EKS-STATSRÅD: Sylvi Listhaug (Frp) var innvandrings- og integreringsminister i 2015–2018. Foto: Krister Sørbø

Listhaug om kriminalitet blant unge innvandrere: – Ikke akseptabelt

Unge mannlige innvandrere har langt flere siktelser for lovbrudd enn øvrig ungdom, viser en oversikt som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Fremskrittspartiet.

– Den enorme overrepresentasjonen på forbrytelser knyttet til vold og mishandling blant innvandrere er bekymringsfull, sier nestleder i Frp Sylvi Listhaug.

Hun understreker at innvandrere flest er lovlydige borgere.

– Men blant de kriminelle innvandrerne er det en urovekkende mangel på respekt for samfunnet man frivillig har valgt å bosette seg i, sier nestlederen i Frp.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet oversikten som viser antall siktelser mot menn mellom 15 og 24 år i fireårsperioden 2015–2018.

Tallene viser at unge, mannlige innvandrere med bakgrunn fra land som Irak, Russland, Marokko og Somalia i snitt har 2–3 ganger så mange siktelser mot seg som øvrige unge menn. Se grafene nederst i artikkelen.

Sigmund Book Mohn, som er rådgiver ved Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk i SBB, har utarbeidet statistikken for Frp. Han antar at tallene vil vekke en del interesse.

– For oss som har jobbet med dette feltet, er det ikke overraskende at innvandrergrupper er overrepresentert for registrert kriminalitet i forhold til hvor stor andel de utgjør av befolkningen, sier SSB-rådgiveren.

Han understreker at det er antall siktelser, ikke antall siktede, som er målt. En person kan ha stått for ti siktelser.

Svært få bak mange av lovbruddene

– Det er vanligvis noen få prosent eller promiller av hver befolkningsgruppe som står for store andeler av alle siktelsene mot gruppen, sier Mohn.

Tallmaterialet fordelt på enkeltland sier mindre om type kriminalitet og alvorlighet, men er delt opp i noen hovedgrupper lovbrudd.

Det fremgår heller ikke om siktelsen har ledet til tiltale eller rettskraftig domfellelse.

– Mange tar med seg en ukultur til Norge, der konflikter løses med vold. Det er ikke akseptabelt, sier Listhaug.

Ap: Sånn kan vi ikke ha det

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Masud Gharakani mener tallene viser at Frps innvandrings- og integreringspolitikk har sviktet totalt.

– Sånn kan vi ikke ha det, sier Aps innvandringspolitiske talsperson.

MOTANGREP: Masud Gharkani er innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Ole Martin Wold

SSB sammenligner innvandrere som er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre og norskfødte med to innvandrerforeldre med øvrig bosatte, som i all hovedsak er mennesker født og oppvokst i Norge med norske foreldre.

En siktet er i denne sammenheng en ung mann som etter endt politietterforskning har status som antatt gjerningsperson for et oppklart lovbrudd, før eventuell dom er falt.

En siktelse utgjør hvert av de lovbruddene som den enkelte siktede er antatt skyldig i.

Statistikken for fireårsperioden 2015–2018 skiller mellom Norge og Oslo.

Her er SSBs nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

Disse har flest siktelser mot seg

Blant unge menn som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, topper disse landene:

  • Irak 1223 siktelser per 1000 innbyggere (1231 i Oslo)
  • Russland 1089 siktelser per 1000 innbyggere (1071 i Oslo)
  • Somalia 1062 siktelser per 1000 innbyggere (1758 i Oslo)

Blant alle unge, mannlige innvandrere er antall siktelser 576 per 1000 innbyggere.

Blant unge menn som er født i Norge av innvandrerforeldre, topper disse landene:

  • Marokko 1268 siktelser per 1000 innbyggere (1208 i Oslo)
  • Somalia 1265 siktelser per 1000 innbyggere (1580 i Oslo)
  • Irak 967 siktelser per 1000 innbyggere (1297 i Oslo)

Blant alle norskfødte med innvandrerforeldre er antall siktelser 601 per 1000 innbyggere.

Blant alle menn i Norge i den aktuelle aldersgruppen er antallet 411 per 1000 innbyggere (429 i Oslo) og blant øvrige bosatte 378 (261 i Oslo).

SJOKKERT: Stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim er innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Foto: Helge Mikalsen

Frp sjokkert over omfanget

– Vi visste at det er flere kriminelle blant ikke-vestlig innvandrerungdom enn øvrig ungdom. Men at omfanget av kriminalitet er så høyt, kom som et sjokk, sier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Engen-Helgheim.

Tallene for Oslo viser høyere forekomst av siktelser for ungdom fra flere land.

– Vi har lenge advart mot store ansamlinger av ikke-vestlige innvandrere, slik vi har sett i Groruddalen i Oslo. Da øker antallet kriminelle og omfanget av kriminalitet blant dem, sier Helgheim.

Les også: Regjeringen vurderer å innføre oppholdsforbud i Oslo for gjengkriminelle.

Masud Gharakani sier at tallene fra SSB er alvorlige.

– De slår fast at vi med Frp i regjering og Sylvi Listhaug som ansvarlig statsråd har hatt altfor dårlig integrerings- og justispolitikk. I tillegg er det åpenbart at politiet har fått altfor lite ressurser, sier Gharakani.

Ap: God bosetningspolitikk er nøkkelen

Ap-politikeren mener god bosetningspolitikk er et nøkkelgrep for å lykkes:

– Når familier med fem, seks, syv stykker bor på to små rom vil integreringen og oppveksten foregå på gaten Sammen med dårlige forbilder og fravær av foreldrekontroll er det en livsfarlig cocktail.

Gharakani sier at det rødgrønne byrådet i Oslo er i ferd med å ta grep.

– Men det tar tid å fikse opp i den feilslåtte politikken til Høyre og Frp, som var å bosette alle med utfordringer og dårlig råd i de samme, allerede belastede områdene, sier Aps innvandringspolitiske talsperson.

les også

12 prosent av anmeldt kriminalitet i Norge skjer i sentrale deler av Oslo

Listhaug: Urovekkende mangel på respekt

Frp mener det må stilles strengere krav til de som får mulighet til å bosette seg i landet.

– Derfor foreslo vi i vår forrige rapport å innføre en samfunnskontrakt før man for oppholdstillatelse. Dersom man bryter noe av det man har signert på, må det få konsekvenser for oppholdet, sier Listhaug.

les også

Ap-Bøhler svarer Listhaug: – Hvor blir det av tiltakene, Sylvi?

FRP-LEDERE: Sylvi Listhaug og Jon Engen-Helgheim leder Fremskrittspartiets arbeid med en ny innvandringspolitikk. Foto: Frode Hansen

SSB-rapporten blir lagt til grunn når innvandringsutvalget i Frp legger frem ny innvandringspolitikk på vårens landsmøte. Sylvi Listhaug leder arbeidet, sekundert av Jon Engen-Helgheim.

Mohn var også en av forfatterne bak SSBs rapport om kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i perioden 1992–2015.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder