LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gir full støtte til Fagforbundet og Mette Nord som skal kjempe en kamp i Rikslønnsnemda tirsdag og torsdag, for å få støtte for at statsråd Anniken Hauglie stanset forsommerens sykehusstreik på ulovlig grunnlag. Foto: Frode Hansen

LO-topper anklager Hauglie for brudd på Grunnloven

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen og Fagforbundsleder Mette Nord anklager arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for ulovlig å ha rammet LO-streikende under sykehusstreiken i vår. - Det var YS - ikke LO som trappet opp streiken, sier Nord.

Tirsdag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møte i Stortinget for å redegjøre for NAV-skandalen.

Samme dag innleder Rikslønnsnemda en tvistesak, etter at hun og regjeringen brukte tvungen lønnsnemd mot de sykehusansatte - som streiket for pensjon fra første krone i vårens lønnsoppgjør:

Hun brukte liv og helse som argument da hun grep inn og stanset streiken 23. juni, etter at den hadde pågått siden 29. mai. Hun er innkalt som vitne av LO, men bestrider å være noe part i saken.

LO: Vi kan ikke få ansvar for uttak YS-foretok

VG har fått tilgang til LOs skriftlige innspill til Rikslønnsnemda før møtene denne uken. Hovedargumentet er at det ikke var LO som trappet opp streiken, som utløste tvungen lønnsnemd:

«LO Stat har selvstendig streikerett og er ikke ansvarlig for uttak gjort av konkurrerende arbeidstakerorganisasjoner. De skriftlige redegjørelsene departementet har utarbeidet som begrunnelse for fare for liv og helse, som igjen begrunnet stansingen av streiken, omhandler utelukkende konsekvenser som følge av streiken blant YS sine medlemmer ved Sykehuset Østfold. lnngrep i LO Stats streikerett kan derimot ikke skje på grunnlag av uttak gjort av YS.

LO vil la flere vitner fortelle at de opplevde at det var YS-opptrappingen i Østfold som utløste at streiken ble stoppet av Hauglie.

Det har også regjeringen langt på vei bekreftet. I pressemeldingen de sendte ut 23. juni i sommer, for å forklare bruken av tvungen lønnsnemd, var det ett liv og helse-argument som ble brukt:

«Helsetilsynet vurderer at situasjonen med stort etterslep av journaldokumenter og forsinket undersøkelse og behandling ved Sykehuset Østfold HF innebærer at det vil oppstå fare for liv og helse ved arbeidstidens start om morgenen mandag 24. juni, dersom den varslede opptrappingen av streiken iverksettes».

– Provoserende

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gir sin fulle støtte til LO Stat og Fagforbundet.

– LO er en selvstendig part og har streikerett på eget grunnlag. Vi er ikke
ansvarlige for streikeuttak gjort av andre, fastslår han overfor VG.

– Streikeretten er vernet i Grunnloven. Det er derfor provoserende at
regjeringen grep inn i streikeretten og hindret det som var en lovlig
kamp. Mindre provoserende blir det ikke av at dette er en kamp LO tar
for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv, sier han.

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet er like klokkeklar:

– Anniken Hauglie brøt Grunnloven da hun på sviktende grunnlag valgte å avbryte en lovlig konflikt med tvungen lønnsnemnd. Retten til å streike er det viktigste kampmidlet arbeidstakerne har, så viktig at det er hjemlet i Grunnloven. Derfor må en regjering ha svært gode grunner for å sette denne rettigheten til side, og det hadde de ikke her, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

– Vi er forbanna

– Vi er forbanna over at regjeringen hindret våre medlemmer i å føre en viktig og rettferdig kamp:

– Kampen for pensjon fra første krone i sykehusene er en likestillingskamp, fordi det i hovedsak er kvinner som jobber i små stillinger. Vi hadde et svært lite og ansvarlig streikeuttak for å være sikre på at vi ikke satte liv og helse i fare. Ikke på noe tidspunkt satte Fagforbundets og LO Stats medlemmer pasienter eller andre i fare, sier lederen i LOs desidert største forbund, Fagforbundet.

les også

2017: Legene tapte i Rikslønnsnemnda etter tidenes lengste sykehusstreik

Etter hva VG forstår mener LO, ved Fagforbundet, at Rikslønnsnemnda uavhengig av om de får støtte i at lønnsnemden var ulovlig, nå kan avgjøre spørsmålet om lønn og kravet om pensjon fra første krone, dersom partene godtar det. Fagforbundet har sagt ja til en slik løsning, men motparten, arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sier nei, i følge Fagforbundet.

Kilder i LO sier til VG at hvis Spekter ikke endrer sitt standpunkt, vil de kunne være tilbake i en streikesituasjon.

Det blir ikke ansett for å være veldig sannsynlig, men det blir fremholdt at det er et mulig utfall.

Da ligger det eventuelt an til en historisk førjulsstreik ved landets sykehus.

– Urimelig

Det er LO Stat som er tariffmotpart til Spekter i staten og ved sykhusene som ble rammet, men de fleste av de som ble tatt ut, var organisert i LOs Fagforbundet. Derfor er både LO Stat og LO Fagforbundet involvert i denne saken, i tillegg til Fellesorganisasjonen (FO), CREO og El og It-forbundet i LO, som alle hadde tatt ut medlemmer i streik.

– Vi opplevde det som urimelig at vår streik ble stanset av streikeuttaket til et annet forbund, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO til VG.

les også

Ukens quiz

Pluss content

– Bestrider vitneplikten

VG ba mandag om en kommentar fra Hauglie.

Det ønsket hun ikke.

Departementets informasjonsansvarlig svarte med en mail.

«Departementet er ikke part i saken for Rikslønnsnemnda, men er av LO gjort kjent med at de har tatt opp dette spørsmålet i forbindelse med at tvistene mellom tariffpartene nå skal behandles av nemnda. Departementet har ingen ytterligere kommentar».

VG fulgte opp mandag ettermiddag med blant annet å spørre hvem fra departementet som eventuelt skal møte for statsråden.

les også

ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

Departementet svarer: «Som nevnt er ikke departementet part i saken, og vi bestrider dermed vitneplikten».

– Hva sier departementet til anklagene om at dere bommet da også LO-streikende ble rammet?

«Saken er nå en tvist mellom tariffpartene som skal behandles i nemnda. Departementet har derfor ingen ytterligere kommentar til dette», skriver departementet informasjonsavdeling på mail til VG.

Spekter ønsker ikke å kommentere saken.

Rikslønnsnemda er et tvisteorgan, som skal forsøke å finne løsninger der partene ikke har kommet til enighet.

Sykehusstreiken på forsommeren var ikke en lønnskamp for leger eller sykepleiere, men dreide seg i hovedsak om deltidsansatte ved sykehusene skulle få rett til pensjon fra første krone. I stor grad dreier det seg om unge kvinner som blir rammet av manglende pensjonsrettigheter. Også administrativt personale ble tatt ut i streik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder