Rødt-Moxnes: – Siv Jensen er forskjellsdronning

Opposisjonen raser mot regjeringens budsjettforslag for 2020. Men da Bjørnar Moxnes (R) kalte Siv Jensen (Frp) for en forskjellsdronning i stortingssalen, fikk han kjeft av stortingspresidenten.

Det ble temperatur i stortingssalen da finansminister Siv Jensen (Frp) mandag la frem statsbudsjettet for 2020.

– Siv Jensen er forskjellsdronning. Regjeringen har satt milliardærrekord, og dette budsjettet viser hvorfor. Blant annet får mange av dem med dyrest bolig redusert eiendomsskatt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Men det fikk han ikke lov til å si i salen. Stortingspresident Tone W. Trøen (H) refset ham for å karakterisere Siv Jensen, og kalte det «uparlamentarisk språkbruk».

– Jeg skal ikke gi Siv Jensen royale titler i denne salen. Det skal jeg forbeholde kongefamilien, svarte Moxnes.

Han reagerer på kutt i avklaringspengene og effektiviseringskrav til kommunene.

– Selv om det ikke er like store nye skattekutt til de på toppen i år, fortsetter regjeringen å ta fra dem nederst ved bordet. Og siden regjeringen tiltrådte, har de økt skattegavene til sine rike sponsorer, og nå er vi oppe i rundt 15 milliarder årlig i skattekutt bare på formue, arv og på selskaper som går med overskudd.

– Aldri før har det blitt så mange nye milliardærer under en regjering her til lands. Antallet har økt fra 200 til 341. Dette statsbudsjettet har fortsatt deres navn på gavelappen.

les også

Statsbudsjettet: Mer penger til de kongelige

Støre: – Svik

– Høyreregjeringen svikter neste generasjon, sier Jonas Gahr Støre.

– Selv i sitt syvende statsbudsjett makter ikke regjeringen å kutte klimautslipp så det monner, redusere forskjellene på folk eller skape nok trygge og fremtidsrettede jobber.

Han etterlyser tiltak for kutt i Norges klimagassutslipp.

– Regjeringen leverer ikke det som er nødvendig for å omstille Norge i en klimavennlig retning der det skapes nye, fremtidsrettede arbeidsplasser.

– Arbeiderpartiet vil at Nordsjøen skal bli et europeisk sentrallager for karbon, også fordi det vil kunne skape mange nye arbeidsplasser. Regjeringen ser heller ikke denne gang ut til å klare å bestemme seg for karbonfangst og -lagring, sier Støre.

les også

Innfører full avgift på biodrivstoff med palmeolje

Vedum: – Arrogant

Heller ikke Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd. Han raser mot kutt i antall Skattekontor i Norge.

– Regjeringen har ingen grenser for hvor mange tjenester og arbeidsplasser som skal sentraliseres vekk fra folk. Fra før har Høyre og Frp lagt ned lensmannskontor, skattekontor og NAV-kontor i hele landet, og senest i forrige uke kom forslaget om å legge ned tingretter og ta vannkraftinntekter fra kommunene.

234 lokale skattekontor kan forsvinne.

– Høyre og Frp har ikke lært noe av valget, der folk ga tydelig beskjed om at de ikke vil ha mer stordrift og sentralisering. Det første regjeringen gjør, er likevel å sentralisere enda mer. Det er så arrogant at jeg har nesten ikke ord, sier Vedum.

Sp-lederen er skuffet over at regjeringen ikke reverserer økningen i den omstridte sukkeravgiften.

–Vi vet at denne avgiften flytter arbeidsplasser fra Norge til utlandet, og det er helt uforståelig at regjeringen ikke vil senke avgiften for å sikre norske arbeidsplasser, sier Vedum.

les også

Jensen kom forberedt på Vedum-kritikk

Lysbakken: – Mageplask

– Dette er et visjonsløst og smålig budsjett. Her finner vi tidenes mageplask i politikken for å få bukt med klimakrisen. Det kuttes ikke i nærheten av nok for å nå klimamålene for 2030, og det er lite her som får i gang et grønt, rettferdig skifte som bevarer arbeidsplasser i fremtiden, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener kuttene i statsbudsjettet er usosiale.

– Alt fra arbeidsavklaringspenger til unge til noe så smålig som kutt i briller til unger med alvorlige synsproblemer eller kutt i støtte til tannregulering. Samtidig kutter regjeringen nok en gang bredt i velferd gjennom ostehøvelkuttene. Dette er rene velferdskutt til folk flest, i alt fra sykehus, fødselsomsorg og kriminalomsorg til høyere utdanning.

Solberg: - Tiltaksløse

Statsminister Erna Solberg (H) har notert seg kritikken fra opposisjonen.

Til VG sier hun at kritikken preller av, og hun merker seg at opposisjonen særlig på klima snakker om store ambisjoner, men kommer med få konkrete tiltak.

– Vi får nesten vente og se hva svarene deres er på hva de skal kutte i og hva de skal gjøre endringer i for å få dette til å gå opp, sier hun.

– Vi har en stor klimasatsning i dette budsjettet. Det er fint at de andre er ambisiøse, men jeg hører ingen andre tiltak enn at de skal legge ned oljenæringen og så videre. Tiltaksløsheten er stor i opposisjonen, sier hun.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller Frp-leder Siv Jensen for “forskjellsdronningen” og sier regjeringens budsjett er et budsjett for økte forskjeller. Hva vil du kalle dette budsjettet?

– Jeg kaller dette et budsjett som trygger velferden vår framover og bidrar til at Norge når klimamålene sine. Vi satser på å trygge velferd, investere i kunnskap, gi gründere flere bein å stå på, og på framtiden gjennom bedre kompetanse og bedre rammebetingelser for næringslivet.

Tajik: – Regjeringen svikter neste generasjon

– Dessverre er hovedbildet fra de siste syv statsbudsjettene at regjeringen svikter neste generasjon, sa Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik i sin replikk etter at finansminister Siv Jensen (Frp) hadde lagt fram forslaget til statsbudsjett for Stortinget.

Tajik nevnte klima, rettferdig fordeling og verdiskaping som områder hvor hun mener regjeringen ikke viser handlekraften som trengs.

– Dette er en regjering som har råd til skattekutt til dem som har mest, mens de ikke har råd til medisiner til migrenepasienter, sier Tajik.

– Klimakutt blir skjøvet ut i tid, og de blir skjøvet ut av landet. Vi ønsker å kutte mer hjemme, sier Tajik.

les også

Bruker nye 400 millioner til seks felt på ny E18 gjennom Bærum

MDG: – Utslippsfest

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm anklager regjeringen for å invitere til en utslippsfest som de kommende generasjonene må betale for.

– De planlegger for en utslippsfest på de kommende generasjoners regning, sa Bastholm fra Stortingets talerstol.

Hun sier at regjeringens hovedproblem er at de i klimapolitikken «tar med den ene hånden og gir med den andre». Bastholm trekker fram at økning av CO2-avgiften, satsing på nattog og økt støtte til FNs klimafond er positivt.

– Dessverre nulles dette ut av andre tiltak som øker utslippene, sier hun.

– I stedet for å lytte til forskerne og befolkningen som gjør opprør mot brutte klimaløfter, har regjeringen valgt å hygge seg innenfor sin egen komfortsone, sier Bastholm.

Her er flere reaksjoner:

  • Huseiernes Landsforbund er skuffet over at statsbudsjettet for 2020 ikke inneholder endringer for kommunale avgifter. De viser til Granavolden-plattformen, der det står det at regjeringen vil innføre nytt regelverk for selvkostberegning. Selvkostprinsippet er at gebyrene befolkningen betaler, ikke skal være dyrere enn tjenesten faktisk er for kommunen.
  • YS mener at statsbudsjettet legger opp til en svært stram kommuneøkonomi. Da kan det blir vanskelig å omstille seg til en mer digital fremtid, mener de.
  • Frivillighet Norge er misfornøyde med at det fortsatt vil være moms på dugnad. Momskompensasjonen er økt til 1,7 milliarder kroner, og organisasjonen mener at det fortsatt mangler omtrent 400 millioner kroner.
  • Miljøstiftelsen ZERO mener statsbudsjettet mangler grønne løsninger. De etterlyser investeringer i ren energi i utviklingsland, tiltak for elektrifisering av tungtransport og større økning i CO2-avgiften.
  • Norsk Redaktørforening jubler over økt mediestøtte. Regjeringen har foreslått å øke det såkalte produksjonstilskuddet med 40 millioner kroner i 2020, slik at den samlede støtten blir 358 millioner kroner neste år. I tillegg til en generell justering for lønns- og prisvekst, skal 30 millioner kroner øremerkes lokalaviser som vil bli særlig berørt av den varslede omfordelingen av mediestøtten. Regjeringen forslår dessuten å doble det såkalte innovasjonstilskuddet, fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner.
  • NHO Mat og Drikke er misfornøyde med at regjeringen ikke reverserer økningen i avgifter på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikker.
  • Norsk studentorganisasjon (NSO) er fornøyde med at opptrappingen til 11 måneders studiestøtte er i mål. I tillegg kommer det tilskudd til 2200 nye studentboliger og en ny levekårsundersøkelse for studenter. NSO etterlyser tilskudd til rehabilitering av gamle studentboliger, og mener det er vanskelig å være fornøyd med boligsatsingen.
  • Utviklingsfondet mener statsbudsjettet ikke har ambisjoner om å bekjempe sult i verden. De mener at minst 10 prosent av bistandsbudsjettet bør gå til klimatilpasset landbruk. I fjor økte regjeringen denne støtten med 60 millioner kroner, mens den i år blir økt med nye 100 millioner kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder