VANT: Etter en flere måneders lang kamp fikk Stephen Storvik endelig gjennomslag i sommer: Nå får han behandling i det offentlige. Foto: Hallgeir Vågenes

Høie med nye retningslinjer: Kan ikke avvises etter privat behandling

Flere pasienter har stått frem i VG og fortalte at de har fått avslag på behandling ved offentlig sykehus - fordi de har betalt for behandling privat. Det vil helseminister Bent Høie (H) endre.

– Dokumentasjon fra privat behandling kan ikke avvises, sier Høie til VG.

Siden februar 2019 har VG fulgt Stephen Storviks kamp for å få behandling med immunterapi mot sin kreftsykdom dekket av staten.

Først fikk Stephen nei fra Vestre Viken HF, Fylkesmannen i Oslo og Fylkesmannen i Viken, fordi han har kjøpt behandling ved privatsykehuset Aleris.

Men i sommer fikk saken en brå vending: Stephen klaget saken til Helsetilsynet, som var knusende i sin konklusjon. Helsetilsynet konkluderte med at å nekte Stephen videre behandling, når han responderte så bra, var uforsvarlig.

les også

Overlege: 30 til 40 pasienter kan få hjelp i året med nytt vedtak

OPPKLARING: Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at det var behov for nye retningslinjer, da mange norske leger var usikre på hvordan de skulle tolke vedtaket fra Helsetilsynet. Foto: Krister Sørbø

Høie: Takker Stephen

Helseministeren har fulgt saken til Stephen nøye, og sier det er bakgrunnen for at han nå sender nye retningslinjer til sykehusene. Spesielt er han opptatt av at leger ved offentlig sykehus ikke kan avvise pasienters ønske om utprøvende behandling, bare fordi de har betalt for behandling privat.

De nye retningslinjene er:

  • Behandleren må vurdere behandlingsalternativer for pasienten ut fra all tilgjengelig informasjon. Informasjon fra utredning eller behandling ved private institusjoner kan ikke avvises.
  • Alle pasienter har rett på en individuell vurdering.
  • Pasienter har ikke rett på utprøvende behandling, men helsetjenesten har stort handlingsrom til å tilby slik behandling.

– Dette rundskrivet kommer som følge av at Stephen Storvik valgte å klage til Helsetilsynet, og fikk denne problemstillingen belyst, sier Høie.

VG har tidligere skrevet at vedtaket fra Helsetilsynet ikke gjelder mange pasienter. Overlege Andreas Stensvold ved Sykehuset Østfold har tidligere anslått at vedtaket kan føre til at 30 til 40 pasienter i året kan ha krav på behandling de ikke får i dag.

les også

Helsetilsynet med knusende konklusjon i saken til kreftsyke Stephen: «Du har ikke fått nødvendig helsehjelp»

Vil unngå forskjellsbehandling

VG har de siste årene dokumentert hvordan norske sykehus praktiserer muligheten til å gi pasienter ny, utprøvende behandling veldig ulikt. På ett sykehus kan en pasient oppleve å få nei, selv om behandlingen er gitt til pasienter på et annet sykehus. Her kan du lese om fem pasienter som VG har fulgt de siste årene.

Ifølge helseministeren er noe av de viktigste budskapene i rundskrivet at alle pasienter har rett på en individuell vurdering, og at pasienter med lik diagnose ikke skal sammenlignes når det fattes vedtak om videre behandling.

– Bakgrunnen for denne avgjørelsen er at to av våre helseforetak har avvist pasienter som har fått behandling i det private, og det har skapt usikkerhet i helsetjenesten. Derfor var det nødvendig med en presisering, sier Høie.

De to pasienten som ble avvist er Stephen Storvik og Inger Stoltenberg, som VG har skrevet om her. Begge har fått sitt vedtak omgjort etter beslutningen fra Helsetilsynet og får i dag behandling.

– Alle pasienter har rett på en individuell vurdering. Den enkelte behandler må vurdere hva som er riktig behandling, basert på all tilgjengelig informasjon - også informasjon fra private.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder