BEKYMRET: Tillitsvalgt for jordmødrene på Østlandet, Lene Bachmann, forteller at sommeren har vært hektisk og krevende på flere av de største sykehusene i landet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ny undersøkelse: Over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte

ULLEVÅL (VG) Før sommeren varslet flere av de største sykehusene i Østlandsområde om sprengt kapasitet. Ifølge Jordmorforeningen ble ikke advarslene tatt på alvor, noe som har ført til flere alvorlige avvik i sommer.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Hanna Kristin Hjardar (foto)

Artikkelen er over ett år gammel

– Sommeren har vært dramatisk. Antall avvik har gått opp på alle sykehus på Østlandet. Jordmødre gruer seg til å gå på jobb, og flere har sluttet, sier tillitsvalgt for jordmødrene på Østlandet, Lene Bachmann.

Hun jobber selv som jordmor på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– For Oslo-sykehusene har det vært enorme arbeidsmengder. Antall avvik har gått betraktelig opp. Før kunne vi lukke avvikene, fordi vi klarte å finne løsninger på dem, men nå har avdelingsleder på Ullevål 70 alvorlige avvik som står åpne, fordi det ikke er ressurser til å lukke dem.

VG har fått tilgang til flere av avvikene ved Ullevål sykehus i sommer. Årsaken til avvikene er stort sett de samme: Altfor mange fødende og ikke nok jordmødre.

Stor spesial: Kampen om fødeveien

les også

Fødeavdelinger stengt over hele landet: Fire jordmødre på Gjøvik sluttet på grunn av sommerkutt

Her er noen av avvikene:

«Førstegangsfødende med kjent, alvorlig medfødt tilstand hos barnet, er i aktiv fødsel. Det finnes ikke ledig stue eller jordmor. Det er derfor heller ikke mulig å overvåke fosteret etter prosedyre.»

«Barnepleier og jordmor på barsel på natten. Observasjoner og tiltak for både mor og barn ble forsinket. Flere nyopererte fikk ikke den hjelpen de hadde krav på, kun «brannslukking» i form av smertestillende da de ringte på og ba om det. Det var ikke tid til informasjon, trøst eller veiledning.»

les også

Sp om regelbrudd i fødselsomsorgen: – Ikke betryggende i det hele tatt

«Pasienter med alvorlige diagnoser etter fødsel, blant annet preeklampsi
(svangerskapsforgiftning), ble ikke observert etter retningslinjer og forordning. Barn som hadde behov for mat og oppfølging hver 3. time ble ikke ivaretatt etter prosedyre, og alt ble forsinket.»

«Rød kode på natten, i flere timer. Flere kvinner i fødsel enn jordmødre. Av disse er flere risikofødsler som krever kontinuerlig overvåkning og observasjon.»

«Kvinne i aktiv fødsel var alene på fødestuen i tre timer.»

les også

Helseforetakene skal sikre følgetjeneste: Stine (28) mistet en liter blod under fødselen på akuttmottaket

Ny undersøkelse: – Alarmerende

Før sommeren gjennomførte Den norske jordmorforeningen en spørreundersøkelsene blant sine 700 medlemmer på Oslo universitetssykehus (OUS), Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Drammen sykehus Vestre Viken.

Foreningen spurte blant annet hvor mange jordmødre som gruet seg til sommeren, og fikk 442 svar. Det er en svarprosent på 63.

les også

Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at 42 prosent gruet seg mer i år enn de har gjort før, mens 52 prosent svarer at de vurderer å slutte i jobben sin, forteller leder for Den norske jordmorforeningen, Kari Aarø, til VG.

– Det er alarmerende at så mange vurderer å slutte på de store sykehusene. Vi kan havne i en situasjon der vi mangler erfarne jordmødre, og vi ikke har personell til å fylle hullene. Det er utrolig viktig at vi gjør noe med situasjonen før det skjer, sier Aarø.

Bakgrunnen for undersøkelsen var at foreningen hadde fått tilbakemeldinger om at jordmødre gruet seg til sommermånedene på jobb, på grunn av lav bemanning og udekte turnusvakter.

Bemanningen er kritisk på de store sykehusene. Det haster med å iverksette tiltak, sier Aarø.

les også

Ap og SV ut mot helseminister Bent Høie: Reagerer på sommerstengte fødeavdelinger

FØDETAVLEN: På denne tavlen setter de ansatte nåler for hver fødsel – blå for gutt, rosa for jente. Sløyfene på tavlen betyr tvillinger. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– En varslet krise

Flere jordmødre svarer i undersøkelsen at de har sluttet, eller vurderer å slutte, på grunn av høyt arbeidspress.

– Mange jordmødre svarer at de helst vil jobbe på fødeavdelingen, men at arbeidsbelastningen er blitt så stor at de vurderer å slutte, sier Aarø.

Lene Bachmann forteller at de tillitsvalgte på OUS har sagt fra om behovet for økt bemanning i årevis, i takt med at arbeidsmengden øker.

– Dette er en varslet krise. Mine kolleger og medlemmer i jordmorforeningen opplever situasjonen som uholdbar og uforsvarlig.

Hun forteller at problemene med bemanning gjelder alle de store sykehusene i østlandsområdet (Innlandet avdeling Lillehammer, Akershus Universitetssykehus, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Ullevål, Drammen sykehus og Bærum sykehus).

les også

Jordmor Marte (37) slutter etter sommerkutt: – Har svekket tillit til systemet

HEKTISK: Lene Bachmann forteller om en krevende hverdag ved fødeavdelingen på Ullevål. Her ser hun inne på en av sykehusets fødestuer. Foto: Hanna Kristin Hjardar

En av utfordringene jordmødrene møter, er at pasientene ofte er sykere og krever mer av spesialisthelsetjenesten enn tidligere. Bachmann mener arbeidsmengden har endret seg betraktelig de siste fem årene.

– Det er ikke antall fødsler som sier mest om hvor mye det er å gjøre – det er hvor mye som feiler kvinnene. De blir eldre og sykere, og det øker faren for komplikasjoner.

– Potensielt farlige situasjoner hver eneste uke

Bachmann er bekymret for situasjonen:

– Ingen ting kan løses veldig raskt, og det er potensielt farlige situasjoner hver eneste uke, sier Bachmann.

– Erna Solberg må være klar over hva hun ber om, når hun ønsker seg flere barn i Norge. Hun må i hvert fall sørge for at de som skal ta dem imot har en forsvarlig beredskap.

Katariina Laine, avdelingsleder ved fødeavdelingen på OUS, sier til VG at de tar varslene fra de ansatte på høyeste alvor. Sykehuset har iverksatt tiltak for å redusere belastningen på de ansatte, sier hun, og understreker at bemanningen i sommer har vært forsvarlig.

– I sommerferien har det vært normal drift ved fødeavdelingen og det har vært samme kapasitet og kompetanse tilgjengelig som ellers i året. Vi mener at driften er (og har vært) forsvarlig, sier Laine.

– Det er foruroligende at jordmødre ved landets fødeavdelinger opplever at arbeidspresset ved fødeavdelingene er så stort at de vurderer å slutte i jobben sin. Det er tilkommet en rekke nye oppgaver de siste årene som medfører et større arbeidspress på de store fødeavdelingene.

Rettelse: I en tidlig versjon av denne artikkelen sto det at Lillehammer sykehus var en del av Vestre Viken. Det riktige er at det er en del av sykehuset Innlandet. Artikkelen ble endret 15.08.2019 klokken 23.04.

Les også

 1. FØDSEL 1: Kvinner i hele Norge har krav på følge av jordmor til sykehus – ordningen svikter

  Følgetjenesten skal sikre kvinner i distriktene trygg oppfølging på vei til sykehus.

Mer om

 1. Fødselsopprøret
 2. Sykehus
 3. Fødsel
 4. Helsepolitikk
 5. Rettet

Flere artikler

 1. Helse Bergen får varsel fra Arbeidstilsynet: Fødeklinikken er bekymret for pasientsikkerheten

 2. Fødeavdelinger stengt over hele landet: Fire jordmødre på Gjøvik sluttet på grunn av sommerkutt

 3. Ap og SV ut mot helseminister Bent Høie: Reagerer på sommerstengte fødeavdelinger

 4. Bekymret: – Vi må sikre at jordmødre orker å stå i jobben

 5. Vi kartlegger jordmødrenes arbeidssituasjon

Fra andre aviser

 1. Undersøkelse: Over 200 jordmødre vurderer å slutte i jobben

  Aftenposten
 2. Over hele landet demonstrerer kvinner mot dårligere fødetilbud. I Oslo kuttes det nå i tilbudet til de mest sårbare gravide.

  Aftenposten
 3. Det er trygt å føde på norske fødeavdelinger. Også under koronapandemien.

  Aftenposten
 4. Lytt til jordmødrenes advarsler

  Aftenposten
 5. Tegnehanne delte sin fødselshistorie på Instagram, ble oppringt av sykehusets pressekontakt

  Aftenposten
 6. Til Tegnehanne, fra overlege og lege: Din kritiske fødehistorie hjelper oss

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no