RIK: Roger Bjørnstad har gått fra sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse til samme stilling i prestisjetunge LO. Det brakte ham millioner. Foto: Stian Lysberg Solum NTB scanpix

Ny LO-topp mangemillionær etter salg til LO-tilknyttet stiftelse

LOs nye sjeføkonom, Roger Bjørnstad (44), har solgt egen bedrift til LO-tilknyttede FAFO – og blitt rik.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Bjørnstad eide og drev Samfunnsøkonomisk Analyse AS (SA), et selskap som driver med «forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag».

Solgt

Selskapet driver fra de samme lokalene som forskningsstiftelsen FAFO, i Borggata ved politihuset på Grønland i Oslo.

I forbindelse med at Bjørnstad ble sjeføkonom i LO tidligere i år, solgte han seg ut av sin virksomhet: Han eide 85 prosent i SA og hans andel utgjør over 12,75 millioner kroner av kjøpesummen på 15 millioner kroner. Kjøper var FAFO.

– FAFO har vært veldig mye fokusert på samfunnspolitisk analyse og har ønsket å styrke den samfunnsøkonomiske siden. Det har vi nå fått til gjennom oppkjøpet av Samfunnsøkonomisk Analyse, sier FAFO-styreleder Gerd Kristiansen, den nylig avtroppende LO-sjefen.

Suksess

Samfunnsøkonomisk Analyse AS har hatt en god økonomi i mange år og omsetningen er blitt mangedoblet på fire år.

I 2016 var inntektene 20,8 millioner kroner og årsresultatet 3,8 millioner kroner.

Bjørnstad sier at de valgte å selge til FAFO, fordi de ga det beste tilbudet.

– Vi hadde kontakt med en rekke potensielle kjøpere og FAFO endte opp med å få det, fordi vi vurderte det som det beste. Kjøpesummen kan jeg ikke kommentere, fordi jeg har inngått en avtale med FAFO om det, sier Bjørnstad.

Les: LO og NHO i fersk feide

Økt formue og tjener mer enn LO-sjefen

De offentlige likningstallene viser at Bjørnstad har hatt en stabil inntekt liggende mellom 800 000 og en million kroner de senere årene. Formuen har vært økende. Fra 400 000 kroner i 2013 til 7,8 millioner kroner i 2015, som er de siste tilgjengelige.

– Det gjenspeiler den eventyrlige suksessen vi har hatt med Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Selskapets økonomi er blitt mye bedre. Formuesøkningen min gjenspeiler økningen i aksjeverdien, sier han.

– Skyldes deler av den kraftige veksten at dere har fått oppdrag fra FAFO?

– Nei, det skyldes i hovedsak at vi har vunnet en masse oppdrag, også mange offentlige anbud. Noe av årsaken er at jeg fikk med meg endel prosjekter, da min forrige arbeidsgiver Pöyry, la ned den delen av sin virksomhet i Norge.

Bjørnstad har fått 1 450 000 kroner i årslønn i LO. Det er mer enn den nye LO-sjefen: Hans-Christian Gabrielsens LO-lønn er 1 306 022 kroner.

– Ingen holdningsmessige konsekvenser

Bjørnstad avviser at hans millionærstatus vil ha noen som helst påvirkning på jobben han skal gjøre for LOs over 920 000 medlemmer.

– Nei, mine penger har ingen holdningsmessige konsekvenser for meg. Hvis det var mine egne økonomiske interesser jeg skulle i vareta, så ville jeg fortsatt i selskapet.

– Hvordan skal pengene plasseres?

– Mine penger står i bank og hus.

– Ingen sammenheng

FAFO har i samme periode fått overføringer fra LO: VG har fått bekreftet at LO-sekretariatet i år har bevilget 20 millioner kroner til FAFO. På møtet i LO-sekretariatet i januar vedtok de å styrke egenkapitalen i FAFO med 20 millioner kroner, med følgende tilføyelse: «Kapitalen fordeles med 15 millioner kroner til fagforeningsprogrammet og 5 millioner til andre strategiske formål».

Men en slik øremerking stred mot FAFOs vedtekter og 18. september ble tilføyelsen fjernet.

– Det er ingen sammenheng mellom den bevilgningen og kostnaden ved oppkjøpet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Midlene fra LO skal styrke FAFOs fri del av forskningen i arbeidslivsspørsmål. En av årsakene er at muligheten for å drive fri forskning har vært ganske mager under nåværende regjering, sier FAFO-styreleder Gerd Kristiansen.

Satte advokat på saken

Informasjonssjef Jenny Ann Hammerø i LO er like klar:

– Det er ikke noen kopling mellom bevilgningen til FAFO og ansettelsen av Bjørnstad i LO, eller FAFO-kjøpet av Bjørnstads selskap.

Men fordi LO fryktet at noen kunne komme til å foreta den koplingen, satte de advokatfirmaet Kluge på å undersøke om det kunne foreligge noen kritikkverdige forhold i saken.

– Kluge konkluderte med at det ikke forelå noen habilitetsspørsmål eller kritikkverdige forhold, sier Hammerø.

LO i kø i styret

Styret i stiftelsen FAFO har flere LO-topper. Gerd Kristiansen har blant annet med seg sin nylig avgåtte nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, og nåværende Fagforbundet-leder Mette Nord.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder