SIKRES: Oslo kommune skal de neste ukene sikre Karl Johan mot bilterror, som gjør at biler ikke skal kunne kjøre i stor fart inn på eksempelvis Karl Johan 17. mai. Foto: Jørgen Braastad VG

Slik skal Karl Johan sikres mot terror

Oslo kommune skal utplassere tunge blomsterkasser og andre hindringer på Karl Johan, for å hindre at potensielle terrorister skal kunne brase gjennom Oslos hovedgate i stor fart.

Mandag formiddag offentliggjorde Oslo kommune de risikoreduserende tiltakene som skal gjennomføres på Karl Johan og tilstøtende gater, for å forebygge bilbasert terrorisme.

Blomster mot terror

Hovedgrepet er å utplassere tyngre blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i, hulter til bulter i gatene.

Det vil bli utplasseres slike hindringer på Karl Johansgate, Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata. Utplasseringen vil foregå fortløpende de neste dagene og ukene.

BLOMSTER MOT TERROR: Slik illustrerer Oslo kommune de risikoreduserende og forebyggende tiltak på Karl Johansgate og tilstøtende gater. Foto: Oslo kommune

Hindringene vil bli plassert slik at utrykningsbiler kan kjøre i slalåm mellom hindringene, når de må rykke ut til Karl Johan og de andre gatene.

Men hindringene gjør at man ikke kan brase inn i gaten i stor hastighet, slik vi har sett i en rekke byer, hvor terrorister har drepte mennesker med bil i stor fart.

Også varebiler som skal levere varer til butikkene i området, vil få anledning til å kjøre slalåm mellom hindringene.

I en pressemelding fremholder Oslo kommunen at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo eller mot disse områdene.

Les: Bilangrepene

PST-vurdering

« I samråd med politiet har Oslo kommune likevel konkludert med at det gjennomføres risikoreduserende tiltak i deler av sentrum. Dette er basert på PST sin oppdaterte trusselvurdering», heter det.

– Oslo skal være en trygg by. Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

Det er Bymiljøetaten som står for den praktiske gjennomføringen av de risikoreduserende tiltakene og arbeidet begynner i løpet av de nærmeste dagene.

TRYGG: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier Oslo skal være en trygg by å bevege seg i. Foto: Helge Mikalsen VG

– Gjennom dette arbeidet må vi ivareta flere hensyn samtidig. Vi ønsker en åpen og tilgjengelig by hvor folk kan ferdes trygt. Samtidig må vi sørge for framkommelighet for f.eks. utrykningskjøretøy, renovasjon og varelevering. De tiltakene vi nå iverksetter balanserer disse hensynene.

Næringslivet skal fortsatt kunne gjøre jobben sin, men sikkerheten kommer først.

Les: Den siste bilterroren som rammet

Risikoreduserende tiltak integrert i byrommet

Johansen understreker at tiltakene skal være en integrert del av bybildet, i tråd med Prinsipplan for grunnsikring og gatebruk, fra 2014. Der legges det opp til at tiltak skal integreres i utsmykning og arkitektur, så langt det er mulig.

– Dette er også kommunens mål. Innledningsvis vil det bli brukt benker, tyngre blomsterkasser og betongelementer til å lage hindringer. Betongelementene skal fortløpende erstattes av flere, tyngre blomsterkasser. Målet er at disse blir en integrert del av bybildet. Vi ønsker ikke at Oslo sentrum skal se ut som en festning, sier Johansen.

Strengere regler for varelevering

I tillegg vil det strammes inn på håndhevelsen av tidspunktet for varelevering. I dag skal varelevering i gågater skje mellom midnatt og 11.00, og midnatt og 09.00 i helgene. Oslo kommune har sendt brev til politiet, der vi ber om bistand til strengere håndhevelse av dette regelverket. Dette er viktig for å unngå at varebiler kjører inn i områder der mange ferdes, utover regulert tidsrom, eller at varebilene blir stående på tomgang uten tilsyn.

Les: Stockholm rammet

17-mai-toget skal ikke gå slalåm

Kommunens bybetjenter vil bidra til at reglene for varelevering etterleves av sjåførene. Allerede i forrige uke startet bybetjentene dette arbeidet. I tillegg gir de anvisning til sjåførene om at motor skal være avslått og kjøretøyet låst når det forlates.

– Dette er enkle, men viktige grep. Når vi gjennomfører tiltak for å redusere risikoen må det være klokt utformet. Næringslivet skal fortsatt kunne gjøre jobben sin, men sikkerheten kommer først. Arbeidsgruppen jeg har nedsatt for å se videre på permanent sikring av byrom vil ha tett dialog med berørte aktører fremover. Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk vet de er trygge når de ferdes i byen vår, avslutter Johansen.

17. mai-toget skal slippe å gå slalåm nedover Karl Johan: Som i år vil politiet iverksette avsperringer som vil kunne hindre at biler fysisk kan kjøre inn in 17. mai-toget.

Advarte

VG skrev i forrige uke at antiterrorsjef i London-politiet, Nick Aldworth, advarte mot at Karl Johan kan bli rammet av bilterror.

Statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt at hun ikke vil utelukke at man fysisk stenger Karl Johan.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder