Temperaturen steg dramatisk - men sank igjen

GOLFSTRØMMEN DELER SEG: Havforsker Kjell Arild Orvik har fulgt Golfstrømmen i over 20 år. Han fant også ut at det går to side-strømmer nordover i Norskehavet. Foto: Ill: Geofysiskk Institut. UiB,

Avfeier påstander om at Golfstrømmen bråstanser

20 år med norske målinger av Golfstrømmen kan nå avfeie
alle spekulasjoner og rykter om at strømmen er i ferd med å svekkes.

Artikkelen er over fire år gammel

Den har samme hastighet, samme kraft, og temperaturen er nå den samme som da målingene startet i 1995.

Dette viser norske timemålinger, som viser strømmens temperatur og styrke time for time, og har gjort dette siden 24. april 1995.

Livlig – og stabil

– Det vi ser, er at strømmen er livlig, i den forstand at den varierer både sesongmessig og år for år – men nå når vi kan se 20 år under ett, viser det seg at vi ikke har noen klar tendens. Den er over lang tid ganske stabil, sier professor og havforsker Kjell Arild Orvik ved Geofysisk Insitutt på Universitetet i Bergen.

Les også: 2014 ga varmerekord

Han sier at det er helt avgjørende å ha mange år med observasjoner av Golfstrømmen – slik Norge har gjennomført i havet utenfor Stad på Vestlandet:

– For eksempel viste de ti første årene at temperaturen i vannet steg dramatisk - med en hel grad. Det er jo tankevekkende med tanke på global oppvarming. Men så ser vi at temperaturen går ned igjen de neste ti årene – og er nå tilbake på 1995-nivå. Dette tyder på at Golfstrømmen har langsiktige svingninger, sier Orvik.

Like fullt viser den langsiktige trenden en temperaturstigning på litt over 0,3 grader på disse 20 årene.

BLE VARMERE - OG KALD IGJEN: Den gule linjen i denne grafen viser hvordan årstempereturen i Golfstrømmen varierte. Den steg fra 1995 til 2005 med nesten en hel grad, og har siden gått ned igjen på 1995-nivå. Snitt-temperaturen er på hele 8,9 grader å 100 meters dyp. Foto: Ill: Geofysisk Institutt, UiB,

Spår svekkelse

Klimamodeller har beregnet at Golfstrømmen vil bli svekket som resultat at global oppvarming, ja, at farten kan bli halvert innen år 2100.

HAVFORSKER KJELL ARILD ORVIK. Foto:Bjørn Erik Larsen,VG

Den tyske forskeren Stefan Rahmstorf vakte oppsikt i vinter med sine funn som skulle tyde på at Golfstrømmen er i ferd med å bråstoppe. Økt nedsmelting av de enorme ismengdene på Grønland skal også kunne føre til at Golfstrømmen stanser.

Rundt århundreskiftet fryktet ledende klimaforskere for Golfstrømmen - at den skulle endres dramatisk.

Men ingenting av dette ser ut til å slå til. Tvert imot.

Den svensk-amerikanske havforskeren og Golfstrøm-spesialisten Thomas Rossby publiserte i 2013 sin rapport om hoved-Golfstrømmen. Hans viser akkurat som de norske målingene at strømmen er varierende – men at den over 20 år er helt stabil.

Skal sørover igjen

Direktør og havstrømekspert Tore Furevik ved Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen sier at selve Golfstrømmen ser ut til å være stabil – men at den ikke gir hele bildet.

Han peker på at alt Golfstrømvannet også skal sørover igjen – og her ser vi noen endringer:

DET GÅR OPP - OG NED: Denne grafen viser hastigheten på Golfstrømmen utenfor Måløy. Den er høyest om sommeren, og svinger en del fra år til år. Men over 20 år er den dørgende stabil. Foto: Grafikk: UiB,

– Om lag halvparten av alt dette havvannet går sørover igjen i overflaten, resten synker til bunns fordi det blir sterkt avkjølt i nord, og blir til tungt, salt og kaldt bunnvann som renner langs bunnen sørover igjen. Nye målinger viser at en større del av Golfstrømvannet går sørover igjen i overflaten, på bekostning av bunntransporten, sier Furevik.

LES OGSÅ: Spår varm sommer kloden rundt

Han mener at den stabile Golfstrømmen ikke viser at klimamodellene tar feil.

– Det klimamodellene har beregnet, er at vanntransporten mot sør i dypet skal svekkes – noe vi altså ser. Men samtidig viser modellene at den kraftige Golfstrømmen inn i våre områder likevel kan fortsette med uforminsket styrke, sier Furevik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder