ÅPNER FOR GJENNOMGANG: Førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland sendte tirsdag et brev til politimesteren i Nordland og Generaladvokaten. Foto: Jørgen Braastad

Statsadvokaten vurderer å gjenoppta Kebnekaise-saken

Fire år etter at etterforskningen av Kebnekaise-ulykken ble lagt bort, åpner statsadvokaten for en ny gjennomgang av hele saken.

I dag, tirsdag, sendte Statsadvokaten i Nordland et brev til politimesteren i Nordland og Generaladvokaten. Der ber førstestatsadvokat Geir Fornebo om de to instansenes vurderinger av om saken bør gjenopptas.

Brevet ble sendt etter at VG tok kontakt med Fornebo med spørsmål rundt politietterforskningen av ulykken der et Hercules-fly fra det norske luftforsvaret i 2012 krasjet inn i Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise.

Fem mennesker omkom i ulykken.

«Det sentrale spørsmål for påtalemyndigheten blir i realiteten om foreliggende informasjon og spørsmålsstillinger gir grunnlag for en ny samlet gjennomgang av saksforholdet, eventuelt med nye undersøkelser i det strafferettslige sporet,» heter det i brevet, som VG har fått kopi av.

BAKGRUNN: Mener ulykken kunne vært unngått

SØK: Vrakrester var spredt over et stort området under fjelltoppen. Foto: Forsvaret

Varslet om ukultur

I en artikkel i VG på lørdag fortalte en varsler, som selv var pilot på skvadronen flyet tilhørte, at han mener en medvirkende årsak til ulykken ikke har kommet ordentlig frem tidligere. Varsleren hevder en ukultur førte til at man på skvadronen ikke fulgte reglene for planlegging av flyturer.

Havarikommisjonen sier de ikke vet hva som ble gjort av egen planlegging. Luftforsvarets ledelse har i tidligere intervju med VG avvist at det finnes en ukultur i organisasjonen.

Over to år etter ulykken startet Salten politidistrikt (nåværende Nordland politidistrikt) etterforskning for å finne ut om Forsvaret som organisasjon kunne være strafferettslig ansvarlig. Blant de to tingene de så på var hvordan flygninger ble planlagt.

les også

Kebnekaise-ulykken: Politiet lot Militærpolitiet gjøre avhør av forsvarsansatte

Gjorde ikke egne avhør

Tirsdag kunne VG fortelle at politiet aldri foretok noen selvstendige avhør i etterforskningen. I stedet overlot de den jobben til Militærpolitiet (MP), som altså selv er en del av Forsvaret.

Major Terje Raknerud, som leder etterforskningsavdelingen hos MP, forteller til VG at de avhørte to personer. En var ansatt på skvadronen ulykkesflyet tilhørte og en annen jobbet i Luftoperativt inspektorat, som på vegne av sjefen i Luftforsvaret fungerer som det militæres luftfartsmyndighet.

I arbeidet med saken sendte VG flere spørsmål om etterforskningen til Statsadvokaten i Nordland. Tirsdag kom et kort svar der førstestatsadvokaten kun viser til brevet han i dag har sendt Politimesteren i Nordland, samt Generaladvokaten, som er den militære påtalemyndighet i Norge.

BÅRER: Mer enn to måneder etter ulykken ankom bårene med de omkomne Gardermoen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vil ikke kommentere

I brevet ber Geir Fornebo de to instansene om å vurdere om informasjonen som kommer frem i VGs artikkel om varsleren, samt VGs spørsmål, gir grunnlag for en ny, samlet gjennomgang av saken.

Fornebo har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG utover innholdet i brevet.

Politimesteren i Nordland, Tone Vangen, sier til VG at brevet fra førstestatsadvokaten er en konkret etterspørsel som de må svare på. Hun kan likevel ikke allerede nå, samme dag som hun mottok brevet, si noe om hvordan politiet vil stille seg til saken.

– Det vil ta noe tid før vi har et svar ettersom det krever en del arbeid, forklarer Vangen.

Heller ikke konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen kunne tirsdag gi noen vurdering av forespørselen fra førstestatsadvokaten.

– Jeg vil nå gå gjennom militærpolitiets støtte til politiets etterforskning og deretter besvare brevet fra Statsadvokatene i Nordland, opplyser Redse Johansen til VG.

VARSLER: Mannen var kollega med de fem som omkom i Kebnekaise-ulykken. Foto: Jostein Matre

Reagerer på manglende avhør

Den interne varsleren i Luftforsvaret reagerer på at politiet overlot store deler av jobben til MP. Han er også kritisk til at ikke flere personer med detaljkunnskap om hendelsesforløpet ble avhørt under politiets etterforskning. Varsleren fløy selv samme rute som ulykkesflyet, i samme type fly, tidligere samme dag. Et uferdig planleggingsgrunnlag han hadde laget for sin flight, ble overlevert ulykkescrewet.

- Jeg forstår at dette er en komplisert sak for politiet, men jeg mener Salten politidistrikt burde hatt hånden på rattet hele tiden. Og jeg er jo den første som burde blitt avhørt, sier han til VG i dag.

Varsleren får støtte av en av Norges mest erfarne etterforskere og etterforskningsledere, Arnfinn Sandstad. Han har tidligere jobbet i 40 år i politiet og Kripos.

– Det er åpenbart at det ville være naturlig å avhøre varsleren. Det kunne gitt opplysninger som hadde åpnet for videre etterforskning og nye avhør. Politiet burde gått bredere ut for å få klarlagt omstendighetene rundt turen og det som virker å være mangel på planlegging, sier Sandstad.

SVERIGES HØYESTE: En soldat på toppen av Kebnekaise under letingen etter vrakrester etter ulykken. Foto: Forsvaret

Mente militærpolitiavhør var tilstrekkelig

Også Terje Raknerud i MP gir uttrykk for at varsler ville vært en naturlig person for dem å avhøre dersom henvendelsen de hadde fått fra politiet spesifikt sa at de skulle etterforske hva som skjedde av planlegging for den konkrete og fatale flyturen.

Henvendelsen MP fikk fra politiet gikk på å undersøke planlegging av flyturer ved skvadronen generelt, og ikke spesifikt hva som skjedde i forkant av den som endte i Kebnekaise.

Blant spørsmålene VG sendte førstestatsadvokaten var om han mener varsleren burde ha vært avhørt.

På spørsmål fra VG om hvorfor mannen som ble varsler, eller andre relevante personer, ikke ble avhørt svarer politiinspektør Bjørn Walla i Nordland politidistrikt følgende:

– Både politiets innstilling samt statsadvokatens beslutning om henleggelse redegjør for hva som var temaet for etterforsking, samt hva etterforskningen hadde til formål å avklare. Det framkommer av politiets innstilling og statsadvokatens beslutning at den foretatte etterforsking var tilstrekkelig for å kunne ta en avgjørelse i saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder