MENER DE BEGIKK FEIL: Forsvarer Arne Næss mener lagmannsretten begikk saksbehandlingsfeil. Fra venstre lagmann Ørnulf Røhnebæk, førstelagmann Odd-Jarl Pedersen og ekstraordinær lagmann Ivar Kleiven inntar sine plasser før domsavsigelse i Alvdal-saken i Eidsivating lagmannsrett 06. juni. Foto: Scanpix

Alvdal-dømte ber høyesterett oppheve dommen

Tre av de fire domfelte i Alvdal-saken krever at dommen mot dem blir opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Forsvareren til den hovedtiltalte 64-åringen, advokat Sverre Næss, hevder med styrke at Eidsivating lagmannsrett begikk saksbehandlingsfeil da den nektet å oppnevne en sakkyndig i vitnepsykologi. Samtlige av forsvarerne, også advokat Steffen Brandstad som ikke har anket på vegne av sin klient, den 46 år gamle hovedkvinnen i saken, mener flere av de sentrale barneavhørene ikke holder mål.

Hvis Høyesterett er enig i at bevisenes kvalitet burde vært undersøkt av en oppnevnt spesialist kan hele saken bli sendt tilbake til lagmannsretten for en ny og fullstendig hovedforhandling.

Forsvarer Sverre Næss, advokat for den hovedtiltalte mannen, mener Eidsivating lagmannsrett burde oppnevnt sakkyndig i vitnepsykologi og krever dommen opphevet. Foto: Krister Sørbø


Alle bortsett fra hovedkvinnen - som synes fornøyd med at hun slapp forvaringsstraff - har anket til Høyesterett over saksbehandlingen. I tillegg har 64-åringen og nabomannen anket over straffeutmålingen på 13 års forvaring og fire års fengsel. Den 47 år gamle nabokvinnen har ikke bedt Høyesterett vurdere straffeutmålingen på tre års fengsel.

LES OGSÅ: Alvdal: - Barnevernet kunne vært koblet inn tidligere

Kritikk mot barneavhør

Forsvarerne mener det de ser som åpenbare svakheter ved dommeravhørene, spesielt av den mindreårige nabogutten, skulle vært behørig belyst av en sakkyndig. Guttens forklaring er et av de helt sentrale bevisene mot samtlige fire domfelte.

- Disse avhørene er så dårlige at de ikke er holdbare som beviser. Denne gutten husket ingenting før politimannen som avhørte ham begynte å legge inn navn og opplysninger i avhørssituasjonen, sier advokat Sverre Næss til NTB.

Advokat Anniken Mellegaard, som forsvarer moren til gutten, brukte betydelig tid i sin prosedyre på å redegjøre for hvordan barn - og voksne, for den saks skyld - kan gi helt gale opplysninger i avhør hvis avhørsteknikken er svak. Såkalte falske minner, som kan fremkalles blant annet ved at avhøreren stiller ledende spørsmål eller selv introduserer nye opplysninger i avhøret, er et kjent fenomen innen vitnepsykologien, ifølge Mellegaards prosedyre i lagmannsretten.

Aktoratet anker trolig

Høyesterett kan velge å oppheve dommen fra lagmannsretten uten at det prosederes på spørsmålet. I så fall vil dommen med hovedforhandling bli strøket og saken underlagt ny behandling i Eidsivating lagmannsrett. Det kan også bli resultatet hvis Høyesterett tillater anken fremmet og ønsker å høre partene i spørsmålet.

Det er fortsatt usikkert hvordan påtalemyndigheten forholder seg til ankespørsmålet, men informasjon NTB har fått peker sterkt i retning av at Riksadvokaten har bedt Hedmark og Oppland statsadvokatembeter anke for en eller flere av de domfelte.

Statsadvokat Iris Storås argumenterte etter at dommen var falt nettopp på behovet for en klargjøring av straffenivået for grove seksualforbrytelser mot barn - spesielt i lys av at den hovedtiltalte mannen ble dømt til forvaringsstraff, mens hans tidligere samboer slapp.

- Hvis påtalemyndigheten anker straffeutmålingen til min klient, vil vi vurdere motanke, sier advokat Steffen Brandstad.

Fristen for å levere anke går for påtalemyndigheten ut 4. juli.

Les også

 1. Alvdal: - Barnevernet kunne vært koblet inn tidligere

  Barnevernet kunne ha vært koblet inn overfor barna i Alvdal-saken langt tidligere - hvis de kommunale tjenestene hadde…
 2. Alvdal-hovedmann anker til Høyesterett

  (VG Nett) Den 64 år gamle hovedmannen i Alvdal-saken anker både straffeutmålingen og saksbehandlingen til Høyesterett.
 3. Alvdal-moren lo da hun fikk mildere straff

  HAMAR (VG Nett) Hovedkvinnen (46) i Alvdal-saken lo og smilte da Eidsivating lagmannsrett idømte henne en mildere straff…
 4. Forbereder nye millionkrav i Alvdal-saken

  Eidsivating lagmannsrett setter med sin dom mandag bare et foreløpig punktum for Alvdal-saken.
 5. Ber om 14 års forvaring for de hovedtiltalte

  Alvdal-saken inneholder ingen formildende omstendigheter, framholdt aktor i sin prosedyre onsdag.
 6. Alvdal-barnas forklaringer trolig avgjørende

  Juryen i Alvdal-saken må ha lagt avgjørende vekt på barnas forklaringer om grove seksuelle overgrep.
 7. Alvdal-juryen må svare på 92 spørsmål

  Partene har sagt sitt om skyldspørsmålene i Alvdal-saken. Nå er det opp til juryen å komme med svarene.
 8. Alle kjent skyldige i Alvdal-saken

  Alle de fire tiltalte i Alvdal-saken er kjent skyldige av juryen i Eidsivating lagmannsrett.
 9. Forsvarer: - Det er bildene som gjør Alvdal-saken spesiell

  Advokat Steffen Brandstad, som forsvarer den hovedtiltalte moren (46)i Alvdal-saken advarer mot å la seg rive med av…
 10. Voksen sønn: - Fikk godteri for å holde kjeft om overgrep

  HAMAR (VG Nett) Den voksne sønnen forteller han fikk belønning hvis han ikke fortalte om de angivelige overgrepene faren…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder