Sparkes

- men beholder full lønn

INNENRIKS

De to budsjettsprekk-toppene i Forsvaret, Erik Hernes og Lars Sølvberg, blir fjernet fra sine stillinger, men beholder sjefslønningene.

Publisert:

Sølvberg er sjef for Hæren, mens Hernes er administrerende direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO.

Begge må ta sine hatter og gå som følge av overskridelsene på sine budsjetter i Forsvaret.

Sølvberg er general og embetsmenn. Dermed kan han ikke sies opp uten at Staten går til rettssak. Det skal være helt uaktuelt, ifølge pressetalsmann Dag Aamoth i Forsvarsstaben.

Åremålsjobb

Erik Hernes er sivilt ansatt i Forsvaret. Han er inne i sitt fjerde år i en åremålsperiode på til sammen seks år.

Hernes sier til VG at han er forberedt på å bli omplassert av forsvarssjefen.

- Jeg fortsetter inntil videre i min stilling. At min stilling stilles til disposisjon betyr at forsvarssjefen kan bruke meg til det han vil, sier Hernes.

Han understreker at han fullt og helt tar ansvar for budsjettoverskridelse innenfor Forsvarets logistikkorganisasjon.

De to forsvarstoppene innleder et skred av planlagte og akutte avganger i Forsvarets ledelse i løpet av året:

Forsvarssjefen, general Sigurd Frisvold (58), går 1. april. Han var villig til å gå nå etter milliardsprekken, men blir sittende på oppfordring fra forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H).

Generalmajor Egil Johansen (55), som er sjef for personell og drift i Forsvarsstaben, har fått innvilget sluttpakke og går av i mars.

Generalløytnant Thomas Colin Archer (52) har overraskende søkt og fått sluttpakke, bare noen måneder etter at han ble sjef for Forsvarets operasjoner i Stavanger.

Usikker fremtid

Han fratrer til høsten. Archer var en av to kandidater til å bli ny forsvarssjef etter Frisvold, men tapte på målstreken.

Skjebnen for generalmajor Kjell Grandhagen, som er sjef for Hærens styrker med hovedkvarter i Indre Troms, er nå høyst usikker. Han sto for tur til å bli ny stabssjef i Forsvaret, men utnevnelsen er lagt på is inntil økonomiskandalen og Grandhagens mulige medansvar for denne er klarlagt.

Det eneste som er sikkert, er at general Sverre Diesen blir ny forsvarssjef fra 1. april av.Han jobber i dag i Forsvarsdepartementets ledelse og skjærer klar av milliardskandalen i Forsvaret.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) sier til VG at de fleste skiftene skyldes et ventet generasjonsskifte og har ingenting med milliard-sprekken å gjøre.

Her kan du lese mer om