Slik jobber NAVs innsatsgruppe med å finne ofrene for skandalen: Har betalt ut 2,3 millioner

Bak dører merket «Innsatsteam EØS» sitter 15 mennesker som skal finne de som kan være rammet av NAV-skandalen. Rundt 1700 personer som tror de de kan være berørt, har tatt kontakt med NAV.

  • Martha C. S. Holmes
  • Gisle Oddstad (foto)

– Alle de som sitter her inne, er en del av identifiseringsteamet. Vi gjennomgår saker for å finne de som kan være aktuelle å se på på nytt, sier Magne Fladby til VG.

Han leder gruppen som er satt ned for å gjøre ryddejobben etter NAV-skandalen. Den består av teamet i Oslo på 15 personer, og team i Trondheim, Tønsberg og Mo i Rana på 7–10 personer hvert sted som skal saksbehandle og utbetale.

De fleste av dem som sitter i NAVs lokaler på Hasle i Oslo, er hanket inn fra lokale NAV-kontorer på Østlandet, fra Drammen til Romerike

– Vi har i størst mulig grad hentet folk fra enheter som ikke er for hardt belastet så det ikke skal gå for mye utover de andre brukerne, forteller Fladby.

Har gjort om vedtak i over 100 saker

I de to rommene merket «Innsatsteam EØS» sitter NAV-medarbeiderne og gjennomgår alle sakene der NAV har krevd tilbake penger på grunn av utenlandsreiser etter 2012.

Flere er fagansvarlige for de aktuelle saksområdene fra sine lokalkontorer, mens andre har spesialisert seg på fagområdene. Medlemmene i innsatsteamet har ulik formell kompetanse – noen av dem er jurister.

Selv om NAV skal sjekke om de har praktisert feil også for andre ytelser, ser gruppen kun på ytelsene der det er avklart at de har praktisert feil: Arbeidsavklaringspanger (AAP), sykepenger og pleiepenger.

– Oppgaven vår er å rydde opp i det som er klarlagt. De tre kategoriene vi har prioritert å begynne med har vært de som har vært domfelt, de som har vært anmeldt, og de som har hatt tilbakebetalingskrav, sier Fladby.

LETER: NAV-medarbeiderne som har blitt flyttet til innsatsteamet i Oslo, leter etter saker der NAV kan ha praktisert regelverket feil. Foto: Gisle Oddstad

– Hittil har vi identifisert 78 domfelte som er berørt av feiltolkningen. Vi kan ikke utelukke at tallet kan øke. Når det gjelder tilbakebetalingskrav, har vi et anslag på 2400 saker. Vi kommer til å gå igjennom en god del saker mer enn det, men hittil har vi sett på omtrent 1000.

Gruppen har hittil gjort om på NAV-vedtak i overkant av 100 saker. Totalt 59 rammede har fått sakene sine ferdigbehandlet, og fått tilbake penger. I to saker er NAV-vedtak opprettholdt. Det er 20 domfelte blant dem som har fått tilbake penger.

– Vi gjør om tilbakekrevingssakene deres selv om de er domfelt, så de får tilbake de pengene de urettmessig har betalt tilbake til oss. Selve domssakene blir håndtert av Riksadvokaten.

Noen av de berørte har ikke begynt å betale penger til NAV, og får derfor ikke tilbake noen penger på konto. De som bare har betalt noe, får tilbake det de har betalt.

NAV har betalt ut 2,3 millioner kroner. Den største enkeltutbetalingen, er på 143 000 kroner.

Over 1000 telefoner

NAV har oppfordret de som tror de kan være berørt av NAV-skandalen til å ta kontakt. Fladby sier det er omtrent 1700 mennesker som har ringt, og at innsatsgruppen har vurdert en tredjedel av de henvendelsene som har kommet derfra. Det er ikke innsatsgruppen som mottar disse telefonene i første linje.

– Men vi har ringt til nesten 100 domfelte og anmeldte, de som har vært mest berørt. Det har vært hyggelige samtaler. Vi har selvfølgelig beklaget feilen, men det har vært veldig konstruktive samtaler med de vi har snakket med, sier han.

På en tavle inne i et av møterommene, er det hengt opp et kart over prosessen for sakene der folk har blitt feilbehandlet av NAV. Fladby peker og forklarer.

DETTE SKJER: Når en sak har blitt identifisert av innsatsteamet, følges den opp i disse linjene. Foto: Gisle Oddstad

– Når en sak kommer hit, ser vi først på: Er det en EØS-sak eller ikke? Og hvis det er en EØS-sak, så går den videre til saksbehandling, sier han.

Får igjen med renter

De som har måttet betale tilbake beløp som NAV mente de urettmessig hadde fått, har også betalt ti prosent rente på beløpet.

– De får tilbake hele beløpet de har betalt inn til NAV, også rentene. I tillegg får alle nesten 5 prosent rente tilbake fra oss nå. Det beregnes etter hver enkelt sak, sier Fladby.

– Hva skjer med dem som har latt være å reise?

–Dette er også noe som vi må se på, men vi har ikke kommet til de sakene ennå.

– Hva med folk som har mistet ytelser fordi de har reist?

– Det stemmer at det er noen som har fått avslag på AAP i en periode, for eksempel på fire uker, og så fått AAP etterpå igjen. Der har vi eksempler på at de har fått etterbetalt den perioden, sier Fladby.

Fordi innsatsteamet prioriterer domfelte og anmeldte, har de ikke behandlet saker der noen kun har fått avslag på ytelser i en periode – men der tilbakekrevingssakene som er behandlet også inneholder avslag i en annen periode, behandles forholdene samtidig.

Blant sakene innsatsgruppen ser på, er det også mange som havner den kompliserte bunken der folk ikke bare har reist til EØS-land, men også andre steder.

– Det tar litt lengre tid å behandle de sakene, men det er flere saker nå som er delvis omgjort. Av i overkant 100 saker er omtrent ti prosent delvis omgjort.

Magne Fladby, leder av innsatsgruppen. Foto: Gisle Oddstad

Ressurskrevende

Fladby sier identifiseringsteamet kom på plass den 31. oktober, tre dager etter at NAV-sjefen og arbeidsminister Anniken Hauglie informerte offentlig om skandalen.

– Men å bygge opp til så mange enheter rundt i landet har skjedd i løpet av uken etterpå. De hentes inn fra forskjellige steder, og det må sikres rutiner og samkjøring så man sikrer likebehandling av sakene

– Dere har fått utdelt noe ekstra midler til dette i budsjettet for neste år – er det nok?

– Det er i alle fall en god begynnelse.

NAV har også mange andre oppgaver som må løses. Men det ansettes ikke nye medarbeidere i innsatsgruppen – de må ha folk med erfaring.

– Jeg vet at noen får inn nye folk der de i innsatsgruppen kommer fra. For dette kommer til å pågå en god stund, og det tar lang tid å komme til bunns i disse sakene.

Arbeidsminister Anniken Hauglie understreker at innsatsgruppen gjør en viktig jobb

– De har prioritert ressurser til oppryddingen, og vi ser resultater allerede. Det er jeg fornøyd med. Staten skal gjøre opp for seg korrekt og raskt. For at den enkelte skal få hjelpen de trenger, håper jeg om kort tid å kunne legge frem forslag til særlige rettshjelpstiltak for de berørte.

Mer om

  1. Nav-skandalen

Flere artikler

  1. Misfornøyde med NAV-oppryddingen: Vil sette ned nytt utvalg

  2. Kreftsyke Fredrik forkortet ferien – hadde ikke råd til å miste NAV-ytelser

  3. SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått: – Dypt alvorlig

  4. Reagerer etter NAV-redegjørelse: – De glemmer at det dreier seg om mennesker

  5. Vurderer å straffe Solberg for Hauglie-exit

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder