TIL ASKØY: Folkehelseminister Sylvi Listhaug reiser mandag til Askøy i forbindelse med drikkevannskandalen. Bildet er tatt da hun tiltrådte som statsråd 3. mai. Foto: HELGE MIKALSEN

Sylvi vil kartlegge drikkevannet i alle kommuner

Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) iverksetter en landsomfattende kartlegging av drikkevannet etter Askøy-skandalen.

  • Sven Arne Buggeland

Statsråden vil pålegge alle landets kommuner å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett.

– Jeg er utålmodig etter å få denne oversikten. Askøy bør være en vekker for alle kommuner som vet de ikke har alt på stell, sier folkehelseministeren som selv reiser til øykommunen ved Bergen på mandag.

Hun vil be Mattilsynet foreta kartleggingen og forventer svar så raskt som mulig, men erkjenner at det er et omfattende arbeid som vil ta tid..

– Vi vet at vedlikeholdsetterslepet er stort. Men innbyggerne har rett til å forvente trygt og godt vann. Når kommunen ikke leverer på kvalitet, kan følgene bli veldig alvorlige og tilliten til kommunen svekkes.

– Vanngebyrene kan øke

– Vil staten ta regningen for en oppgradering av ledningsnettet?

– Nei, det er kommunene som har ansvaret for at det kommer rent vann i springen. Selvkostprinsippet innebærer at innbyggerne bidrar gjennom vannavgiften til å finansiere investeringer som sikrer trygt og godt drikkevann.

– Hva kan konsekvensene bli for de kommunale vanngebyrene?

– Der det er aktuelt, vil vi kunne få en økning av vannavgiften, sier folkehelseministeren fra Fremskrittspartiet.

Over 2000 innbyggere er blitt syke, etter at campylobacter-bakterien er funnet i drikkevannet på Askøy. Det er mistanke om at dødsfallene til en ett år gammel gutt og en 72-årig kvinne kan knyttes til smitteutbruddet.

Sylvi Listhaug har vært i kontakt med ordfører og varaordfører på Askøy, hvor lokale myndigheter har bistand av Mattilsynet og Folkehelseinstituttet for å finne ut hva som er gått galt med drikkevannforsyningen sør på øya.

– De jobber på spreng med å finne smittekilden. Det virker som om de nærmer seg svaret, det er jeg veldig glad for. Jeg får opplyst at antall nye tilfeller går ned. Men de mange syke viser hvor alvorlig situasjonen er, sier statsråden.

Hun understreker at sammenheng mellom det infiserte vannet og dødsfallene ikke endelig er fastslått, men sier at tankene går til de pårørende.

TARMBAKTERIER: Bildet viser høydebassenget til Kleppe vannverk hvor det er funnet E.Coli. Foto: Terje Bringedal, VG

les også

Bergens Tidende: Askøy-politikere ble orientert om problemer ved vannverk i mai

– For familiene er dette helt forferdelig, uansett hva som er årsaken, sier Listhaug.

På Askøy mandag vil hun møte de ansvarlige i kommunen,men også snakke med dem som er blitt smittet. Flere har vært innlagt på Haukeland universitetssykehus, andre har ligget hjemme med omgangssyke.

– Askøy viser hvor sårbare vi er

– Generelt er drikkevannet trygt i Norge, men Askøy viser hvor sårbare vi er. Det bør være til ettertanke for norske kommuner. Jeg håper de setter vannsikkerhet høyere på dagsorden og får i gang nødvendige utbedringer.

les også

Kommentar: Rent vann er ingen selvfølge

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse som omfatter beredskap for nødvann i forbindelse med helse- og omsorgstjenesten. Listhaug opplyser at rapporten er ventet om kort tid.

Folkehelseinstituttet er i gang med å kartlegge hvor mange som blir syke av drikkevannet. Resultatene skal foreligge i 2020. Folkehelsa har registrert 17 000 sykdomstilfeller som skyldes dårlig drikkevann de siste 20 årene.

– Jeg vil også invitere KS, Norsk Vann og leverandørindustrien til et møte for å diskutere muligheten for å opprette et program for teknologiutvikling, slik at vi kan få investeringene opp og kostnadene ned.

les også

SV: – Vi trenger en nasjonal vannpolitikk og det haster

Det aller meste av drikkevannet kommer fra elver og innsjøer. Det filtreres og desinfiseres i vannverkene og føres gjennom et nett av 48.000 kilometer med vannledninger frem til husholdningene.

Under én prosent av det kommunale ledningsnettet er fornyet de siste tre årene, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Mer om

  1. Sylvi Listhaug
  2. Askøy

Flere artikler

  1. Under halvparten av kommunene svarte Sylvi Listhaug om vann: – Veldig skuffende

  2. Dette er Askøy kommunes smitteteorier

  3. Fikk brunt vann i badekaret da de skulle bade fire måneder gammel baby

  4. Vannskandalen: Åtte nye til sykehus - epidemien like intens

  5. Rent vann er ingen selvfølge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder