VITNER I DAG: Torgeir Husby og Synne Sørheims rapport var fokus i retten 13. juni. I dag skal de vitne. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Eksperter om rapport 1: Svekket

De skal være uavhengige. Men Synne Sørheim og Torgeir Husby var sammen 12 av de 13 gangene de møtte Breivik.

Uavhengigheten mellom de sakkyndige fremstår som et sentralt spørsmål etter at fagdommer Arne Lyng boret og boret i problemstillingen i går.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Dette skjedde mens Karl Heinrik Melle fra Den rettsmedisinske kommisjon var i vitneboksen.

Den rettsmedisinske kommisjonen har nemlig godkjent Sørheim og Husbys erklæring uten «vesentlige bemerkninger», til tross for at mandatet sier at de sakkyndige skal gjøre uavhengige vurderinger.

Synne Sørheim møtte aldri Breivik alene. 12 av 13 ganger møtte Sørheim og Husby sammen. På det siste møtet var Husby der alene.

- Det svekker tilliten både til kommisjonen og til de sakkyndiges rapport, sier den erfarne strafferettsadvokaten Harald Stabell.

- Det er et moment i bevisvurderingen som retten skal ta stilling til, og som den helt sikkert vil merke seg. Når kommisjonen ser at retningslinjene er brutt, må de jo påpeke det, sier Stabell - som for øvrig er leder av advokatkontoret hvor også bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen jobber.

Psykiater: Han sådde mer tvil

Etter å ha fulgt utspørringen av Melle i retten i går, åpner den erfarne rettspsykiateren Pål Hartvig for at Breivik kan bli erklært utilregnelig, selv om retten mener at han var tilregnelig 22. juli i fjor:

VITNET I GÅR: Karl Heinrik Melle, leder av psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon. Foto: Helge Mikalsen, VG

- Nå er det ikke lenger bare tvil om Breiviks diagnose med to motstridende erklæringer, men det er også skapt tvil om kvaliteten på arbeidet som Husby og Sørheim har utført, sier Hartvig til VG.

Ifølge Hartvig åpner det muligheten for at tingrettssaken kan få et overraskende og høyst uvanlig utfall:

- Selv om dommerne kommer til at han høyst sannsynlig var tilregnelig, så kan det være så mye tvil i denne saken at de likevel må la denne tvilen komme tiltalte til gode og konkludere med at han var utilregnelig. Det paradoksale er jo at den tiltalte selv slåss for sin tilregnelighet, sier Pål Hartvig.

Tidligere kommisjonsmedlem, og professor Kjell Noreik, forklarer at rettspsykiatere er pålagt å gjøre seg opp hver sin vurdering uavhengig av hverandre.

- Utad vil det virke sikrere om de sakkyndige snakker med vedkommende uavhengig av hverandre - eventuelt noen samtaler sammen, sier Noreik til VG.

- Men hvis det er påfallende at de sakkyndige står i et avhengighetsforhold til hverandre eller bare har snakket med vedkommende sammen, burde nok kommisjonen ha bemerket det.

Det har de ikke gjort i denne sammenhengen.

«Definisjonsspørsmål»

Melle sto i vitneboksen i fem timer i går. Fagdommer Lyng spurte Melle om kommisjonen hadde gått inn i begrunnelsen de to sakkyndige hadde gitt for at de møtte Breivik sammen.

- Jeg kan ikke huske at vi diskutert det, sa Melle.

I sin egen erklæring forklarer Husby og Sørheim at sikkerhets- og ressursspørsmål var blant «svært mange grunner» for at de nesten uten unntak møtte Breivik sammen, men at hovedårsaken var:

«Fordi vi etter to samtaler så at vi hverken intellektuelt eller emosjonelt nærmest ville være i stand til å gjennomføre enesamtaler».

- Slik jeg ser det, har de gjort en avveining. Det naturlige ville vært at de sakkyndige selv redegjorde for dette, sa Melle.

Lyng påpekte også at Sørheim og Husby etter hvert fellesmøte oppsummerte sammen, under overskriften «status presens».

- Har kommisjonen diskutert og vurdert om dette da er en uavhengig vurdering, spurte Lyng.

- Det blir jo et definisjonsspørsmål, svarte Melle.

- Vi har oppfattet at det er to sakkyndige som må gjøre en selvstendig vurdering av det de observerte. Det er ikke uvanlig, ut fra ulike situasjoner, at sakkyndige bare har fellessamtaler eller bare vurderer folk i retten, uten at det da blir bemerket.

Lyng mente dette ikke var tilfredsstillende svart.

- Det jeg spurte om var om begrunnelsen som ble gitt for at man ikke har samtalene hver for seg (ble vurdert)?

- Ikke på det detaljnivået, nei, innrømmet Melle.

Vesentlige merknader

Harald Stabell mener det kan virke som om kommisjonen har hatt vesentlige merknader - etter gårsdagens opplysninger om både uavhengighet og uenighet i kommisjonen.

- Ja, det virker som denne har hatt merknader og at den mener den er suveren til å vurdere om de er vesentlige eller ikke. Det er ikke tilfredsstillende, jeg mener slike ting bør legges frem for retten, men da må det kreves en regelendring. Jeg tror det blir en diskusjon både om arbeidsmetode og habilitet etter denne saken, sier Stabell.

Professor i klinisk psykologi Siri Gullestad ved Universitetet i Oslo (UiO) satt i retten da dommer Lyng eksaminerte Melle.

- At kommisjonen ikke har problematisert Husby og Sørheims begrunnelse for å observere Breivik sammen, er kritikkverdig, sier Gullestad til VG.

Elden: Uenig i kritikken

UENIG: Advokat John Christian Elden reagerer ikke på at de to sakkyndige hovedsakelig har opptrådt sammen. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Advokat John Christian Elden reagerer ikke på at de to sakkyndige hovedsakelig har opptrådt sammen,

Han sier det aldri har vært tema i retten at kommisjonen ikke har vurdert uavhengigheten til de sakkyndige.

- Det har nærmest vært kutyme at faste par jobber sammen. I tillegg at de også bes å lage felles rapport, sier Elden til VG.

Christian Lundin er bistandsadvokat i terrorsaken.

Han reagerer ikke på Sørheim og Husbys fellesmøter, og synes Melle ga en grundig og tillitsfull forklaring.

- Jeg er ikke enig i kritikken kommisjonen har fått, forteller han VG.

Tvil om vrangforestillinger

Karl Heinrik Melle kom også med nye opplysninger om hvilke vurderinger kommisjonen hadde rundt den første rapporten.

Det kom frem både at kommisjonen hadde vært i tvil om hvorvidt ordene Husby og Sørheim stemplet som neologismer virkelig kunne anses som det. I tillegg sa Melle at de også var i tvil om vrangforestillingene det første teamet beskrev som bisarre, kom under betydningen bisart.

Likevel valgte de ikke å anføre tvilen som vesentlige merknader.

Men det gjorde de flere ganger i den andre rapporten:

** Kommisjonen mente Tørrissen og Aspaas ikke hadde tatt nok forbehold om muligheten for at Breivik hadde tilpasset sine utsagn.

** Kommisjonen mente det var uheldig at de sakkyndige ikke hadde hentet inn selvstendige opplysninger om Breiviks funksjon i barne- og ungdomsårene, samt de årene han bodde alene sammen med moren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder