TILBAKE I FORVARING: Nokas-dømte Metkel Betew, her avbildet i 2008, må tilbake i forvaring etter å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse. Foto: Trond Solberg VG

Nokas-dømte Metkel Betew tilbake til forvaring

Borgarting lagmannsrett har konkludert med at Nokas-dømte Metkel Betew skal tilbake i forvaring etter å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Betews gjentatte og massive brudd på vilkåret for prøveløslatelse gir klare indikasjoner på risiko for nye straffbare handlinger. Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.

Betew ble prøveløslatt i 2014 etter å ha sonet minstetiden. Etter ti måneder i frihet ble han i august 2015 igjen varetektsfengslet, siktet for nye alvorlige lovbrudd.

Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse han anket.

Bakgrunn: Nokas-raner var ute på prøve – tatt igjen etter 295 dager i frihet

Betews advokat: – Vil vurdere å anke

VURDERER ANKE: Betews advokat Marius Dietrichson sier til VG at de reagerer på at Betews gjeninnsettes uten å ha begått ny kriminalitet. Her avbildet i tingretten i 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I vilkårene for prøveløslatelsen het det at Betew ikke skal ha kontakt med kriminelle miljøer, blant dem andre Nokas-dømte.

Betew anket avgjørelsen, og ankeforhandlingene ble gjennomført i Borgarting lagmannsrett i midten av juni.

Betews advokat Marius Dietrichson sier til VG at han vil diskutere rettens avgjørelse med sin klient, men sier videre:

– Vi har tidligere reagert på at Betew søkes gjeninnsatt i fengsel i mange år uten at det hevdes at han har begått ny kriminalitet. Han har kun innrettet livet sitt i strid med de forutsetningene fengselet satt i forbindelse med løslatelsen. Det eneste gale han har gjort er å treffe tidligere venner. Det mener vi ikke kan begrunne fengsel i mange år – som er utfallet av denne dommen. Vi vil derfor vurdere å anke saken videre, sier Dietrichson.

Se oversikten: Slik ble den endelige dommen for Nokas-ranerne

Kontakt med straffedømte

I dommen fra lagmannsretten kommer det frem at Betew har erkjent å ha hatt kontakt med straffedømte personer under prøveløslatelsen.

Spaningsrapporter og kommunikasjonskontroll har også avdekket at Betew har hatt kontakt med til sammen cirka 40 kriminelt belastede personer, hvorav de aller fleste er straffedømt flere ganger, og for alvorlig kriminalitet, skriver retten i sin avgjørelse.

Les også: 51 Nokas-millioner fortsatt borte

«Kontakten med straffedømte personer har vært omfattende og med hyppige møter og varte helt frem til Betew ble pågrepet og varetektsfengslet i august 2015. Det fremgår av spaningsrapportene at Betews møter med straffedømte personer er av ulik karakter. Betew har enkelte ganger møtt en straffedømt person alene. Andre ganger har Betew møtt flere straffedømte personer. Det har ofte vært korte møter. Det er ikke tale tilfeldige møter», heter det i dommen.

VG har tidligere omtalt at politiet mener Betew har hatt kontakt med flere tungt kriminelle personer, blant annet Nokas-dømte David Toska og Kjell Alrich Schumann. De mistenker også at han har ledet en narkoliga, samt planlagt et spektakulært ran etter at han ble prøveløslatt.

Les også: Nokas-ranerne dro på guttetur

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder