I RETTEN: Korrupsjons- og narkotikadømte Eirik Jensen er torsdag formiddag i Oslo tingrett, hvor han fremstilles for forlenget varetektsfengsling. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Eirik Jensen kjempet for løslatelse: – Jeg sliter skikkelig

Narko- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen har anmeldt sentrale personer i spesialenheten for grov uforstand. Torsdag ble han varetektsfengslet i ytterligere åtte uker.

 • NTB

Den tidligere polititoppen ble i juni dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av flere tonn hasj og for grov korrupsjon.

I tiden etterpå har han sittet varetektsfengslet, og torsdag behandler tingretten spørsmålet om hvorvidt han skal slippes fri fram til Høyesterett har behandlet anken.

– Jeg sliter skikkelig. Jeg sover to timer i døgnet, det har jeg gjort siden jeg kom inn. Det er ingen sovetabletter som virker lenger. Jeg står ikke her og sutrer på grunn av det. Nå spiller jeg inn en del ting som jeg må gjøre for å imøtegå det som står i dommen, sa Jensen til pressen i pausen.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Oslo tingrett har bestemt at Jensen varetektsfengsles i ytterligere åtte uker. Selv anket den tidligere politimannen på stedet.

Les også: Eirik Jensen langer ut mot dommen i brev

GJENSYN: Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre møttes i retten torsdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Da fengslingsmøtet begynte, kom Jensen med nyheten om at han har anmeldt flere av dem som har ført saken mot ham.

Blant dem er leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i saken mot Jensen.

– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sier Jensen.

Han bruker anmeldelsene som argument mot videre fengsling, og mener at han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil i saken.

– Jeg kommer til å jobbe tett med advokatene mine på dette og mener en fengsling uforholdsmessig begrenser mulighetene til å bygge opp mitt eget forsvar, forklarer Jensen.

Les også: Flere saker kan bli gjenopptatt om Jensen-dommen blir rettskraftig

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Liv Øyen og Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten, men de har foreløpig ikke hatt mulighet til å kommentere saken. Riksadvokaten bekrefter at anmeldelsen er mottatt.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt anmeldelse fra Eirik Jensen mot Spesialenheten, sier statsadvokat ved Riksadvokatembetet Tone Aase til NTB.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, sa i pausen at han ikke var kjent med anmeldelsene før han hørte om dem i retten.

– Jeg kommer til å bistå ham videre naturligvis, men jeg kjenner ikke innholdet i anmeldelsene, sier Elden til NTB.

Les også: Derfor ble han dømt

Grunnlaget for å holde Jensen varetektsfengslet har vært hensynet til «allmennhetens rettsfølelse». I fengslingskjennelsen fra lagmannsretten for fire uker siden slås det fast at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri nå.

I retten la Elden fram en meningsmåling utført av Opinion 13. juli som han mener beviser det motsatte. Meningsmålingen er betalt av en av Jensens støttespillere.

– Av dem som ble spurt, mente en firedel at det var støtende at Jensen er på frifot, forklarte Elden i retten.

Dermed mener forsvareren å kunne argumentere for at tre firedeler av de spurte ikke mener det vil støte deres rettsfølelse om Jensen er på frifot.

Han understreket overfor dommeren at det er allmennheten, altså folk flests rettsfølelse, som skal legges til grunn.

Forsvareren mener også at det er uforholdsmessig at Jensen blir holdt fengslet. Blant annet fordi han ikke har tilgang til sakspapirene når han skal forberede sin anke til Høyesterett.

Konstituert sjef for Spesialenheten Jens Olav Sæther, la på sin side fram en rapport i retten som viser at Jensen har tilgang på PC, bøker og TV og kan motta besøk i fengselet.

– Min vurdering er at det er satt i verk gode tiltak for ivareta Jensen best mulig og at fortsatt fengsling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.

Sæther mener hensynet til folks rettsfølelse må veie tyngre enn behovene Jensen peker på. I sin prosedyre viste han til at Jensen er dømt for alvorlige forhold som undergraver politiets samfunnsoppdrag.

– Det er en helt spesiell sak som dreier seg om innførsel av en betydelig mengde hasj, 13,8 tonn over en periode på ti år, hvor Jensen hadde en sentral rolle samtidig som han var polititjenestemann. Og hvor han har mottatt verdier på 1,4 millioner kroner, sa Sæther.

Mer om

 1. Korrupsjon
 2. Eirik Jensen
 3. Gjermund Cappelen

Flere artikler

 1. Eirik Jensen pågrepet i rettssalen

 2. Spesialenheten anker løslatelsen av Eirik Jensen

 3. I dag faller dommen mot Eirik Jensen: – Han håper å kunne være ferdig med dette marerittet

 4. Eks-politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel – anker til Høyesterett

 5. Eirik Jensen løslates ikke

Fra andre aviser

 1. Eirik Jensen sier han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten til Riksadvokaten

  Aftenposten
 2. Eirik Jensen varetektsfengsles i ytterligere åtte uker – anket på stedet

  Aftenposten
 3. Påtalemyndigheten ber om fire ukers varetekt for Eirik Jensen

  Fædrelandsvennen
 4. Eirik Jensen blir sittende i varetekt – Høyesterett forkastet fengslingsanken

  Fædrelandsvennen
 5. Eirik Jensen må fortsatt sitte varetektsfengslet

  Aftenposten
 6. Eirik Jensen framstilles for forlenget fengsling

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no