MOBBER OG MOBBEOFFER: Glenn Seljeseth (25) er ikke imponert over den innsatsen som er satt inn mot mobbing fra politikertoppene i regjeringskvartalet. Foto: Tore Kristiansen

Bråstopp i kampen mot mobbing

Ni skoler har tatt i bruk regjeringens to hovedprogram mot mobbing i år. Det er bunnrekord i mobbekampen.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Landets fremste mobbeforskere mener regjeringen sitter passivt og ser på at kampen mot mobbing har stoppet opp.

Både professor Erling Roland ved Universitetet i Stavanger og professor Dan Olweus ved Universitetet i Bergen etterlyser en langt mer aktiv regjering. De konstaterer at hverken regjeringen eller de andre partnerne som har underskrevet to manifest mot mobbing, makter å bremse de økende tallene på barn som blir mobbet i skolen.

Roland og Olweus er internasjonalt anerkjente mobbeforskere og leverandører av regjeringens to store program mot mobbing; Zero og Olweus. I år har Olweus nytegnet to nye skoler som tar i bruk hans program. Syv nye skoler har tatt i buk Zero-programmet. Det er det laveste antallet nytegninger siden programmene ble tatt i bruk.

Mindre på banen

- Denne regjeringen har vært langt mindre på banen enn sine forgjengere i kampen mot mobbing. Det er ikke nok bare å videreføre et manifest mot mobbing. Man må sette kjøtt og blod på dette arbeidet, sier Erling Roland til VG.

Status i 2008 er at ni nye skoler har tatt i bruk programmene. Fra før er det 827 skoler som har innført Olweus- og Zero-programmene de siste åtte årene. Men ingen har oversikt over hvor mange som fortsatt bruker programmene aktivt.

Erling Roland og Dan Olweus mener de siste årenes innføring av Kunnskapsløftet og nye læreplaner i fagene har gått på bekostning av arbeidet mot mobbing i skolene.

- En årsak kan være at skolene har det travelt med andre ting som innføring av nye læreplaner. Når det skal innføres nye reformer tar det gjerne fokus bort fra alt annet, sier Roland til VG.

Den siste Elevundersøkelsen viser at flere elever i 2008 oppgir at de blir mobbet en eller flere ganger i uken - enn tilfellet var både i 2005, 2006 og 2007.

Regjeringen arbeider med å lage et nytt manifest mot mobbing. Den nåværende manifestperioden går ut i 2008.

- Det er mulig at arbeidet mot mobbing har kommet noe i bakleksen i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet, innrømmer politisk rådgiver Audun Herning i Kunnskapsdepartementet.

Offer ble mobber

Glenn Seljeseth (25) var først et mobbeoffer. Så byttet han skole og ble en mobber.
Nå advarer han regjeringen mot å bli en passiv tilskuer til at flere og flere elever i skolen blir mobbet.

Som elev på Andøya på 80- og 90-tallet ble Glenn slått, sparket og plaget av eldre medelever både på skolen og i fritiden. Han gruet seg til å gå på skolen.

Familien flyttet til Nesbyen i Hallingdal. Der ble Glenn en av flere mobbere som gjorde livet surt for flere medelever. Han legger ikke skjul på at mobbingen han var med på, gjorde skolehverdagen til en plage for noen av medelevene.

- Jeg synes virkelig det er nitrist at myndighetene blir hengende etter i den viktige kampen mot mobbing. Det er synd at ikke de som har kompetanse til å gjøre noe med dette, blir brukt, sier Seljeseth til VG.

For fem år siden møtte han selv et av sine mobbeofre i en egen reportasje i VG.

Da beskrev Glenn hvordan han som elev på skolen i Nesbyen tok rennefart og sparket en medelev i magen mens kameratene holdt offerets armer bak ryggen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder