VANT I TINGRETTEN: Jovsset Ánte Sara og forsvarer Trond P. Biti (til høyre) vant mot staten i tingretten i fjor. Han gikk til sak mot staten da han fikk beskjed om å slakte halve reinflokken sin. Nå er ankesaken i gang i lagmannsretten.
VANT I TINGRETTEN: Jovsset Ánte Sara og forsvarer Trond P. Biti (til høyre) vant mot staten i tingretten i fjor. Han gikk til sak mot staten da han fikk beskjed om å slakte halve reinflokken sin. Nå er ankesaken i gang i lagmannsretten. Foto: Tom Hardy Ságat

Staten vil slakte halvparten av Jovssets (25) rein – nå er ankesaken i gang

INNENRIKS

Jovsset Ánte Sara saksøkte staten og vant i første
rettsinstans. En ny seier i lagmannsretten vil være viktig for
reindriftsnæringen, mener forbundsleder.

Publisert:

Leder Ellinor Marita Jåma i Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) mener det er tøft gjort av 25 år gamle Jovsset Ánte Sara å ta saken rettens vei.

– Det er modig gjort av en ung gutt å gå til sak mot staten. Saken hans vil legge føringer for mange andre i samme situasjon, sier Jamå til VG.

Sara sier til VG at han ikke hadde noe annet valg enn å gå til sak mot staten.

– Jeg måtte gå til sak for å bevare min og familiens næring. Jeg kan ikke godta at vi blir tvunget ut av en næring som har gått i arv i generasjoner, sier han til VG.

Bakteppet for rettssaken er at det er for mange reinsdyr i Finnmark, og i 2013 besluttet staten ved Landbruks- og matdepartementet å ta grep.

Les også: 323 reinsdyr drept av lyn på Hardangervidda

Reindriftseiere i reinbeitedistriktet 20 Kvaløy/Fálá fikk beskjed om at de måtte redusere reintallet kraftig med 35,6 prosent, skriver NRK.

I mars 2014 ble det vedtatt at Jovsset Ánte Sara måtte halvere reinflokken sin fra 150 dyr til 75, skriver TV 2.

Saksøkte staten

Det var uakseptabelt for Sara, som gikk til sak mot staten. Sara vant den første rettssaken i mars 2016. Retten la blant annet vekt på at han ikke ville oppnå en tilstrekkelig høy inntekt med 75 reinsdyr.

Staten anket saken videre til lagmannsretten, som nå har startet behandlingen av ankesaken.

– Jeg håpet selvfølgelig på at de ikke ville anke, men jeg forventet ikke at staten ville gi seg så lett, sier Sara, som har troen på at han vil vinne frem i lagmannsretten også.

Les også: Minst 19 rein påkjørt og drept i Finnmark

For 25-åringen har det blitt en prinsippsak.

– Vi må få ha medbestemmelsesrett over vår egen næring. Slik som det er nå, har ikke reindriftseiere styring på sin egen fremtid, men det har staten, sier Sara.

Den unge reineieren har nå omtrent 300 rein. Dersom staten vinner rettsaken i lagmannsretten, må han redusere reinflokken til 75 dyr.

Mener loven mangler legitimitet

NRL er helt enige om at det er for mange reinsdyr i Finnmark.

– Men vi er uenig i måten det har vært håndtert på. Det er både fordi dem med få rein rammes ekstra hardt, og at dem som allerede har redusert reintallet blir en tapende part, sammenlignet med dem som ikke har gjort det. Her må det en endring til, sier Jåma.

Hun mener det er viktig både å skjerme ungdom som er i etableringsfasen med reindriften og dem som har under 200 rein. Hun mener disse rammes uforholdsmessig hardt av reinreduksjonen.

– Reindriftsloven mangler nødvendig legitimitet i næringen. Det var bare et tidsspørsmål før det ville bli fremmet en sak om lovens bestemmelser, sier NRL-lederen.

Sjelden sykdom rammet rein: – Røde klumper slang fra geviret

Dersom Sara også vinner denne rettsrunden mot staten, vil det være en viktig seier for næringen, forteller hun.

– Det vil ha mye å si. Det vil skape presedens for andre saker også. Derfor er det en viktig prinsipiell sak. Vinner han så viser det at vi fra næringens side har hatt rett hele veien.

Landbruks- og næringsdepartementet opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken før rettssaken er over.

Her kan du lese mer om