Vil gjenåpne drapssaken mot Jan Helge Andersen

Riksadvokaten vil gjenåpne straffesaken mot Jan Helge Andersen slik at han kan tiltales for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia.

Publisert:

Tidligere er Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

23 år etter ugjerningene i Baneheia, kan Jan Helge Andersen nå bli tiltalt også for det andre drapet.

– Gitt sakens utvikling var han ikke veldig overrasket, sier forsvarer Svein Holden om Andersens reaksjon til VG.

Andersen sier at han ikke er skyldig. Holden tror Andersen er både «samlet og innstilt» på å legge frem sin versjon av hendelsesforløpet.

Selv om Riksadvokaten mener det nå kan være grunnlag for å ta ut tiltale mot Andersen, er det ikke mulig så lenge saken ikke er gjenåpnetgjenåpnetAt en sak "gjenåpnes" betyr at Gjenopptakelseskommisjonen har konkludert med at en domfelt skal få en ny runde i retten. En sak kan gjenåpnes både til fordel og til ulempe for personen det gjelder..

Det er det Gjenopptakelseskommisjonen som bestemmer.

FLUKTRUTEN: Jan Helge Andersen tilbake i Baneheia i forbindelse med etterforskningen i 2001. Her gikk han opp fluktruten han beskrev til politiet.

Håkon Brækhus er en av bistandsadvokatene som representerer de fire etterlatte i saken.

– Det er klart at de var veldig spente på hva som kom i dag. De er glade for avgjørelsen, men samtidig er det blandede følelser for en knalltøff prosess fremover, sier han til VG.

Brækhus legger til at de må belage seg på at prosessen vil ta lang tid, både i kommisjonen og domstolen, og eventuelle ankerunder.

– Det er en lang vei foran oss. De tenker at de må stålsette seg, bite tennene sammen og stå i det.

BISTANDSADVOKAT: Håkon Brækhus

Uoppklart Baneheia-drap

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble i 2000 funnet voldtatt og drept i Baneheia.

I 2002 ble Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8), men han ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

BANEHEIA: De to jentene på 8 og 10 år ble funnet drept i et populært bade- og turområde i Kristiansand.

Årsaken til frifinnelsen var at retten den gang la stor vekt på Andersens forklaring som gikk ut på at Viggo Kristiansen hadde begått drapet.

Kristiansen ble senere frikjent for ugjerningene i Baneheia den 15. desember 2022, og han fikk en rekke beklagelser.

Siden den gang har drapet på Sløgedal Paulsen vært uoppklart.

– Han har frarøvet meg 21 år i frihet

Viggo Kristiansen sier nå til TV2 at han håper Andersen vil bli straffet. Kristiansen har tidligere anmeldt Andersen for falsk forklaring. Denne avgjørelsen, skulle han imidlertid ønske kom tidligere.

– Jeg håper at rettsstaten gjør det rette og at de straffer ham for dette. Han har frarøvet meg 21 år i frihet, sier Kristiansen til TV 2.

Brynjar Meling som forsvarte Viggo Kristiansen, sier til VG at han ikke er overrasket.

– Etterforskningen som fant sted etter gjenåpningen av Kristiansens sak, har jo ikke bare avkreftet mistanken mot Kristiansen, men også svekket påstanden om at det var to gjerningsmenn.

– Kommisjonen har, slik jeg ser det, intet annet valg enn å gjenåpne saken mot Andersen.

KRISTIANSEN FRIKJENT: Forsvarer Bjørn André Gulstad klemmer far til Viggo Kristiansen Svein Kristiansen (t.h) etter at Viggo Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken i Borgarting lagmannsrett i desember 2022.

Disse har siste ord

Det er ikke mulig å tiltale noen for samme ugjerning som de allerede er frikjent for – uten at saken gjenåpnes.

Derfor er det Gjenopptakelseskommisjonen som har siste ord i saken.

Kommisjonen skal på selvstendig grunnlag vurdere om vilkårene for å gjenåpne saken «til skade» «til skade» Ifølge Straffeprosessloven § 393 (2) kan en sak gjenåpnes "til skade" for noen dersom det ut i fra "hans egen tilståelse", "nye opplysninger" eller andre "bevis" må antas at han er skyldig.for Andersen er oppfylt.

Det er strengere vilkår for å gjenåpne en sak som er til skade for noen, enn om gjenåpning er til gunst for personen det gjelder.

Dersom de mener vilkårene er oppfylt, vil Andersen kunne tiltales, og han må møte i retten.

Lederen av kommisjonen, Kamilla Silseth, sier til VG at det foreløpig er uklart hvor lang tid de vil bruke på å finne ut om saken skal gjenåpnes.

– Den vil bli behandlet på samme måte som ordinære begjæringer om gjenåpninger, det vil si begjæringer til gunst, som er det vanligste, sier Silseth til VG.

Så vidt hun vet, har det kun skjedd tre ganger siden 2004 at det er kommet begjæringer til ugunst/til skade. Det vil si at resultatet for den det gjelder kan bli dårligere enn det opprinnelig var.

I Andersens tilfelle vil det si at han var frikjent, men en gjenåpning kan føre til at han blir dømt.

Fant Andersens DNA

I den nye Baneheia-etterforskningen som Oslo politidistrikt har stått for, har det blant annet blitt avdekket seks nye DNA-funn fra Jan Helge Andersen.

De knytter ham blant annet til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen.

Andersen har under hele etterforskningen fastholdt på sin forklaring om at han ikke handlet alene, og i avhør har han sagt at det ikke er greit om han blir sittende med hele ansvaret.

Hans tidligere kamerat Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med Baneheia-saken å gjøre. Etter å ha sonet over 20 år i fengsel, ble han omsider frikjent i Borgarting lagmannsrett 15. desember 2022.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no