TOK KALVEN: Bildet, som ble tatt 21. mai, viser ørna i svevet med en kalv i klørne. – De var omlag hundre meter unna da den hugget tak i kalven, sier reineier Per Mathis Oskal til Folkebladet om hendelsen. Foto: Lars Ante Oskal

Her tar ørnen reinkalven: – Mistet rundt 25 kalver i mai

– Reindriftsnæringen i Troms er i en fortvilet situasjon, sier Ap-ordfører Jan-Eirik Nordahl i Sørreisa kommune i Troms. Hittil i år rapporteres det om store tap av rein til kongeørn.

– Vi har hatt store tap til kongeørn, også i år. Jeg har ikke full oversikt, men det siste jeg hørte var at vi har mistet rundt 25 kalver i mai måned, forteller Per Mathis Oskal til Folkebladet, som først publiserte denne artikkelen.

Han står bak den ene av de ni siida-andelene i Hjerttind reinbeitedistrikt.

Han snakker om de dokumenterte tilfellene, der de ved funn av kadavre tydelig har sett hvordan ørnen har punktert kalvens lunger med sine skarpe klør.

I tillegg kommer de udokumenterte tapene, der man kun har mistanken om hva som har skjedd, men det ikke kan bekreftes. I de tilfellene kalvene bare blir borte.

– Hvert år har vi også tilfeller av at simler og ettåringer blir tatt av ørn. Det skjer nok mellom åtte og 12 ganger per år, anslår Oskal.

Kongeørnens herjing i reinflokkene skjer til tross for hyppig gjeting, flytting og bruk av kalvingsgjerder. Skadefelling av ørn har likevel ikke blitt innvilget i år.

les også

Hundene Bimbo og Ronne angrepet av ørn

Milliontap

De dokumenterte tapene blir erstattet, men på langt nær nok til at det kompenserer for reinens verdi.

For Hjerttind reinbeitedistrikt i Troms, hvor de satser stort på videreforedling, noe som øker verdien på produktet, vil erstatning i hvert fall ikke kunne kompensere for tapet av ett dyr.

– Bare for vårt reinbeitedistrikt vil jeg anslå at vi snakker om 2,5 millioner kroner i rent tap hvert år – og da tar jeg ikke i, sier Oskal.

Han understreker at han på ingen måte ønsker at alt av rovvilt skal tas ut. Ønsket er imidlertid å få levelige forhold uten de vanvittige tapene, og i den anledning er Oskal av den klare formening at bestanden av kongeørn må ned.

– Vi opplever at kongeørnen har økt mer og mer de siste syv-åtte årene.

les også

Varaordfører mener Frp bør ut av regjering etter ulvevedtak

En tredjedel av tapene er i Troms

Tidligere var tapene våre jevnt fordelt mellom jerv, gaupe og ørn. De siste par årene har vi imidlertid sett at de ørnedokumenterte tapene er større enn det vi har til gaupe og jerv samlet, påpeker Oskal.

Tall fra Statens Naturoppsyn (SNO) bekrefter at reindriftsnæringen i Troms er hardt belastet når det kommer til kongeørn.

les også

Reinfamilier vil ta kampen mot gruvedrift til retten

Statistikken viser at de dokumenterte ørneskadene over tid i Troms utgjør mer enn én tredjedel av alle dokumenterte tilfeller i hele Norge.

Samtidig utgjør reintallet i fylket bare rundt fem prosent av Norges reintall.

KREVER TILTAK: Ordfører Jan-Eirik Nordahl i Sørreisa kommune og reineier Foto: Maria Holm Simonsen/Folkebladet

Vil ha uttak av kongeørn

Sørreisa- ordfører Jan-Eirik Nordahl (Ap) i Sørreisa kommune i Troms er klar på at noe må gjøres.

– Mandag tar jeg opp en uttalelse i Midt-Troms regionråd med krav om at regjeringen følger opp et vedtak fattet av Stortinget i 2016 om uttak av kongeørn. Hensikten er å få gjennomført uttak av ørn før kalving for å redusere tapene for reineierne. Vi opplever imidlertid at regjeringen trenerer denne saken, for ingenting er gjort siden vedtaket ble fattet, sier Nordahl.

les også

Statsråd Hauglie (H): – Vi er den beste regjeringen for arbeidsfolk

Vedtaket fra 2016 dreier seg om et prøveprosjekt med uttak av kongeørn i Troms, et tiltak rovviltnemnda i Troms og Finnmark lenge har oppmuntret.

– Reindriftsnæringen i Troms er i en fortvilet situasjon, noe som også er dokumentert. Nå er det på sin plass at regjeringen reagerer, og vi krever handling nå, understreker Nordahl.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder