Sjekk om din kommune blir en «gamliskommune»

Eldrebølgen slår ujevnt inn over landet, og treffer hardest i utkantstrøk. Noen steder vil hver tredje innbygger være 70+ om 24 år.

 • Mona Langset
 • Øyvind Engan

Artikkelen er over tre år gammel

I kartet i toppen av artikkelen kan du se hvor mange eldre som vil bo i din kommune i år 2040.

– Generelt blir befolkningen eldre og eldre, men det er store regionale forskjeller. I Oslo forventer vi at bare 12 prosent av befolkningen vil være 70 år eller mer i år 2040, mens det kan bli flere enn 30 prosent eldre i enkelte utkantkommuner, sier forsker Stefan Leknes i SSB.

Loppa, Beiarn, Vanylven, Engerdal og Bindal er alle kommuner der eldrebølgen treffer hardt. Dersom SSBs beregninger slår til, vil alle kommunene ha en befolkning der mer enn 30 prosent er 70 år eller eldre innen 2040.

SSBs beregninger viser også en klar sammenheng mellom fraflytting og aldring. Kommunene med størst forventet aldring er de samme som har størst forventet nedgang i folketallet.

Les også: Nord-Norge mangler arbeidskraft

I tabellen under kan du se hvordan SSB tror at folketallet vil endre seg i din kommune. Klikk først på fylke, så får du oversikt over alle kommunene.

Rød: SSB tror folketallet vil synke.

Grønn: SSB tror folketallet vil øke.

Ifølge forsker Stefan Leknes i SSB er det tre hovedforklaringen på flyttestrømmen til urbane strøk:

– Unge voksne flytter til byen for å studere, få jobb og for å oppnå høyere inntekt. I tillegg opplever mange den urbane livsstilen som attraktiv, med yrende kulturliv, gode shoppingmuligheter, restauranter og barer. Det tredje momentet går ut på at mange allerede har venner og familie som har flyttet til byen, sier han.

De unge som flytter til sentrale strøk, føder også sine barn i sentrale strøk, noe som bidrar til at gjennomsnittsalderen går ytterligere ned.

Når de unge flytter ut, blir de gamle boende der de alltid har bodd. Og de gamle forventes å leve stadig lengre. Dermed blir enkelte utkantkommuner rene «gamliskommuner».

Mer om

 1. Statistisk sentralbyrå
 2. Eldre

Flere artikler

 1. Pluss content

  Nå kommer eldreboomen

 2. Nå kommer eldreboomen: Hvem skal ta seg av de gamle når Ravn (1) blir stor?

 3. Akershus-kommuner må hamle opp med stor tilflytting

 4. Kraftig aldring i distriktene kan gi økte forskjeller

 5. Frykter dårligere eldreomsorg flere steder i Norge

Fra andre aviser

 1. Ni grafer som viser befolkningsutviklingen i Norge

  Aftenposten
 2. SSB: Flere eldre enn yngre i Norge om 15 år

  Bergens Tidende
 3. Her er hver fjerde innbygger over 70 år. Sjekk hvordan eldrebølgen treffer din kommune.

  Aftenposten
 4. Krf om eldrebølgen: Alle må ta mer ansvar selv

  Aftenposten
 5. I denne byen er snart halvparten pensjonister. Vil det samme skje der du bor?

  Aftenposten
 6. Forgubbing. Synkende folketall. Lavt inntektsnivå. Her kan du sjekke hvilke kommuner som sliter tyngst.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder