Sykehuset Østfold får kritikk for høy bruk av tvang

Sivilombudsmannen kritiserer manglende kunnskap om omfanget av egen tvangsbruk og normalisering av tvangsbruken ved Sykehuset Østfold.

  • NTB

Artikkelen er over ett år gammel

Det fremgår av en pressemelding fra Sivilombudsmannen.

– Vi registrerte både mer og lengre bruk av belter enn vi vanligvis ser ved sikkerhetspsykiatriske døgnenheter. Lokalene fremsto også lite egnet for god pasientbehandling, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Dette gjelder blant annet at fellesområdene ikke er tilpasset antall pasienter og ansatte.

les også

Les VGs avsløring om beltebruk: Holdes i belter i hundrevis av timer

– De små fellesområdene kan bidra til at pasienter isolerer seg på eget rom, og kan også gjøre det vanskelig å forebygge konflikter, vold og utagering på en sikkerhetsseksjon, sier sivilombudsmannen.

Dårlig oversikt

Det er én rapport med funn fra besøket til sikkerhetsseksjonene og én rapport med funn fra alderspsykiatrisk seksjon. Falkanger reagerer på kunnskaps- og interessemangel ved psykiatrisk avdeling og at det var liten tro på at det var noe seksjonene kunne gjøre for å få ned tvangsbruken.

– Dette dreier seg om en stor avdeling med blant annet akuttmottak- og psykoseseksjoner. At de ikke har oversikt over omfanget og variasjonene på tvangsbruk i de forskjellige seksjonene er kritikkverdig, sier han.

les også

Her legges flest i belter

Normalisert bruk

I mange tilfeller var det svært langvarig bruk av belter ved de sikkerhetspsykiatriske seksjonene, som utstrakt bruk av transportbelter.

– Vi registrerte både mer og lengre bruk av belter enn vi vanligvis ser ved sikkerhetspsykiatriske døgnenheter. Dette er alvorlig fordi bruk av belter er svært inngripende og bare skal brukes så kort som mulig i nødrettslignende situasjoner, sier Falkanger.

Han reagerer også kraftig på at skjermingsrommene hadde senger med ferdig monterte remmer til belter, som hang godt synlig ned fra sengen, noe som sender et dårlig signal til pasientene og ikke virker trygghetsskapende.

Største alvor

Sykehuset sier tilsynet har gitt et godt grunnlag for læring og utvikling som de er glade for.

– Sivilombudsmannen har gjort en grundig gjennomgang som vi tar på største alvor. Vi er ikke komfortable med at våre pasienter utsettes for mer bruk av tvang enn ved sikkerhetsavdelinger ved andre sykehus, sier klinikksjef for psykisk helsevern og rus, Irene Dahl Andersen, til NTB.

– Vi tar for oss alle anbefalinger som er kommet og vil jobbe systematisk med å innlemme dem i våre prosedyrer og daglige drift, sier klinikksjefen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder