ETTERFORSKET: 13-åringens mor ble fremstilt for fengslet av politiet i januar, men begjæringen ble avvist av Gjøvik tingrett.
ETTERFORSKET: 13-åringens mor ble fremstilt for fengslet av politiet i januar, men begjæringen ble avvist av Gjøvik tingrett. Foto: Jarle Grivi Brenna VG

Moren til død 13-åring: Tiltalt for grov omsorgssvikt

Datteren hadde BMI på 8,8 da hun døde

INNENRIKS

Moren til 13-åringen, som døde av avmagring på nyttårsaften 2015, er tiltalt for grov omsorgssvikt.

Publisert: Oppdatert: 25.04.17 14:40

Ifølge tiltalen unnlot moren gjentatte ganger å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling i perioden 5. februar frem til hun døde 31. desember i fjor. Påtalemyndigheten mener også at moren opptrådte slik at det vanskeliggjorde at datterens helsetilstand kunne oppdages av offentlige myndigheter.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe har tatt ut tiltale mot moren for straffelovens (1902) §219 og straffeloven (2005) §283, jf. §282. Siden tiltalen omhandler grov mishandling i nære relasjoner er strafferammen inntil 15 års fengsel.

– Min oppfatning er at dette er skivebom av påtalemyndigheten. De har tatt ut fragmenter av et hendelsesforløp i 2015 som dreier seg om morens kamp over flere år mot skoleinstitusjoner, barnevern og helsevesenet, sier forsvarer Aasmund Sandland til VG.

Moren har hele veien nektet straffskyld og forventet at saken skulle bli henlagt av påtalemyndigheten.

– Dette skulle aldri vært noen straffesak. Det er mulig at påtalemyndigheten ønsker en grenseoppdragning, men da må man være oppmerksom på at dette er forhold som også vil gjelde dersom man har ansvar for en narkoman, omsorg for en kvalifisert overvekt eller hjemmeværende foreldre, mener Sandland.

Tiltalen: Hindret datteren hjelp

Ifølge tiltalten hadde den 13 år gamle jenta en BMI på 8,8 da hun døde på nyttårsaften. BMI, eller kroppsmasseindeks, er en utregning som viser balansen mellom høyde og vekt. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig.

Forsvareren har tidligere opplyst at moren har sagt at datteren truet med å skade seg selv, dersom sykehuset, hvor hun tidligere hadde vært innlagt for spiseforstyrrelser, ble kontaktet igjen.

I tiltalebeslutningen tegnes det imidlertid et bilde av en mor som også aktivt hindret datteren i å få hjelp. Blant annet skal hun ha unnlatt å bestille legetime til datteren 18. september i fjor, til tross for at 13-åringen selv uttrykkelig ba om dette på grunn av bekymring for egen helse.

Hun skal også ha sendt en sms til datteren 22. mai i fjor, der hun ba 13-åringen om å ta på seg løse klær og vekter i forbindelse med at barnevernet skulle veie henne, ifølge tiltalen til påtalemyndigheten.

Førstestatsadvokaten mener også moren unnlot å kontakte lege, sykehus eller annet helsepersonell, til tross for at hun var klar over at datteren ble svakere og svakere, og at hun når som helst kunne dø. Moren skal også at truet datteren med å ta livet av seg selv, oppgitt uriktige adresser til myndighetene og unndratt datteren fra ordinær skolegang, ifølge tiltalen.

– Det er tusenvis av SMS-meldinger i saken og de fleste dreier seg om at moren ønsket at datteren skulle spise mer. I tiltalen er det brukt en klipp-og-lim-metode hvor enkeltsetninger er tatt ut av kontekst. Etter min oppfatning viser det en komplett mangel på oversikt over hva saken handler om, sier forsvarer Aasmund Sandland til VG.

Bakgrunn: Les tidligere artikler om saken her.

Saken kommer opp for retten i april 2017.

Gransket av Fylkesmannen

I etterkant av dødsfallet iverksatte fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus gransking av hvordan 13-åringen ble behandlet av helsetjeneste, skole og barnevern.

• Fylkesmannen konkluderte med at to av Bærum-skolene hadde brutt saksbehandlingsreglene i loven, men mente likevel at jentas rett til et godt skolemiljø var ivaretatt. De fant heller ingen sammenheng mellom skolemiljøet og jentas sykdomsutvikling.

• 13-åringen ble sviktet av barnevernet både i Bærum og Valdres, ifølge fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus. Barnevernet lente seg for mye på helsevesenet og bekymringsmeldinger ble henlagt der det i stedet burde vært åpnet undersøkelser.

• Statens helsetilsyn har åpnet tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men denne er ikke avsluttet. Det skal være fire virksomheter og to fastleger som er gjenstand for tilsyn.

Her kan du lese mer om