Lysbakken angrep Høie med hans egne sitater

SVs Audun Lysbakken brukte store deler av sitt innlegg om reservasjonsretten på å lese opp sitater fra en kronikk Bent Høie skrev i 2012.

  • Heidi Østhus Erikssen

Artikkelen er over seks år gammel

Uenigheten om reservasjonsretten fortsatte torsdag formiddag med en ny opphetet debatt på Stortinget.

- Det er en fastleges plikt og ansvar å gi henvisningen til abort videre i helsetjenesten. Fastlegene kan ikke la sin moral hindre at pasienter får det tilbudet de har krav på, sier Lysbakken.

Sitatene er hentet fra en kronikk Høie skrev i Vårt Land i februar 2012. Lysbakken brukte innledningen sin på å angripe helseministeren med flere sitater den to år gamle artikkelen.

- Det er en så kraftfull og prinsipiell avvisning av å åpne for reservasjonsretten for fastleger at det fortjente å bli gjentatt i denne debatten. Jeg kunne ikke formulert det bedre selv, fortsetter Lysbakken.

Skapt en storm

SV-politikeren mener Høyre har skapt en storm for seg selv med sitt forslag og at den er vel fortjent.

- Om du omdøper reservasjonsrett til en reservasjonsmulighet er problemet det samme. Det er en illusjon å tro at reservasjon ikke vil skje i distriktene, hvor det er langt til neste lege.

- Vi må stoppe denne henvisningsstøtten som har så liten støtte i befolkningen. Vi ønsker at pasienten alltid skal komme først, sier Lysbakken.

Lysbakken mener Høyre har skapt en storm for seg selv og at den er vel fortjent.

- Om du omdøper reservasjonsrett til en reservasjonsmulighet er problemet det samme. Det er en illusjon å tro at reservasjon ikke vil skje i distriktene, hvor det er langt til neste lege.

Takker Lysbakken

Helse- og omsorgsminister Bent Høie takket Lysbakken for å ha gjentatt innholdet i hans kronikk.

- Når jeg hørte starten på Lysbakkens innlegg tenkte jeg at det lovet bra, og at det var det mest balanserte innlegget SV har holdt i denne debatten. Så begynte jeg å kjenne igjen mine egne ord, og jeg vil takke Lysbakken for å reperert dem, sier Høie.

- Mine ord viser at dette alltis har handlet om balansen om to viktige hensyn for Høyre. Kvinnens rett og muilghet til å få utført abort og legens mulighet til å reservere seg av samvittighetsgrunner.

Helseministeren sier han er glad for at forslaget som er lagt frem av SV ikke fikk støtte av komiteen.

- Vårt forslag er en styrking av kvinners rettigheter i forhold til den ordningen som har vært til nå.
Dette gir fastleger en mulighet til å reserverer seg, men kun i tilfeller hvor pasientens rettigheter er sikret, sier Høie.

Roser reservasjonslegene

Frp-politiker Kari Kjønaas Kjos i helse- og omsorgskomiteen synes SVs representantforslag er underlig.

- Regjeringen sender ut et forlag om en mulighet til å reservere seg, ikke en rett slik SV hevder. Derfor har debatten i komiteen og høringen handlet om noe helt annet enn det forslaget faktisk handler om, sier hun.

Kjønaas Kjos mener det er tøft av reservasjonslegene å reise denne debatten.

- Det er brukt karakteristikker og påstander om reservasjonslegene som er uverdige. Det er ingen toleranse for å gå mot flertallet. Jeg synes det er tøft av legene som er i fåtall å reise debatten.

Stort engasjement

Ap-politiker Torgeir Micalsen i helse- og omsorgskomiteen sier han sjelden har vært borti en sak som har skapt et så stort engasjement.

- Dette rokker ved grunnleggende verdier som kvinners rett til å bestemme over egen kropp,sier Micalsen.

- For Ap kommer hensynet til kvinners rett til helsetjenester foran den enkelte leges samvittighetskvaler. Da bør legen heller finne seg en annen jobb.

Venstres Ketil Kjenseth mener man står i fare for å vikles inn i en spiral av reservasjoner dersom forslaget om reservasjonsretten for gjennomslag.

- Vi gjør det best for pasienten ved å ha en førstelinje i helsevesenet som er helt uten forbehold.

Helseministeren Bent Høie sendte ut sitt omdiskuterte forslag om reservasjonsretten i januar.

Der skrev Høyre-nestlederen at han vil la det være opp til kommunene å avgjøre om fastlegene der skal få reservasjonsrett.

Forslaget er en direkte konsekvens av at Høyre ga etter for hardt press fra Kristelig Folkeparti under regjeringsforhandlingene i fjor høst for å få på plass en slik ordning.

Stor motstand

Siden Høies forslag ble presentert i januar har debatten rast.

Motstanden mot reservasjonsretten har vært stor, også blant Høyre-politikere.

I en undersøkelse gjort av VG i januar svarte 254 av 322 ordførere nei til reservasjonsretten.

Forslaget har også møtt stor motstand i befolkningen for øvrig, og en undersøkelse InFact utførte for VG i begynnelsen av februar viser at to av tre sier nei til at leger skal ha rett til å si nei til å henvise kvinner til abort.

I sitt forslag som legges frem i dag skriver SV-politikerne at de ikke vil utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning.

Les også: Norske leger: Derfor vil vi ikke henvise til abort
Les også: Seks kvinner: Slik opplevde vi å ta abort

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder