Dette blir Ernas tre største utfordringer

Det er fortsatt borgerlig flertall og alt ligger an til at regjeringen for fortsette i fire nye år. Samtidig kan det bli mer drama på borgerlig side.

Artikkelen er over to år gammel

Med 95 prosent av stemmene talt opp tyder alt på fire nye år med Erna Solberg som statsminister. Nedgangen til Arbeiderpartiet var så markant at venstresiden ikke klarte å få flertall selv om flere partier på venstresiden gjorde et godt valg.

Stortingsvalget: Les alt du må vite om nattens valgdrama her

– Når vi har fått støtte til fire nye år, så er det fordi vi har levert resultater. Vi har levert på det vi lovet, men vi har også møtt vanskelige utfordringer og løst dem på veien, sa statsminister Erna Solberg på Høyres valgvake noen minutter over midnatt.

Solberg har allerede invitert Fremskrittspartiet og de nåværende støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre til «samtaler for å avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre».

Stortinget: Disse mister plassen og disse har kommet inn.

KrF har sagt at de ikke vil være et støtteparti, men vil samarbeide og ikke felle regjeringen. Venstre har ikke sagt hvordan de vil gå videre. Begge to ønsker egentlig en blågrønn regjering, selv om de peker på Solberg som statsminister og kan støtte budsjettene til en Høyre-Frp-regjering.

– Den borger borgerlige regjeringen vil fortsette, men jeg vil tro at det blir noen vanskelige forhandlinger fremover, sier valgforsker Johannes Bergh til VG.

Dette blir de største utfordringene Erna Solberg må takle fremover om hun vil fortsette å regjere med Fremskrittspartiet med støtte fra KrF og Venstre:

1. Svekket parlamentarisk grunnlag

Venstre vant såvidt den harde kampen mot sperregrensen, KrF gjorde et historisk dårlig valg. Høyre og Frp har også gått noe ned. Det betyr at regjeringen står svakere de neste fire årene enn de fire forrige.

– Det parlamentariske grunnlaget blitt svekket. Nå er regjeringen avhengig av å få støtte fra både KrF og Venstre – det holder ikke med bare et av partiene, sier valgforsker Johannes Bergh

Hittil har nemlig regjeringen med de to støttepartiene stått sterkt i forhandlinger i stortinget, påpeker valgforsker Anders Todal Jenssen.

– Nå er regjeringen avhengige av støtte både fra Venstre og KrF. Det betyr at hvis én av de to partiene er uenige, er det tilstrekkelige for at regjeringen er i vansker. Det gjør det mulig for dem å presse regjeringen, sier han.

Valgthrilleren: Sjekk vinnerne og taperne i ditt fylke.

2. Tydeligere avstand mellom Frp og KrF og Venstre

De siste fire årene har det allerede vært en utfordring at det er stor avstand mellom KrF og Venstre og Frp på mange områder, fra miljø og samferdsel til bistandspolitikk. Bergh mener dette vil bli forsterket.

Carl I. Hagen: – Siv fortsetter som partileder så lenge hun vil.

– Dette er den fundamentale utfordringen. Begge støttepartiene har gjort dårlige valg som resultat av samarbeidet i forrige periode, og de partiene har ikke insentiver til å svelge mange kameler, sier Berg og legger til:

SUKSESS-OPPSKRIFT: Todal Jenssen Siv Jensen og Frp har klart å være utenfor og innenfor samtidig, og tror det vil skape problemer om samme oppskrift skal følges framover. Foto: Terje Bringedal VG

– Det samme kan man si om Frp som har gjort et godt valg og føler at de har lyktes godt.

Todal Jenssen understreker at avstanden mellom samarbeidspartiene og Frp ikke er forandret, men at den vil komme tydeligere til uttrykk.

– Regjeringen er avhengig av KrF og Venstre, så de kan holde kniven på strupen. De vet også at de er avhengige av å få fram sin politikk de kommende årene. De har blitt veldig anonyme, mener han.

Han påpeker at det hører med til historien at Frp har klart å beholde lillebrorrollen i regjering og unngått stor slitasje ved å være både innenfor og utenfor samtidig.

– De har gjort det bemerkelsesverdig bra, og det har nok provosert Venstre og KrF en hel del. Det kan bli verre nå som Frp har oppdaget hvor vellykket den strategien har vært og følger opp med å bli ytterligere selvgående.

Ap-kilder til VG: Lederkampen er i gang.

IKKE FLERE KAMELER: Både Bergh og Todal Jenssen mener KrF og Venstre vil vise tydeligere avstand til Frp. Foto: Espen Rasmussen VG

3. Styrket opposisjon

Flere partier har gjort et godt valg i år. Blant annet Senterpartiet, som har gjort et kjempevalg og sitter igjen med 10,3 prosent oppslutning. Dette peker Bergh på som en utfordring for samarbeidet mellom de borgerlige partiene.

Senterpartiet: Mot kjempevalg - uten regjerignsinnflytelse.

FULL JUBEL: Trygve Slagsvold Vedum og Torvild Sveen i senterpartiet feirer at har styrket seg som opposisjonsparti Foto: Bjørn S. Delebekk VG

– Krf og Venstre får en friere stilling i praksis. Senterpartiet er jo også et sentrumsparti, så det er et parti de helt sikkert kan samarbeide med i enkelte saker. Regjeringen vil gå på noen flere nederlag i stortinget, mener han.

Dette er Todal Jenssen enig i. I samarbeidet de siste fire årene har nemlig regjeringen og samarbeidspartiene kunnet gå til stortinget med forslag de visste de hadde flertall for.

– Opposisjonen har kunnet argumentere så mye de ville, men de hadde tapt allerede. I det lange løpet tar det mye av gnisten fra en opposisjon. Nå kan de få noe av det tilbake, mener Jenssen.

Dermed tror han opposisjonspartiene har rett når de peker på at det blir en stor forskjell i stortinget fremover med en styrket opposisjonen der regjeringspartiene er avhengige av både støtte fra Venstre og Krf.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder