Norge vurderer arbeidsinnvandring fra u-land

Regjeringen vurderer å åpne for midlertidig arbeidsinnvandring fra utviklingsland.

  • NTB

I løpet av juli vil regjeringen trolig legge fram et nytt tilbud til u-landene om friere flyt av midlertidig arbeidskraft til Norge. Forslaget har oppstått i forbindelse med den pågående forhandlingsrunden om tjenester (GATS) i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det opplyser statssekretær Liv Monica Stubholt (Sp) i Utenriksdepartementet til Nationen.

GATS-forhandlingene inngår i WTOs omfattende forhandlingsrunde, Doha-runden. I forbindelse med disse forhandlingene har u-land stilt krav som de mener tjener deres interesser. Ifølge Stubholt er det til sammen 15 u-land, i tillegg til 31 av verdens minst utviklede land (MUL) som nå har reist krav om fri flyt av arbeidskraft til blant annet Norge.

- Vi vurderer å åpne mer for midlertidig opphold. Kravene som er kommet dreier seg ikke bare om høykvalifiserte spesialister, men også om mindre kvalifiserte arbeidstakere og praktikanter, noe vi synes er veldig positivt, sier Stubholt.

Hun opplyser at det vil være et absolutt krav at dette ikke fører til utnyttelse av arbeidskraft og sosial dumping.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder