Knusende rapport om det Anders Anundsens-styrte Justisdepartementet

Foss: Jeg er personlig skuffet

Riksrevisjonen: Svekker samfunnssikkerhetsarbeidet

Justisminister Anders Anundsens (Frp) departement gjør en så dårlig jobb at Norge er et mindre trygt land enn det burde vært. Det er den knusende dommen fra Riksrevisjonen.

 • Pål Ertzaas
 • Frank Ertesvåg
 • Frode Hansen

Artikkelen er over fem år gammel

– Dette er den alvorligste kritikk vi har levert i min tid mot et departement. Alvorlig er et uttrykk vi sjelden bruker, men det gjør vi nå, sier Per-Kristian Foss under den pågående pressekonferansen nå.

I en 96 siders rapport går Riksrevisjonen systematisk gjennom myndighetenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

I tillegg til Justisdepartementet er det Landbruksdepartementet og tidligere Fiskeridepartementet som ikke har fulgt opp tidligere svakheter, viser rapporten.

Rapporten ramser opp en rekke områder hvor departementene gjør en for dårlig jobb, og konklusjonen er knusende:

«Flere av disse svakhetene har vedvart over tid. Samlet sett er dette alvorlig og bidrar til å svekke samfunnssikkerhetsarbeidet.»

Les også: 7 av 10 kommuner har ikke god nok beredskap

Beredskapsdepartement uten beredskap

Riksrevisor Foss påpeker at det er svært delt oppfatning mellom fagdirektorat og Justisdepartementet om kommunikasjonen har vært god.

Riksrevisor Per-Kristian Foss og revisjonsråd Bjørg Selås under pressekonferansen torsdag ettermiddag. Foto:Pål Ertzaas,VG

Foss slakter regelrett Anundsens departement:

– Det er sjelden vi intervjuer ledelsen i et direktorat som sier at kommunikasjonen med departementet er dårlig, mens departementet mener kommunikasjonen er god. Det tyder ikke på god kommunikasjon, påpeker Foss, som mener beredskapsdelen i Jusitis- og beredskapsdepartementet nærmest har vært fraværende.

– Har departementet forstått alvoret?

– Det er jeg litt i tvil om, svarer Foss.

– Hva er konsekvensen av at Justisdepartementets ledelse tilsynelatende ikke tar arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på alvor?

– Konsekvensen er at arbeidet med sikkerhet ikke blir tilstrekkelig fulgt opp som forutsatt av Stortinget, sier Foss.

- Personlig skuffet

Han legger ikke skjul på at han overrasket og skuffet:

– Personlig er jeg skuffet over at departementet ikke har tatt dette arbeidet mer på alvor. Vi hadde forventet en styrking av samfunnssikkerheten etter 22. juli-tragedien, men ser i stedet at sikkerheten er svekket sammenlignet med hva den burde ha vært, sier Foss til VG etter pressekonferansen.

Les også: Slakter beredskapen i Justisdepartementet

Riksrevisjonen mener noen av tiltakene som er varslet er positive, men de er ikke overbevist om at tiltakene holder for å skape et tryggere samfunn:

«Etter Riksrevisjonens oppfatning er det imidlertid for tidlig å fastslå om tiltakene vil få den tilsiktede effekten på samfunnssikkerhetsarbeidet.»

SLAKTES IGJEN: Justisminister Anders Anundsen fikk gjennomgå for manglende oppfølging av beredskap og sikkerhet av Riksrevisjonen torsdag. Foto:Terje Bringedal,VG

Den knusende rapporten kommer nesten snart fire år etter at beredskapen i Norge sviktet under 22. juli-terroren. Det daværende Arbeiderparti-styrte Justisdepartementet fikk kraftig kritikk fra 22. juli-kommisjonen, men nå rammer en ny sviende kritikk Frp-statsråd Anders Anundsens på felt etter felt. Her er noen av ankepunktene mot Justisdepartementets arbeid:

Uklare roller

** Til tross for tidligere kritikk har departementet «i liten grad» forbedret sitt arbeid for bedre samfunnssikkerhet og beredskap.

** Oppfølgingen av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er for dårlig. DSB selv mener departementet gjør det «uklart» hva slags rolle de skal ha i beredskapsarbeidet. DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset grad til god mål- og resultatoppnåelse, ifølge rapporten.

**Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra tidligere tilsyn utført av DSB på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

** Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull. Fylkesmennene har en nøkkelrolle ute i fylkene og kommunene.

** Departementet følger i liten grad opp den kongelige resolusjonen som sier at de skal rapportere til regjeringen om funn og manglende oppfølging i andre departementer.

** Man gjennomfører ikke systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser, noe som gjør at samfunnet ikke lærer av sine feil for senere.

Avviser kritikken

Men justisminister Anders Anundsen tar ikke kritikken til seg. I et svarbrev til Riksrevisjonen svarer han at han mener det «ikke er grunnlag for Riksrevisjonens konklusjon om at det i dag er alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets utøvelse av samordningsansvaret». Han mener uklarheten mellom Riksrevisjonens observasjoner og en rapport fra Statens helsetilsyn «etterlater et bilde av en status som ikke kan sies å være korrekt».

Anundsen avviser også at det er uklar ansvarsfordeling med DSB, slik Riksrevisjonen konkluderer med, og mener han allerede har rettet på de viktigste funnene i rapporten.

Les kommentar:Regjeringens mest arrogante statsråd

Anundsen har ikke vært tilgjengelig for intervju om den slakt-pregede kritikken fra Riksrevisjonen, men har varslet at han vil kommentere den torsdag kveld. Han sendte ut en pressemelding parallelt med Riksrevisjonens pressekonferanse torsdag. I denne er han atskillig mer ettergivende og ydmyk for revisjonsrapporten enn i tilsvarene til rapporten.

– Jeg er enig med Riksrevisjonen. Resultatet av undersøkelsen samstemmer med de funn vi selv har gjort, og konklusjonen etter tilsynet som er gjort i Justis- og beredskapsdepartementet. Vi er godt i gang med å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger. Vi har lagt en god strategi for å bøte på det manglende fokus som den forrige regjeringen hadde på dette området, men det tar tid å få alt på plass, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i sin pressemelding.

Han legger til:

– Det er viktig å understreke at undersøkelsen gjelder hele perioden fra 2011 til november 2014. Denne regjeringen har innført betydelige tiltak for å forbedre samfunnssikkerhet og beredskap siden vi overtok høsten 2013, sier Anundsen i pressemeldingen.

– Jeg er glad for å høre at departementet ser ut til å ta dette mer på alvor nå, er Per-Kristian Foss' respons på pressemeldingen.

BEDRE TIDER: I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité satt Frps Anders Anundsen og Per-Kristian Foss (H) sammen. Nå slakter Foss' Anundsens innsats for beredskapen. Foto:Terje Bendiksby,NTB scanpix

Andre departementer bedre

Riksrevisjonen ramser selv opp en rekke alvorlige hendelser de siste årene der Norge har vært utsatt for flere alvorlige hendelser: «Terrorangrepet 22. juli 2011, brannene i Lærdal og Flatanger, svikt i telenettet, ekstremvær og flom.»

Mens Justisdepartementet får den flengende kritikken, skal andre departementer i større grad enn ha tatt arbeid med samfunnssikkerhet på alvor, selv om Anundsen & co. har sviktet:

«Undersøkelsen viser at flertallet av departementene har forbedret sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap fra andre tilsynsrunde (2007–2010) til tredje tilsynsrunde (2011–2015). Det er likevel slik at enkelte departement, deriblant Justis- og beredskapsdepartementet, i liten grad har forbedret sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid fra andre til tredje tilsynsrunde. Justis- og beredskapsdepartementet har en sentral rolle i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet og skal være en pådriver for å styrke beredskapsarbeidet i de andre departementene. Etter Riksrevisjonens vurdering er det derfor viktig at Justis- og beredskapsdepartementet også selv følger opp anbefalinger fra tilsyn.»

0 møter – 0 øvelser

I fjor sommer kom en egen rapport som slaktet departementets oppfølging av beredskapen. Her er noen av manglene som ble avdekket den gangen:

** Departementenes samordningsråd for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke hatt noen møter siden januar 2012.

** Departementet har ikke laget noen øvelsesstrategi for sin egen del. Det har ikke vært gjennomført årlige fellesøvelser for departementet.

** Justisdepartementet skulle føre oversikt over alle øvelser i departementene, men Helsetilsynet har ikke funnet noen slik oversikt.

** De har heller ikke laget noen oversikt over aktører på strategisk nivå i regjeringsapparatet, hverken roller, ansvar eller varslingsrutiner ved kriser.

** Departementet har ikke en god nok oversikt over kritisk infrastruktur i sin egen sektor.

** JD har ikke oppdatert sin egen risiko- og sårbarhetsvurdering, som er fra våren 2011.

** JD skal hvert år arrangere et seminar om samfunnssikkerhet og beredskap for justissektoren. Det har ikke skjedd.

Se hele fremleggelsen her:

Les også: Slakter Ernas kriseberedskap

Les også

 1. Eriksson får kritikk for NAV-rot

  Opposisjonen får støtte fra KrF og Venstre på å komme med kritiske merknader mot arbeidsminister Robert Erikssons…

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Politiet og beredskapen
 2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Pluss content

  Anundsen etter slakten: Blånekter

 2. Anundsen om Riksrevisjonens slakt: – Forstår godt at Foss er skuffet

 3. Ap: Alvorlig at Anundsen avfeier kritikk

 4. Fortsatt beredskapssvikt er uholdbart

 5. Kolberg: – Vi så en mer ydmyk justisminister

Fra andre aviser

 1. Riksrevisjonen refser regjeringens beredskapsarbeid

  Bergens Tidende
 2. Riksrevisjonen: Noe av den mest alvorlige kritikken vi noen gang har levert mot et departement

  Aftenposten
 3. Riksrevisjonen: Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet

  Aftenposten
 4. Foss: - Sjeldent alvorlig kritikk

  Fædrelandsvennen
 5. Refser regjeringens beredskapsarbeid

  Aftenposten
 6. Slik prøvde Anundsen å slippe unna Riksrevisjonens slakt

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no