SKANDALE: Advokat Svein Ueland bisto den hardt trafikkskadde mannen - en av de første som vant fram overfor NAV i Trygderetten, i feiltolkningen av EØS-reglene. Her er Ueland i retten i 2007 i en helt annen sak. Foto: Alf Ove Hansen

Reiste hjem etter å ha fått foten knust i ulykke – NAV krevde 650.000

Yrkessjåføren i 50-årene ble kritisk skadd og måtte amputere venstrefoten etter en alvorlig bilulykke. Da han reiste til hjemlandet for å være med familien, stoppet NAV utbetalingene og krevde penger tilbakebetalt.

 • Alf Bjarne Johnsen

Men 27. oktober 2017 ble NAVs vedtak omgjort i Trygderetten.

Dette var en av de aller første sakene hvor Trygderetten «snudde» og ga klager medhold i henhold til EØS-reglene som norske myndigheter sier de har feiltolket helt siden 2012.

Men det skulle gå ytterligere 730 dager før arbeidsminister Anniken Hauglie (H) varslet offentligheten om NAVs feilaktige praksis, mandag denne uken.

les også

Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

SKANDALE: Abeids - og sosialminister Anniken Hauglie og riksadvokat Tor-Aksel Busch på pressekonferansen hvor de fortalte om NAV-skandalen mandag. Foto: Tore Kristiansen

Reiste hjem

Da ulykken skjedde på glatte, norske vinterveier høsten 2011, jobbet EØS-borgeren fra Baltikum som sjåfør for en norsk arbeidsgiver.

Etter først å ha fått sykepenger, ble mannen innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV. Da han i 2015 valgte å reise til familien i hjemlandet mens han ventet på endelig vedtak om uføretrygd, startet problemene. NAV mente at han ikke hadde rett til arbeidsavklaringspenger fordi han hadde ikke hadde oppholdt seg i Norge.

– Han fikk et krav fra NAV om tilbakebetaling. NAV hadde da fått tak i passasjeropplysninger fra flere flyselskaper som viste at han i perioder oppholdt seg i hjemlandet, sier mannens advokat, Svein Ueland, til VG.

- NAV hadde også vært inne i mannens bankkonto og sett at han hadde flyttet deler av uføre-erstatningen til sin lokale bank. Samtidig stoppet NAV alle utbetalinger, sier advokaten.

Komplisert sak? Vi forklarer på kun 90 sekunder.

Krevd for 620 000 kroner

Ifølge kjennelsen i Trygderetten hadde han opplyst til NAV at han ville oppholde seg i hjemlandet i påvente av en endelig avgjørelse om uføretrygd.

NAV mente at mannen hadde fått utbetalt nær 620.000 kroner han ikke hadde krav på. NAV mente også at mannen måtte forstå at han skulle melde fra om reiser til utlandet, og derfor krevde de også 10 prosents rente. Totalt ble kravet mot den trafikkskadede mannen på 651.528 kroner.

les også

Her er oversikten over hvor NAV-dommene er fra

Tolket loven feil

Men i oktober 2017 fikk mannen fullt medhold i Trygderetten. I kjennelsen kommer det frem:

«NAV har således lagt feil lovforståelse til grunn når NAV har krevet at (NN) måtte oppholde seg i Norge for å oppebære arbeidsavklaringspenger», uttalte retten, og sendte saken tilbake til NAV.

Mannen i 50-årene var ikke den eneste som fikk medhold i Trygderetten, som er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål. Mellom juni 2017 og mars 2018 sendte Trygderetten hele ni saker tilbake til NAV. Begrunnelsen til Trygderetten i alle disse sakene var at NAV hadde brukt loven feil, ifølge Trygderettens leder Trine Fernsjø.

Ifølge NAV-direktør Sigrun Vågeng kan så mange som 2400 saker være rammet av feiltolkningen. Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel for trygdesvindel.

les også

NAV-skandalen: Dømt til fengsel etter å ha besøkt familien

les også

Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene

– Det tok vinter og vår

Advokat, Svein Ueland er svært kritisk til NAVs behandling.

– Det var Trygderetten selv som oppdaget denne feilen og varslet både oss og NAV. Kravet ble slettet og mannen fikk senere også utbetalt de pengene som NAV hadde holdt tilbake. Men det tok vinter og vår, sier advokat Ueland.

Mannen er senere innvilget uføretrygd og fikk tilkjent et betydelig erstatningsbeløp i lagmannsretten, fra arbeidsgivers forsikringsselskap for tapt arbeidsevne.

– Hva tenker du om at NAV fortsatte å feiltolke reglene?

– Det skal jo ikke kunne skje at NAV ikke kan reglene. Etter min oppfatning er det en skandale at NAV fortsatte å kreve penger tilbake fra dem som reiste til utlandet, sier advokaten til VG.

Saken til Uelands klient var trolig blant de blant de første som Trygderetten behandlet, og hvor de påpekte feil fra NAV. Men på tross av påpekningene fra Trygderetten endret NAV likevel ikke praksis.

NAV har etter at skandalen ble avdekket også oppdatert informasjonen på egne nettsider. Der kommer det nå frem at statsborgere i EU/EØS-land ikke skal søke om å beholde arbeidsavklaringspenger dersom de oppholder seg i andre EU/EØS-land. Forutsetningen er at de som søker om slik støtte, er tilgjengelig for oppfølging fra NAV og følger avtalte aktiviteter.

Trygderetten: Melder enkeltsaker til NAV

VG har spurt Trygderettens leder, Trine Fernsjø, om hvordan domstolens endrede praksis ble kommunisert videre, til NAV og til NAVs overordnede i Arbeidsdepartementet:

– Som domstollignende organ gir vi ikke generelle tilbakemeldinger på vår praksis. Dette skjer gjennom enkeltavgjørelser, skriver Fernsjø i en epost til VG.

Trygderetten har flere møter med NAV Klageinstans i løpet av et år, men det skrives ikke referater fra møtene.

Ifølge Fernsjø diskuterer man først og fremst prognoser for saksinngang. Generelle problemstillinger knyttet til enkelte sakskomplekser kan diskuteres, men enkeltsaker blir ikke drøftet. Det er rettsmedlemmene i den enkelte sak som behandler og avgjør sakene, presiserer hun.

– Spørsmålet om å anmode EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse ble av administratorene tatt opp med partene i den enkelte sak. Jeg kan ikke huske at disse sakene har blitt diskutert på kontaktmøtene med klageinstansen, skriver Trygderettens leder i eposten.

Men Trygderetten kan også ha tatt feilaktige avgjørelser, sier Fernsjø:

– Det er en risiko for at heller ikke vi i Trygderetten har sett den aktuelle EØS-rettslige problemstillingen i disse sakene, sier Fernsjø til NRK.

Det dreier seg om rundt 50 behandlede saker mellom 2014 og første halvår 2017, skriver NTB.

NAV har nå satt ned innsatsgruppe for å gå igjennom sakene.

Gruppen består av 20 til 30 ansatte, som skal se på alle sakene på området tilbake til 2012. NAV skal behandle sakene de finner på nytt.

Mer om

 1. Nav
 2. EØS
 3. Trygderetten
 4. Politikk
 5. Anniken Hauglie
 6. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

 2. Satt to måneder i fengsel etter NAV-dom: – Traumatisk

 3. Jaktet folk med kreft, angst og knuste lemmer

 4. Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

 5. Kontoutskrifter og valutaregister – slik beviste NAV klientenes utenlandsopphold

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder