Varslet av helsepersonell ** Frykter for vold og overgrep

KATASTROFE: – Systemet er for mye basert på tilfeldigheter og frivillighet. Nå må regjeringen trykke på katastrofeknappen, sier Barneombud Anne Lindboe til VG. Foto: Patrick da Silva Sæther , VG

Barneombudet slår alarm om asylbarnas helse: – En akutt krise

Barneombud Anne Lindboe er bekymret for at asylbarn i Norge ikke får god nok helsehjelp. Nå mener hun regjeringen må trykke på «katastrofeknappen».

  • Geir Molnes

Artikkelen er over fire år gammel

– Systemet står overfor en akutt krise. Det går utover barns grunnleggende menneskerettigheter, tilgang på helsehjelp og krav på beskyttelse og trygghet. Det er sporadisk og litt tilfeldig hva slags hjelp asylsøkerne får, sier Barneombud Anne Lindboe til VG.

Les også: Slik er Syria-flyktningenes første natt i Norge

Tall fra UDI viser at det kom 2313 asylsøkere til Norge i august. Første halvår i år kom det 972 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Det har tidligere vært tilløp til kaos ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen, der asylsøkere har måttet sove på gaten utenfor politiets kontorer.

Varslet av helsepersonell

I et brev til flere departementer omtaler Barneombudet situasjonen som ekstraordinær. Ombudet er blant annet bekymret for at de mange asylbarna som nå kommer til Norge ikke får god nok helsehjelp.

«Helsepersonell som har vært i kontakt med barn som har ankommet Norge de siste ukene har formidlet flere bekymringer til oss», står det i brevet.

Les også: Slik er flyktningenes første natt i Norge

Ombudet har blant annet fått meldinger om barn som har måttet vente svært lenge på legevakt, enslige mindreårige som er sendt til legevakt uten følge av voksne, og at det har vært problemer med å få løst inn resepter.

Frykter svært negative konsekvenser

– Mottakssystemet er ikke dimensjonert for å ta imot så mange asylsøkere. Vi får stadig tilbakemeldinger om at ting glipper. Nå trenger vi et helhetlig system som kan ivareta alle grunnleggende behov ved ankomsten, sier Lindboe.

HEKTISK: Flyktninger fra Syria og Afghanistan strømmer på ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Foto: Trond Solberg , VG

I brevet viser ombudet til at mange av dem som ankommer Norge har vært på reise lenge. Flere av barna skal være medtatt av reisen, og de kan ha sykdommer som har vært ubehandlet lenge.

Grafikk: Disse tar imot flest flyktninger

«Å avvente helsehjelp til etter at de er registrert vil kunne få svært negative konsekvenser for den enkelte. I tillegg representerer ubehandlede infeksjoner en smittefare for andre.», skriver Barneombudet i brevet.

– Systemet er for mye basert på tilfeldigheter og frivillighet. Nå må regjeringen trykke på katastrofeknappen. Vi har ressurser til å takle humanitære kriser i utlandet, nå må vi også få på plass et system her i Norge, sier Lindboe.

Bekymret for menneskehandel

Ombudet er også bekymret for at asylbarna kan utsettes for menneskehandel, vold og overgrep. I brevet vises det til at tidligere og eksisterende mottak i perioder har hatt problemer med at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner, kommer i kontakt med rusmiljøer og kriminelle miljøer.

Se bildene: Slik sover barna på flukt

Barneombudet mener de høye ankomsttallene gjør situasjonen uoversiktlig, og mener det ikke er blitt gjort nok for å sikre asylbarnas rettigheter.

«Det vi har sett til nå bærer for mye preg av midlertidighet og manglende koordinering til å ivareta rettighetene til barn som søker asyl i Norge på en god nok måte.»

Barneombudet har innkalt til hastemøte om flyktningkrisen klokken 12 i dag. På møtet kommer blant annet Amnesty International Norge, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, NOAS og Norges Røde Kors.

PU: – Vil be om møte med Barneombudet

Det er Politiets utlendingsenhet som driver mottakssenteret på Tøyen. De opplyser at de nå har to sykepleiere fra Oslo kommunes legevakt i lokalene fra 08-23, i tillegg til frivillig helsepersonell fra Røde Kors.

Les også: VGs dokumentar om flukten til Europa

– Rutinen nå er at barn og barnefamilier skal overnatte i Røde Kors sine lokaler, der det også er helsepersonell til stede. Vi vil ta kontakt med Barneombudet og be om et møte for å snakke om de andre problemstillingene de reiser, skriver kommunikasjonssjef Tuva Otterlei Blikom i en e-post til VG.

Statssekretær: – Følger opp bekymringsmeldingen

Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet forteller at hun er enig med Barneombudet i at barn og unge er særlig sårbare, og kan ha større behov for helsetjenester enn andre.

Har du lest? Slik endte syriske Limar (5) i Norge

– På bakgrunn av bekymringsmeldingen fra blant annet Barneombudet om forholdene utenfor Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen, har departementet bedt Helsedirektoratet om å følge opp situasjonen raskt ved dialog med Oslo kommune og andre. Oslo kommune har nå bemannet PU med erfarne sykepleiere i vaktordning for å vurdere behovet for akutt og nødvendig helsehjelp, skriver Normann i en e-post til VG.

Følger situasjonen nøye

Hun skriver videre at regjeringen jobber for å ruste helsetjenesten til å håndtere økte ankomster av asylsøkere.

– Vi har blant annet styrket det psykiske helsetilbudet i kommunene med flere psykologer og økt rammene til kommunene for å bygge opp helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I tilleggsproposisjonen for årets budsjett, foreslår regjeringen å styrke Regional kunnskapssenter om vold og traumatisk stress med 5 millioner kroner. Her er barn og unge et viktig tema. Direktoratet har videre sendt et brev til alles landets kommuner om asylbarns rett til helsetjenester, skriver Normann.

Bakgrunn: Derfor har Europas flyktning-system kollapset

Hun opplyser at regjeringen følger flyktningsituasjonen nøye og vurderer fortløpende behovet for å sette inn særskilte tiltak, og at dette også gjelder innen helsesektoren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder