Regjeringen starter egen gransking av NAV-skandalen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjorde tirsdag for NAV-skandalen i Stortinget.

 • Martha C. S. Holmes
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Bjørn Haugan
 • Runa Victoria Engen
 • Ola Vatn (foto)

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning, staten skal gjøre opp for seg, sier Anniken Hauglie.

Hun varsler at regjeringen starter sin egen gransking av NAV-skandalen

Det vil trolig bli et granskingsutvalg med et mindre antall ekspertmedlemmer, har VG fått opplyst. Hauglie sier at det også vil være naturlig å gå inn på perioden før 2012, der flere har stilt spørsmål om den samme feilen kan gjelde.

Hauglie sier at hun jobber på med sammensetning og mandat for granskingen og håper å kunne ta den i statsråd allerede fredag.

- Jeg er opptatt av å komme raskt i gang. Det vi ikke trenger nå, er forsinkelser.  Vi fikk jo mange signaler her om hva opposisjonen er opptatt av. Men jeg vil være lydhør for innspill om mandat og sammensetning. Og så har jo Stortinget sin fulle rett til å starte egne undersøkelser, sier Hauglie til VG.

– Feilen har pågått over mange år. Både i forvaltningen og rettssystemet uten at dette er avdekket. Feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker, sa Hauglie fra stortingets talerstol.

Hun bekrefter også at regjeringen vil gi NAV-ofrene fri rettshjelp, og sier det jobbes med å rydde opp i feilene som er begått.

– Regjeringen vurderer en særskilt erstatningsordning for enkel og rask behandling av krav, sier Hauglie

Både Rødt og SV vurderer mistillit mot arbeidsministeren, om hun ikke kommer med gode svar på en rekke spørsmål. Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for en ekstern gransking av NAV-skandalen i Stortingets kontrollkomité.

REDEGJØR: Arbeidsminister Anniken Hauglie svarer om NAV-skandalen i stortinget tirsdag. Foto: OLA VATN

Skylder på de rødgrønne

Anniken Hauglie går i redegjørelsen igjennom hva som skjedde da EØS-forordningen NAV har misforstått trådte i kraft i Norge fra 2012.

Hun sier det ble lagt frem et for spesialutvalget for trygd, som tok for seg tre endringer som innebar helt nye rettigheter og plikter.

– For det første ble forordningen utvidet til å gjelde folk som ikke er arbeidsaktive, for det andre ble trygdekoordineringen utvidet til å omfatte særskilte pensjonsordninger, for det tredje ble koordineringen av ytelser ved arbeidsløshet utvidet til selvstendig næringsdrivende.

Hun sier at det hele tiden har gått klart frem at EØS-reglene går foran. Men hun sier samtidig at den konkrete bestemmelsen som NAV har misforstått, ikke ble særskilt omtalt i notatet som ble laget under den rødgrønne regjeringen.

– Utifra den juridiske vurderingen som nå foreligger, ble det den gang i 2012 lagt til grunn en feil forståelse av artikkel 21. Den ble ikke gitt anvendelse for personer som bor og arbeider i Norge, men som i perioder oppholder seg i andre EØS-land. Det vil si at NAV har lagt til grunn at det utelukkende er folketrygdelovens bestemmelser som kommer til anvendelse i disse tilfellene.

Anniken Hauglie tar også frem stortingsmeldingen om trygdeytelser, der hun var krystallklar overfor Stortinget om at EØS-lovgivningen går foran. Hun sier at denne meldingen i hovedsak dreide seg om mennesker som flyttet til utlandet.

– I meldingen ble det imidlertid presisert at forordningen har forrang.

Dette gjorde de da trygderetten varslet i 2017

Allerede høsten 2017 varslet Trygderetten NAV om at de var på ville veier da de nektet å betale ut trygdepenger til folk som oppholder seg i andre EØS-land. Men NAV endret likevel ikke praksis.

Hun beskriver hvordan klageinnsatsen i nav NAV håndterte de første signalene fra trygderetten i 2017.

– Klageinstansen i direktoratet (NAV) orienterte departementet i brev 29. november i 2017 om at trygderetten hadde henvist i en sak til ny behandling, og stilte spørsmål ved etatens rundskriv og betydningen av EØS-forordningen. Klageinstansen viste også til at trygderettens praksis var sprikende. I februar 2018 ba direktoratet NAV klageinstans om å utrede denne problemstillingen nærmere. Fra februar 2018 pågikk det et utredningsarbeid internt i Nav om dette.

Hun forteller at den 19. nov 2018 skrev trygderetten til NAV at de vurderte å legge frem spørsmålet for EFTA-domstolen, der de viste til at hverken NAV eller klageinstansen hadde tatt innover seg deres praksis.

Hun forteller videre at departementet fikk en uformell henvendelse om dette fra NAV den 27. november 2018, før NAV sendte et brev til departementet den 20. desember 2018.

Det er her Hauglie tidligere har forklart at departementet ble kjent med saken.

Se tidslinjen over hva som skjedde fra desember her:

les også

Opposisjonen: Dette må Hauglie gjøre for å unngå mistillit

Forrige uke informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fastholder at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen før jul i 2018.

Hun har tidligere forklart at departementet først i august/september i år, fikk vite at det også kunne være snakk om feilpraksis overfor dem med lange utenlandsopphold, og at det kunne ha medført domfellelser.

SV-lederen: Disse spørsmålene må Hauglie svare på

les også

Dette må vi ha svar på

Les også

 1. Regjeringen vil gi NAV-ofre fri rettshjelp

  Regjeringen vil iverksette tiltak for Nav-ofrene, opplyser Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i en…

Mer om

 1. Nav-skandalen

Flere artikler

 1. Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

 2. Anniken Hauglie med sjokkbrev: NAV kjente til straffesaker i februar

 3. Frp: Ikke tillit til at NAV-ledelsen er den rette til å rydde opp

 4. Anniken Hauglie: – Spørsmål burde blitt stilt tidligere

 5. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

Fra andre aviser

 1. Hauglie til kamp for sitt politiske liv

  Aftenposten
 2. Hauglie: Grunn til å spørre om vi burde stilt kontrollspørsmål

  Aftenposten
 3. Statsråd Hauglie grillet på nytt i Stortinget

  Fædrelandsvennen
 4. Ber Nav-ofrene om unnskyldning og varsler granskning av skandalen

  Aftenposten
 5. De ubesvarte spørsmålene som kan felle statsråden

  Bergens Tidende
 6. Åpen strid mellom statsråd Hauglie og Nav

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no