RUNDHÅNDET: Private barnehager får årlig rundt 20 milliarder i tilskudd fra staten ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Bildet er fra Skillebekk barnehage i Oslo fra en tidligere anledning. Foto: Trond Solberg, VG

Barnehageeiere fikk én milliard for mye fra staten - slipper å betale tilbake

Private barnehager fikk nær en milliard kroner for mye i tilskudd til ansattes pensjoner i 2017. Nå kutter regjeringen i tilskuddet.

Det var et av tiltakene kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) presenterte da han la frem sine forslag til et nytt regelverk for private barnehager fredag.

Sanner fikk tidligere i vår en rapport fra Telemarksforskning der det gikk frem at nesten alle de private barnehagene i Norge (94 prosent) har mottatt høyere tilskudd til pensjon enn de faktiske pensjonsutgiftene.

Mertilskuddet tilsvarte 949 millioner kroner i 2017, utfra et pensjonspåslag til private barnehager på 13 prosent av lønnsutgiftene til kommunale barnehager.

Sanner mener private barnehager ikke skal kompenseres for pensjonsutgifter de ikke har.

For høyt

– Pensjonspåslaget er for høyt i dag. Det er dokumentert. Derfor foreslår vi å redusere det uten at det går utover de ansattes pensjoner.

STRAMMER INN: Jan Tore Sanner la frem forslagene om nytt regel- og rammeverk for de private barnehagene i Kunnskapsdepartementet fredag. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Hvordan kunne det skje at tilskuddet ble så høyt?

– Dette påslaget i pensjonstilskuddet kom i 2016, før bemanningsnormen ble innført. Da hadde de private barnehagene hatt et noe lavere antall ansatte enn kommunale barnehager. Nå er vi bare et par-tre år etterpå, og har gjennomført en rask evaluering. Nå er det grunnlag for å redusere det noe, svarer Sanner.

Totalt mottar private barnehager 20 milliarder kroner i tilskudd og 4 milliarder i foreldrebetaling årlig.

Ikke tilbakebetaling

– Er det aktuelt å kreve noe tilbakebetalt?

– Nei, vi ser ikke at det er noe grunnlag for det. Her er det ikke noen private barnehager som har gjort noe feil. Her er det staten som har ansvaret gjennom sitt ramme- og regelverk, svarer Sanner.

HENTER I BARNEHAGEN: Bjørnar Moxnes forlater kontoret på Stortinget en ettermiddag for å hente i barnehagen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Bjørnar Moxness i partiet Rødt på Stortinget, mener Sanner og regjeringen er for passiv.

– Regjeringens forslag om å begrense pensjonsutgiftene er utilstrekkelig. Det er på tide å innføre krav om at penger bevilget til pensjon ikke skal kunne brukes på noe annet, sier Moxnes. Han reagerer på at en milliard kroner «av våre felles skattepenger» ble overført til de private barnehagene bare i 2017.

les også

Ny barnehage står ubrukt: - Latterlig

Regjeringen foreslår også å skjerpe tilsyn med private barnehagers økonomi og drift.

Lite tilsyn

Kun én prosent av de private barnehagene hadde økonomisk tilsyn fra 2013 til 2016, viser en undersøkelse.

Nå foreslår regjeringen å innføre et nasjonalt tilsynsorgan i regi av Utdanningsdirektoratet som har det helhetlige tilsynsansvaret med alle barnehagene som inngår i samme selskap. Oppkjøp av små barnehager fra store barnehagekonsern har gjort samordnede tilsyn vanskelig, så lenge det er den enkelte kommune som har tilsynsansvaret.

les også

Venstre-Trine og Ap-Jonas i knallhard barnehage-krangel

Det foreslås også at det føres et årsregnskap pr. barnehage med rapportering til Brønnøysundregistrene og innsyn for offentligheten. Det foreslås også at hvis man driver med barnehage, så skal dette være et eget rettssubjekt, så barnehagedrivere ikke skal drive med andre virksomheter samtidig.

– Vil du gjøre det mer krevende for de såkalte barnehage-baronene, Sanner?

– Jeg liker ikke den typen begreper. Vi skal anerkjenne de som har bidratt til full barnehagedekning. Men jeg er opptatt av at offentlige midler skal komme barna til gode. Det er hovedpoenget. Barnehagedebatten må dreie seg mer om barna enn om eierne.

Utbytte

– Hvorfor ikke utbytteforbud i private barnehager som det er i private skoler?

– Det er store forskjeller på skole og barnehage. Det er veldig få barn som går i friskoler. Halvparten av barna går i private barnehager. Foreldre har investert mye for at barna skal ha et barnehagetilbud. Da må de få kunne ta ut et utbytte av disse investeringene. Men offentlige ressurser skal komme barna til gode, svarer Jan Tore Sanner.

les også

Barnehageansatt tiltalt for vold mot treåring

Moxnes i Rødt mener regjeringen ikke tør å ta opp kampen med de såkalte barnehage-baronene, og karakteriserer Sanners medisin som å kurere beinbrudd med plaster.

– Så lenge regjeringen tviholder på kommersielle, profittmotiverte selskaper i barnehagesektoren, blir det bare prat at pengene skal komme barna til gode, sier han.

les også

Pizzamiddag skal sikre borgerlige storbyer

Direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund (PBL) sier på sine nettsider at de har etterlyst bedre tilsyn med de private barnehagene.

Likevel mener det tidligere Barneombudet at regjeringen ikke tar tak i hovedproblemet. Det er ifølge PBL at de offentlige tilskuddene regnes ut med utgangspunkt i kostnadene til kommunal barnehagedrift i hjemkommunen til den enkelte barnehage. PBL ønsker det de kaller mer objektive kriterier.

les også

Lærer: – Vanskelig å ikke støtte elevene

De etterlyser en finansieringsmodell der kommunene kan trekke i tilskuddene til private barnehager som ikke har god nok bemanning og tetthet av barnehagelærere.

Aps utdanningspolitiker Martin Henriksen er heller ikke fornøyd.

– Når saken kommer til Stortinget vil Ap fremme flere forslag for å støtte de ideelle barnehagene og komme uakseptabel profitt til livs, sier Henriksen i en pressemelding.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder