KREVER SVAR: SVs helsepolitiske talsperson Sheida Sangtarash. Foto: Hallgeir Vågenes

Krever at Høie bryter Ullevål-tausheten

Det blåser friskt rundt Helse Sør-Øst etter det ble klart at Ullevål skal legges ned. Nå krever SV at helseminister Bent Høie (H) uttaler seg om sykehusstriden.

– Han må gripe inn og anerkjenne at denne prosessen er så dårlig ledet. Det er utrolig viktig for legene, jordmødre og alt sykepersonell, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for SV, Sheida Sangtarash, til VG.

Bakgrunn: Ullevål sykehus legges ned

På grunn av dette har SV-representanten sendt inn et spørsmål til Høie som VG har fått innsyn i.

Der står det:

«Styret i Helse Sør-Øst har 20.06.2019 vedtatt bygging av det nye regionsykehuset på Gaustad uten at Ullevål-alternativet er skikkelig utredet. Prosessen har ledet til at et samlet fagmiljø har varslet mistillit til administrerende direktør, Bjørn Erikstein. Er statsråden enig med undertegnede i at forankring hos fagmiljøene skulle vært bedre, at beslutningsgrunnlaget er for tynt og at prosessen ikke har vært ledet godt nok?».

Omstridt beslutning

Planene om å legge ned Ullevål sykehus til fordel på et nytt storsykehus på Gaustad og et nytt sykehus på Aker har skapt både splid og strid. Nedleggelse av Ullevål ble besluttet allerede i 2016, og har vært gjenstand for mye diskusjon. Mange har krevd at alternativet med en utbygging på Ullevål-tomten skal utredes bedre enn det de mener har blitt gjort.

Les også: Advarer mot å legge ned Ullevål sykehus: – Pasientene taper

Tross protestene meddelte Helse Sør-Øst torsdag at de går alternativet med to nye sykehus, og at Ullevål legges ned. Prislappen for dette vil være 37,5 milliarder kroner, ifølge Aftenposten. Etter planen skal de nye sykehusene stå ferdig i 2030.

– Han har et ansvar for å si noe, og uansett er det viktig å ha en synlig minister for å få med seg fagmiljøene, utdyper Sangtarash.

Hun mener det er typisk for helseforetaksmodellen at statsrådet kan peke på helseforetak og at helseforetakene kan peke tilbake og mene det er Høies ansvar.

LEGGES NED: Ullevål sykehus i Oslo Foto: Lise Åserud / Scanpix

– Det er en ganske uoversiktlig prosess. Jeg frykter at fagmiljøene ikke er helt med, og det er viktig å ha fagmiljøene med seg.

– Hvorfor er det viktig å ha fagmiljøene med seg?

– Det er de som vet best, derfor er det viktig å lytte. Sykehusene består av disse fagmiljøene, svarer SV-politikeren.

– Når man for eksempel skal bygge et nytt akuttmottak, kan man ikke bare lytte til direktører og økonomer. Det er legene, sykepleiere, jordmødrene og andre helsepersonell som vet hva de beste løsningene er i spørsmål om liv og død.

les også

Reagerer kraftig på nedleggelsen av Ullevål: - Helsepolitisk galskap

Høie: – Har svart på det som har kommet

VG har vært i kontakt med helseminister Høie som svarer følgene:

– Jeg har svart på de henvendelsene som er kommet. Vedtaket er i samsvar med det oppdraget Helse Sør-Øst fikk av meg i 2016. Regjeringen skal nå ta stilling til lånesøknaden. Pasientene som er representert med egne brukere i styret er tydelige på at de støtter denne løsningen. Pasientene i Oslo har behov for nye sykehusbygg og tilbud, skriver Høie.

– Hvis SV-representanten mener at jeg har vært taus i denne saken, må hun ha vært fraværende i de debattene som har vært om saken i Stortinget. Det er alltid grunnlag for å lære og forbedre slike prosesser, men beslutningsgrunnlaget er kvalitetssikret og utredet.

– BEHOV FOR NYE SYKEHUSBYGG: Høie mener videre at SVs kamp for Ullevål egentlig blir til en kamp som går mot et nytt sykehus på Aker. Foto: Krister Sørbø

Høie peker også på at konsekvensene av å ha lagt den ene rappoten om akuttilbudet til grunn ville ha ført til at det ikke ble noe nytt sykehus på Aker.

– Men faglige innspill fra dette miljøet er blitt lyttet til. Derfor har styret blant annet lagt til grunn et befolkningsgrunnlag på 200.000 for akuttilbudet på Gaustad og lagt opp til en videre prosess om dette fagområdet i planleggingen fremover, skriver Høie.

Statsråden mener videre at SVs kamp for Ullevål egentlig blir til en kamp som går mot et nytt sykehus på Aker.

– I så måte er Norsk Sykepleierforbund sin tillitsvalgte i styret åpen på hva dette handler om. Jeg er glad for at brukerrepresentantene støtter løsningen som er valgt av styret.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder