GÅR NORDOVER: Norge har lett etter olje og gass i Barentshavet i en årrekke, men aldri så langt nord som regjeringen inviterer til nå. Nå protesterer Russland mot tre blokker de mener ligger i Svalbard-sonen.

GÅR NORDOVER: Norge har lett etter olje og gass i Barentshavet i en årrekke, men aldri så langt nord som regjeringen inviterer til nå. Nå protesterer Russland mot tre blokker de mener ligger i Svalbard-sonen. Foto:Magnar Kirknes,VG

Russland protesterer mot oljeboring i Svalbard-sonen

UD mottok skarp note fra Moskva

Russland mener at Norge bryter Svalbard-traktaten når regjeringen åpner nye områder for oljeboring nord i
Barentshavet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Striden gjelder tre av blokkene som ble utlyst i januar, i den 23. konsesjonsrunden.

I en skarp diplomatisk note, datert 3.mars i år, skriver Russlands ambassade i Norge at utlysningen av de tre blokkene er i strid med bestemmelser i Svalbard-traktaten.

Dermed har miljøbevegelsen fått en mektig alliert i kampen for å hindre oljevirksomhet i et område som ligger tett opp mot den omstridte Iskanten.

BER NORGE BREMSE: Bellona-leder Frederic Hauge. Foto:Frode Hansen,VG

- Dette kan bli uhyre betent. For ikke å øke spenningen mellom Norge og Russland ytterligere, bør Norge la de omstridte blokkene ligge, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.

LES MER:Sanksjonsrammet russer var på Svalbard-besøk

Han får langt på vei støtte fra Geir Ulfstein, jusprofessor og havrettsekspert ved Universitetet i Oslo:

– Med Russlands økte interesse for Svalbard og Arktis er det åpenbart at spenningen mellom Norge og Russland i nord kan øke, sier Ulfstein.

– Det kan være økt fare for en konflikt dersom Russland har rett i at disse områdene er en del av Svalbards kontinentalsokkel, legger han til.

Russland hevder at blokkene ligger på Svalbards kontinentalsokkel, og at økonomiske interesser som oljeboring og utvinning av olje og gass, skal reguleres etter Svalbard-traktaten.

Avtale om Svalbard

Under denne avtalen mellom Norge og 39 andre land, blant dem Russland, har landene like rettigheter til å drive virksomhet på Svalbard, forutsatt at de retter seg etter norsk lov.

Svalbard tilbyr også landene svært gunstig skatteordninger med lav skatt.

Les Svalbard-traktaten her (ekstern lenke)

Nå ber russerne om forhandlinger med Norge for å lage en avtale om økonomisk virksomhet innenfor det som russerne kaller «Spitsbergen-firkanten».

– Jeg håper selvsagt at Norge har rett. Men dette er ikke tiden for nye konflikter med Russland, sier Frederic Hauge.

Klassekampen omtalte saken i februar, etter at Russland hadde levert en lignende protest mot to blokker i forrige konsesjonsrunde. Da avslo Norge å forhandle med Russland.

Norge forvalter alene

Svaret blir det samme nå, ifølge utenriksminister Børge Brende (H):

AVVISER RUSSLANDS KRAV: Utenriksminister Børge Brende (H) Foto:Terje Pedersen,NTB scanpix

«Det er norske myndigheter alene som forvalter ressursene på norsk kontinentalsokkel. Av den grunn er det ikke aktuelt å ta kontakt med andre lands myndigheter for å konsultere om tildeling av lisenser på norsk sokkel. Dette er i tråd med havretten og holdningen til samtlige norske regjeringer siden utlysningen av konsesjoner på norsk sokkel tok til for 50 år siden», skriver Brende i en epost til VG.

Det norske synet er at Svalbard ikke har noen egen kontinentalsokkel, og at det er den norske sokkelen som strekker seg nordover fra fastlandet, opp til og forbi Svalbard.

«Det har vært foretatt en rekke konsesjonsrunder i området i regi av skiftende regjeringer. Petroleumsvirksomheten har gradvis beveget seg nordover i takt med utviklingen av teknologi og næringsinteresser. Tildeling av lisenser skjer på faglige og objektive kriterier», skriver Brende.

Flere land har spurt

– Har andre land hatt lignende innvendinger som Russland?

«Norske myndigheter har fått enkelte spørsmål fra andre land vedrørende konsesjonsrunder i Barentshavet. I den forbindelse har Norge orientert om prosessen og norsk regelverk for øvrig», svarer utenriksministeren.

– Er det en risiko for at Svalbard kan bli en arena for økt strid mellom Norge og Russland?

«Vår svalbardpolitikk er preget av korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og en fast håndhevelse av suvereniteten. Dette gir langsiktighet og forutsigbarhet i vår politikk, som er vel kjent for Russland. Russland anerkjenner fullt ut norsk suverenitet på Svalbard og respekterer norsk myndighetsutøvelse. Vi legger derfor til grunn at Russland fortsatt vil følge en slik linje på Svalbard», skriver Brende.

Men professor Geir Ulfstein er imidlertid ikke like sikker på at Russland uten videre aksepterer det norske svaret:

På spissen

– Norge har konsekvent avvist å forhandle med Russland om spørsmål hvor Norge mener at man har suverenitet i henhold til Svalbard-traktaten. Det vil sikkert skje denne gang også. Men det kan jo i seg selv være med og sette saken på spissen, avhengig av hva Russland foretar seg videre, sier Ulfstein.

- Vil Russland kunne få støtte fra andre land for sitt syn?

– Ja, andre land vil kunne hevde det samme. Blant annet har Storbritannia grunnleggende det samme synet som Russland. Det er en betydelig risiko for at også andre land vil innta motsatt standpunkt av Norge dersom dette blir satt på spissen, legger han til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder