TAPTE: Mullah Krekar tapte saken mot norske myndigheter i menenskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: SCANPIX

Krekar klager Norge inn for Strasbourg

Omstridt mulla mener seg umenneskelig behandlet

STAVANGER/OSLO (VG) Mulla Krekar mener norske myndigheter i snart seks år nærmest har plassert ham i indre eksil - uten rett til å arbeide, studere eller være en del av samfunnet.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Nå har den omstridte 52-åringen brakt saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Jeg saksøker Norge for å sjekke om jeg har fått alle de rettigheter jeg har krav på, sier Mulla Krekar til VG på telefon, og med en av sine døtre som tolk.

- Jeg krever bare det jeg har krav på og bryr meg ikke om folks reaksjoner, sier Krekar.

- Han har ingen identifikasjonspapirer, ingen bevegelsesfrihet eller rettigheter her i landet, hverken økonomisk eller sosialt. I stedet er han tvunget inn i noe som kan minne om husarrest, uten mulighet til for eksempel å kunne oppebære inntekter til forsørgelse for seg eller familien, sier hans advokat Brynjar Meling.

KREKARS ADVOKAT: Brynjar Meling. Foto: HÅKON VOLD

- Jeg har ikke mottatt en krone fra Norge de 13 årene jeg har bodd her i Norge. Jeg har ingen rettigheter, jeg har ikke arbeidstillatelse og ingen rett på legehjelp, sier mullaen selv.

- Formelt utvist

Den 52 år gamle, opprinnelig irakiske kurderen ønsker at Strasbourg-domstolen vurderer om Norge har forbrutt seg mot tre artikler i menneskerettighetskonvensjonen - blant annet om han blir utsatt for umenneskelig behandling fra norske myndigheter.

- Det man ønsker avklart, er hvor langt et land kan tillate seg å gå i å treffe vedtak som rett og slett ikke kan gjennomføres. I snart seks år har min klient vært formelt utvist fra riket, selv om også norske myndigheter innrømmer at det ikke er mulig å sende ham tilbake til Irak. I mellomtiden mister Krekar grunnleggende rettigheter som alle har krav på i et demokratisk samfunn, mener advokat Brynjar Meling.

Allerede høsten 2002 varslet utlendingsmyndighetene at de ville sende Krekar ut av landet. Det formelle vedtaket ble fattet 19. februar året etterpå.

Denne beslutningen er senere opprettholdt av alle norske rettsinstanser, til og med Høyesterett. Landets øverste domstol kom i november i fjor frem til at den strengt religiøse 52-åringen kan utvises, fordi han angivelig er en trussel i forhold til rikets sikkerhet.

Utlendingsmyndighetene har utsatt utvisningen av Najmuddin Faraj Ahmad - som er Krekars egentlige navn - inntil hans opprinnelsesland garanterer at han ikke vil bli utsatt for dødsstraff eller tortur, slik Norge har forpliktet seg til gjennom internasjonale avtaler.

Men som medgrunnlegger og tidligere øverste leder av den påståtte terrororganisasjonen Ansar al-Islam, har 52-åringen mange fiender i hjemlandet. Dermed blir Krekar værende i Norge på ubestemt tid - og under betingelser som han og hans advokat opplever som umenneskelige.

Frykter utlevering

Når VG konfronterer ham med det faktum at han er en fri mann og at ingen holder ham tilbake, svarer han:

- Hvordan skal jeg reise? Jeg har ikke pass og kan ikke reise, sier Krekar.

Han forteller at han også frykter å bli pågrepet og utlevert om han bare tok en tur over grensen til Sverige.

- I Jordan er jeg dømt til fengsel i 15 år for narkotika. Jeg frykter å bli utlevert med bakgrunn i denne dommen. Det er bare Norge og Nederland som har slått fast at denne dommen er uriktig, sier Krekar.

Ifølge advokat Meling ønsker klienten hans å forlate Norge så snart det er trygt for ham å reise.

- Det er en av denne sakens største misforståelser at han ønsker å bli her i landet for enhver pris. Min klient er ikke her fordi han har lyst, men fordi han må, sier Meling.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har fortsatt ikke bestemt seg for om de vil ta Krekars sak inn til behandling.

- Strasbourg kan uansett ikke oppheve vedtaket norske myndigheter har fattet, men vi vil ha denne domstolens syn på saken slik at norske myndigheter kan ta konsekvensen av den beslutningen som er fattet, og eventuelt omgjøre utvisningsvedtaket, sier Meling.

- Vurderer dere selv å begjære at norske myndigheter gjør om sin beslutning?

- Det er noe som hele tiden blir vurdert. Etter vår mening styrkes argumentet om at dette vedtaket må endres for hver dag som går. Men nå ønsker vi at menneskerettighetsdomstolen vurderer de avgjørelsene som foreligger, sier Meling.

- Ingen kommentar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) kunne i går ikke kommentere Krekars Strasbourg-klage.

- Dette skyldes sommerferie og en begravelse mandag, sier kommunikasjonssjef Kristin Hetle i AID.

Hun viser inntil videre til en pressemelding departementet sendte ut etter at daværende AID-statsråd Bjarne Håkon Hanssen i april i år møtte EUs antiterrorkoordinator Gilles de Kerchove i Brussel. Da uttalte Hanssen:

- Regjeringen står fast ved utvisningsvedtaket av Krekar. Vi arbeider fortsatt aktivt med spørsmål knyttet til retur av Krekar.

Han la videre til at målet er at Norge i fremtiden håper å kunne få til en avtale med irakiske myndigheter innenfor rammene av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Dette innebærer at utlendingsmyndighetene får en garanti fra Irak om at Krekar ikke utsettes for tortur eller blir dømt til døden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder