LØNNSKAMP: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet rasler med lønnsoppgjørsablene.
LØNNSKAMP: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet rasler med lønnsoppgjørsablene. Foto: Trond Solberg VG

LO truer med økte lønnskrav etter statsbudsjettet

INNENRIKS

Leder LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum i Fellesforbundet, sier innstrammingene i statsbudsjettet kan gi dyrere lønnsoppgjør neste år.

Publisert:

Leder LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum i Fellesforbundet, sier innstrammingene i statsbudsjettet kan gi dyrere lønnsoppgjør neste år.

Det er innstrammingene i dagpengeordningen for de ledige som får det til å gnistre i LO.

– Kan prege neste års krav

Eggum sier til VG at LO i de fire årene den borgerlige regjeringen har sittet, har vist moderasjon gjennom en vanskelig tid.

– Nå har vi og våre medlemmer stilt opp i en rekke oppgjør. Dette er nå takken vi får.

– Kan det gi dyrere lønnsoppgjør?

– Kravene til oppgjøret er ikke bestemt ennå. Men et slikt smålig kutt blir selvsagt bli lagt merke til og kan prege neste års krav. Det er direkte opprørende at regjeringen skal ta dagpenger fra vanlige arbeidsfolk, sier Eggum.

Det er forslaget til innstramminger i dagpengeordningen han reagerer på. LO har regnet på at det utgjør 700 millioner kroner de neste tre årene.

– Ikke greit

Han sier at norsk arbeidsliv har en rekke utfordringer.

– Et hovedproblem er løsere tilknytning, midlertidighet og kortsiktig bemanning. Da er det ikke greit at regjeringen på smålig vis kutter i ordningen, slik at ikke lønn siste tre år skal legges til grunn.

Les: Budsjettet på 1,2,3.

– At det nå bare er siste året som skal telle vil skyve mange folk og familier utenfor ordningen.(Se faktaboks).

– Skaper flere sosialklienter

– Nå vil sikkert regjeringen prøve å dekke dette til med fjonge ord som omstilling og bærekraft. Det er ikke mye omstilling i å skape flere sosialklienter, sier Eggum.

– Det er og er heftig omfang man legger opp til. 700 millioner kroner skal kuttes på tre år. Samtidig som man bruker de samme pengene på skattekutt til de som har mest. Det rett og slett ikke greit. Heldigvis har vi en mindretallsregjering. Her må opposisjonen rydde opp, sier han.

Les: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Hauglie sier de vrir

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) forsvarer omleggingen.

– Regjeringen fører en aktiv arbeidsmarkedspolitikk: I neste års budsjett fortsetter vi innsatsen for å få unge i skole og arbeid og langtidsledige i ny jobb. Samtidig vil vi forsterke arbeidslinjen. Vi foreslår en kortere opptjeningsperiode for dagpenger samtidig sikrer vi de som er mest utsatte ved at sykepenger og pleiepenger skal gi rett til dagpenger. Slik er det ikke i dag.

Men departementet opplyser at det reelle kuttet i dagpenger er på over 300 millioner kroner neste år, inkludert det som skal gis til de med sykepenger og pleiepenger.

Hun sier kortere opptjeningsperiode betyr å målrette dagpengeordningen mot dem som har tettest tilknytning til arbeidslivet.

– Vi foreslår å gå bort fra muligheten til å beregne rett til og størrelsen på dagpengene basert på inntekt tre siste år. Ved at siste kalenderår legges til grunn, sikrer vi at ordningen spisses mot de som nylig har mistet jobben, sier Hauglie.

– Forslaget er viktig og sosialt og vil gi flere en større mulighet til inntektssikring ved arbeidsløshet. Hvis vi mener alvor med å sikre velferden nå og for kommende generasjoner, må vi våge å ta noen grep. Kortere opptjeningsperiode for dagpenger er et slikt forslag.

Her kan du lese mer om