Vil ha høyreekstreme ut av mørke rom

Slik begrunner han sitt radikale ståsted: Pegida-talsmann: «Selvfølgelig generaliserer jeg en hel gruppe»

Læreren Max Hermansen har denne uken frontet sitt muslimfiendtlige syn for hele Norge. Selv hevder han at det ble født i klasserommet.

Artikkelen er over fem år gammel

Tilsynelatende er samfunnsfaglæreren (54) fra Oslo en rolig og fattet type. Men mannen representerer en mening som få har frontet for rikspressen før. Max Hermansen vil nemlig ha full stopp på innvandringen fra det han kaller muslimske land.

Det har fått ham til å «importere» den tyske Pegida-bevegelsen til Norge. Mandag samlet han omkring 200 mennesker til islam-protest utenfor Rådhuset i Oslo.

– Når var det du ble antiislamsk?

– Da jeg begynte som lærer på Sogn videregående for fem og et halvt år siden. Der var det unge, muslimske menn som sa rett ut i klasserommet at det ville være fint hvis alle jøder forsvant fra jordens overflate, at det er greit å steine homofile, at det er greit å drepe folk som forlater islam og at damer er underdanige mannen.

– Føler du at du generaliserer en gruppe?

– Selvfølgelig gjør jeg det.

– Hva tenker du om det?

– Det er synd hvis enkeltpersoner føler seg såret. Men det er en rekke problemer med at integreringen ikke lykkes, med at folk ikke kommer seg i arbeid, med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Av ikke-vestlige unge menn, hovedsakelig med muslimsk bakgrunn, er det så mye som to tredjedeler som ikke fullfører videregående på normert tid. Dette er et stort problem for det norske samfunnet totalt sett, men også for den enkelte.

– Det kan oppleves som at du setter et muslimsk fortegn foran en rekke debatter som vil omfavne flere ulike grupperinger i Norge. Det er jo ikke et enestående problem for muslimer å falle fra i videregående skole?

– Jeg er jo enig med deg i det. Men hvis du tar gutter og unge menn med muslimsk bakgrunn, er det dramatisk mer enn andre.

– Er det riktig å si muslimer?

– Det er klart at hoveddelen av befolkningen fra Afghanistan, Somalia, Marokko, Irak og Iran er muslimer – eller kanskje ikke alle fra Iran, for der er det noen som er kristne.

– Så vidt meg bekjent, vil ikke statistikken peke på religiøst tilhørighet, men opprinnelsesland. Trekker du dermed en slutning om at de som kommer fra disse landene, er muslimer?

– Ja, er ikke det naturlig?

– Hvilke andre opplysninger er det du ønsker å trekke frem for at dere er kritiske til muslimer i Norge?

Aftenposten hadde en artikkel i 2011 hvor politiet sto frem og sa at de aller fleste av disse forferdelige overfallsvoldtektene, er utført av muslimer i Norge.

– Det ble i hvert fall sagt at det var innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

– Ja, beklager. Men det er jo ikke folk fra Thailand, Filippinene eller Chile som står bak dette. Det er det veldig liten tvil om.

– Tror du virkelig Norge ville blitt en bedre plass å bo hvis det ikke hadde vært så mange muslimer her?

– Det er klart at da ville vi ikke hatt kjønnslemlestede damer i Norge, da ville vi nesten ikke hatt tvangsekteskap, da ville vi ikke hatt noen av disse forferdelige overfallsvoldtektene, da ville vi hatt mer av befolkningen i arbeid. Problemet med innvandringen er ikke folk fra Polen, Sverige, Filippinene, Thailand eller Chile.

– Er dere høyreekstreme?

– Hva forstår du med ordet ekstremist?

– Noen med ytterliggående meninger.

– For meg med statsviterbakgrunn er det noen som er villig til å bruke vold eller som oppfordrer til vold i politisk sammenheng. Politiet har fortalt meg at det for tiden ikke finnes noen høyreekstreme i Oslo-området. De som gikk i marsjen, var mye vanlige mennesker som ikke er opptatt av å bruke vold, og som vil gjøre dette på en saklig måte.

– Frykter du at du som initiativtaker for denne bevegelsen i Norge vil tiltrekke deg høyreekstreme?

– Igjen, politiet sier at det ikke finnes høyreekstreme i Norge i dag, altså ingen som er villig til å bruke vold i politisk sammenheng. Men hvis det skulle gjøre det, synes jeg at det er mye bedre at de kommer og går sammen med oss i stedet for å sitte på rommet sitt frustrerte og lei seg.

– Hva er bra med at de kommer seg ut?

– Vi ønsker jo ikke at mennesker skal bli frustrerte, at de blir mer og mer gale i hodet sitt. Det er bedre at de kan komme sammen med andre som har de samme meningene.

– Men kan ikke dette få en forsterkende effekt på ytterliggående meninger hos disse menneskene?

– Nå er ikke jeg noen psykolog, selv om jeg har psykologiutdannelse, men det er klart at det kan skje. Men det er avhengig av hva man møter. Pegida er for vanlige mennesker.

Forskere: – Vet ikke hvor han har dette fra

Tekst fra e-post: Silje Vatne Pettersen Silje Vatne Pettersen, seniorrådgiver i SSB. Foto:,

Hverken SSB eller voldsforskere fører statistikk ned på religionsnivå. De kan ikke gå god for Hermansens påstander om muslimer.

Pegida-frontfiguren viser ofte til SSB for å underbygge sin islamkritiske argumenter. Han påstår eksempelvis at data fra statistikkbanken viser at «få muslimer er i arbeid» og at «muslimer er tre ganger så kriminelle som oss».

Kilden selv kjenner ikke igjen disse funnene.

– Jeg vet ikke hvor han har dette fra, det er ikke fra SSB. Vi har ikke statistikk på enkeltpersoners religiøse tilhørighet, hverken når det gjelder sysselsetting, vold eller utdanning. Derimot har vi informasjon om personers fødeland, sier Silje Vatne Pettersen, seniorrådgiver i SSB.

Ser ikke på religion

Drapsforsker Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo sier at heller ikke voldsstatistikken bruker religion som indikator.

DRAPSFORSKER: Vibeke Ottesen er kriminolog og drapsforsker. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto:Trond Solberg,VG

– Vi ser at etniske minoriteter, uavhengig av religion, er overrepresentert i kriminalstatistikken i alle land. Dette er helt ukontroversielt i kriminologien, og forklares med den sosiale posisjonen de etniske minoritetene har i samfunnet, sier Ottesen.

Hun refererer til en studie hun har gjort om barnedrap begått i 1990-2009, der hun så at folk fra andre land enn Norge var overrepresentert.

– Men det har ingenting med religion å gjøre – snarere med psykiatri og livskriser. I min studie er det ingen tegn til at det skal være religion av noen slag som gjør seg gjeldende i drap.

Sentrale nyanser borte

Hermansen hevder også at vi ikke ville hatt kjønnslemlestede kvinner i Norge, hadde det ikke vært for muslimene. Han trekker frem somaliere spesielt.

Dette skaper et feil bilde, ifølge Ragnhild Elise Johansen, forsker på kjønnslemlestelse ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Folkegruppen han nevner, somalierne, utgjør under halvparten av dem som er berørt av kjønnslemlestelse i Norge. Den andre halvparten er fordelt mellom blant annet Eritrea, Etiopia og Irak, sier hun.

Johansen forteller at kjønnslemlestelse riktignok er mer utbredt blant muslimer, men at religion ikke er avgjørende i landene det praktiseres.

– I Norge har vi både muslimer og kristne kvinner som er omskåret, sier forskeren.

Hun understreker også at det er umulig å slå fast hvor mange som er kjønnslemlestet i Norge, ettersom det ikke føres noen skikkelig statistikk.

– Men alt tyder på at det er minimalt i forhold til utbredelsen i hjemlandene, sier Johansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder