig til å undersøke, skriver Songstad i en e-post.

Tenold mener prosessen med å finne annen stilling til ham ble avsluttet halvannen måned tidligere. Dette fremkommer i et brev fra politimesterens advokat: «Kravet om å om mulig tilby annet passende arbeid anses dermed som rettslig oppfylt.»

– Skal være tette skott

Øyvind Tenold har klaget oppsigelsen inn for det sentrale ansettelsesrådet til POD. De skal gjøre en ny, uhildet vurdering av saken.

– Da er det uheldig at de allerede har vært involvert i saksbehandlingen, sier Tenold.

– Det skal være helt tette skott mellom det behandlende organ og klageorganet.

SEKSJONSSJEF: Frode Aarum sier Politidirektoratet var overordnet informert om Tenold-saken fra Vest politidistrikt.

Politidirektør Benedicte Bjørnland ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG til denne saken. Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet skriver i en e-post at det er naturlig at de har vært informert om situasjonen rundt ansettelsesforholdet til en leder av en distriktsenhet i PST.

– POD har selvsagt ikke gitt politidistriktet noe råd om å si opp en ansatt, slik VG spør om. Dette er vurderinger som helt og fullt ligger til ett politidistrikt, sier Aarum.

Han vil ikke svare på VGs spørsmål om hva advokaten har snakket med POD om.

Tenold har bedt om å få et detaljert innsyn i dialogen – uten å få det. Aarum opplyser at de blir kontaktet av ulike politidistrikt i kraft av direktoratsrollen og fagkompetansen.

– Vi er ikke kjent med når denne advokaten satte seg ned for å skrive dokumenter, sier Aarum.

Han tillegger at Vest politidistrikt har fått bistand fra advokat i en krevende sak, blant annet knyttet til autoriseringen av Tenold.

VG har også fortalt at politimesteren i Sør-Vest politidistrikt fikk i oppdrag av Politidirektoratet å vurdere en personalsak mot Tenold.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no