Øygard dømt til ett år og tre måneders fengsel

Bistandsadvokat: For lav straff

Aktor: Tar dommen til etterretning

HAMAR (VG Nett) Lagmannsretten har dømt Rune Øygard til i fengsel i ett år og tre måneder.

Lagmann Ørnulf Røhnbæk leste opp dommen klokken 13.00 i Eidsivating lagmannsrett.

- Forstår du dommen, spør lagmannen Rune Øygard.

- Ja, jeg har hørt hva som har blitt sagt, sier Øygard.

Både aktor og Rune Øygard tar betekningstid før de bestemmer seg for om de vil anke.

- Utnyttet

Lagmannen mener det er bevis at Øygard og jenta hadde et seksuelt forhold i alle fall fra starten av november 2009, like etter at jenta hadde fylt 14 år.

- Tiltalte utnyttet det særlige kontaktbehovet fornærmede synes å ha hatt, til å innlede et seksuelt forhold til henne, står det i dommen.

Trekker frem tekstmeldinger

Dommen slår fast at Øygard og jenta har hatt seksuell omgang flere ganger.

- Helt sentralt er det at tiltalte gjennom flere måneder hadde jevnlig seksuell omgang med et barn under 16 år.

Dommeren trekker særlig frem flere av tekstmeldingene og Skype-kommunikasjonen som har kommet opp i retten.

- Etter lagmannsrettens vurdering kan denne sms-kommunikasjonen ikke forstås på annen måte enn at partene var sterkt fascinert av hverandre, og at det i alle fall fra hennes side var tale om en kjærlighetserklæring, står det i dommen om noen av sms-ene.

Øygard har forklart meldingene med at de var oppmuntringer til jenta, og at dette var vanlig sjargong dem i melom.

- Det er ingen praktisk mulighet for at tiltaltes forklaring vedrørende meldingene er riktig, skriver lagmannsretten.

Smiler og rister på hodet

Da Rune Øygard fikk dommen, noterte han på et ark foran seg og snakket litt med forsvarer Martin Eiebakke. Mens dommeren leser opp fra dommen, blant annet et punkt om at Øygard sendte en SMS til jenta etter et marked i 2009, rister han på hodet og smiler.

Han må også betale 120.000 kroner i oppreisning til den 17 år gamle jenta han er dømt for å ha forgrepet seg på.

I tillegg må han erstatte saksomkostninger på 12.500 kroner for tingretten og lagmannsretten.

Aktor: Tar dommen til etterretning

- Jeg har ikke noen annen kommentar enn at dommen tas til etterretning. Den vil bli gått gjennom på helt vanlig måte i forhold til om man skal vurdere anke eller ikke, sier aktor Thorbjørn Klundseter til VG etter dommen.

Jentas bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal sier hun håper aktor anker dommen.

- Jeg synes det er for svak straffeutmåling her, jeg mener at han burde fått en høyere straff, sier hun.

- Hvordan tok jenta dette?

- Det var nok litt skuffelse vedrørende denne dommen.

Funnet skyldig

Onsdag i forrige uke ble Rune Øygard funnet skyldig i overgrep mot barn under 16 år.

De frifant ham for det mest alvorlige punktet i tiltalen, samleie med barn under 14 år. Da Øygard fikk kjennelsen, gjemte han hodet i hendene og ba gjennom sin forsvarer å få forlate lokalet før retten var hevet.

I Sør-Gudbrandsdal tingrett ble han dømt til fire års fengsel, men da ble han kjent skyldig i begge punktene.

2,5 år og 10 måneder

Aktor Thorbjørn Klundseter mente den tidligere ordføreren burde få 2,5 år i fengsel, mens forsvarer Mette Yvonne Larsen argumenterte for at fengselsstraffen ikke skulle være lengre enn 10 måneder.

KJENT SKYLDIG: Rune Øygard, her sammen med sin kone Reidun tidligere i rettssaken, ble forrige onsdag kjent skyldig i overgrep mot en jente under 16 år. Foto: Roger Neumann

- Jeg mener at mediepresset skal ha betydning når det gjelder straffeutmålingen og at straffen må ligge under ett år i fengsel, sa Larsen i sin straffeprosedyre i Eidsivating lagmannsrett.

Før de begynte å prosedere på straffeutmåling, forklarte professor i psykiatri Lars Weisæth seg i retten. Han mener Rune Øygard hadde store problemer med å ta overgrepsanklagen inn over seg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder