MINISTEREN: Iselin Nybø (V) er høyere utdannings- og forskningsminister. Torsdag la hun frem tall på søkere til universiteter og høyskoler.

MINISTEREN: Iselin Nybø (V) er høyere utdannings- og forskningsminister. Torsdag la hun frem tall på søkere til universiteter og høyskoler. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Menn taper stadig terreng til kvinner i høyere utdanning

Kjønnsubalansen øker i høyere utdanning. Minister Iselin Nybø synes utviklingen er urovekkende.

– Det er viktig å ha en god kjønnsbalanse i alle studiene våre. I stedet så øker kjønnsforskjellene. For eksempel er det på veterinærstudiet nå 90 prosent kvinner, mens odontolog-studiet (tannlege) er kvinneandelen økt fra 77 til 80 prosent, sier Nybø, som er minister for høyere utdanning og forskning.

les også

Nye søkertall: Færre vil bli lærere og sykepleiere

Hun legger også merke til at selv med egne studiepoeng for menn i for eksempel vereterinærstudiet, så øker andelen kvinnelige søkere, ifølge tallene fra Samordna opptak.

les også

V-Bjercke: Håper Gerhardsen ikke er en partiansettelse

Trend

– Det er en trend at kjønnsubalansen øker mer. Jeg skulle ønske vi hadde en bedre balanse. Men samtidig er det positive tegn også. Innen søkere til informasjonsteknologi øker kvinneandelen fra 24 til 26 prosent, så det er positive trekk her også, minner Nybø om.

les også

Ap-duo: Vil ha slutt på at lærerstudenter studerer minst

– Hva kan du som ansvarlig statsråd gjøre med den økende ubalansen mellom kjønnene?

– Det er et stort spørsmål. Vi gir egne kjønnspoeng i noen studier som psykologi og veterinær. Men jeg vil advare mot å ha en ensidig tro på at disse ekstra studiepoengene utgjør en forskjell. Det er kompliserte forklaringer på disse kjønnsforskjellene i høyere utdanning. Vi trenger å finne ut mer om dette og hvilke tiltak som har den beste effekten, svarer Iselin Nybø.

Lønn

Hun avviser ikke at egne kampanjer eller høyere lønn har betydning.

– Men mange har en oppfatning av at for eksempel læreryrket har lavere lønn enn hva som faktisk er tilfelle. Dette kan vi sikkert informere bedre om, sier statsråden.

les også

Regjeringen: Krever kunnskap om å snakke med barn om overgrep

I en undersøkelse som departementet gjorde blant videregåendeelever, svarte 45 prosent at de trodde lærerlønnen lå på 400.000 kroner, mens startlønnen er på rundt 500.000 kroner.

LÆRERSTUDENT: Frank Bræin (29) er leder for Pedagogstudentene. Foto: JONAS OHLGREN OESTVIK, Pedagogstudentene

To av fem søkere er menn

Både lærer- og sykepleierutdanningene er like kjønnsdelte som før, viser søkertallene.

Andelen menn blant alle søkerne til all høyere utdanning i år er sunket til 40,8 prosent mot 41,3 prosent i fjor.

Nybø viser til at noen bransjer selv, med økonomisk støtte fra staten, har jobbet for å rekruttere flere kvinner til teknologiyrker.

les også

Foreldre mottok grov sexmelding fra Oslo-skole

– Jeg vurderer å gjøre lignende tiltak for å rekruttere flere menn til blant annet helse- og omsorgsutdanningene og lærerutdanningene, forteller Nybø.

Leder Frank Bræin i Pedagogstudentene sier at han ser positivt på en utredning av tiltak for å få flere mannlige søkere.

– Men vi trenger å få vite mer slik at eventuelle tiltak er kunnskapsbaserte og ikke tilfeldige, sier Bræin til VG.

Han mener det er for lite kunnskap ennå om hvordan ekstra kjønnspoeng vil virke for å få flere menn inn i lærerutdanningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder