Politiet har skjerpet beredskapen etter PST-terroradvarsel

Slik er beredskapen der du bor

Her er oversikten over hvordan ditt lokale politidistrikt terrorsikres.

 • Mona Byrkjedal
 • Katrine Asheim
 • Eirik Linaker Berglund

Artikkelen er over seks år gammel

Torsdag morgen ble det kjent at det foreligger en konkret og tidsavgrenset terrortrussel mot Norge – men det er uvisst mot hvem eller hva som er målet.

Fungerende politidirektør Vidar Refvik melder også at beredskapsnivået i Norge derfor økes.

- Folk vil primært merke vår beredskap ved at politi har økt tilstedeværelse ved grenseoverganger, innfartsveier, internasjonale flyplasser og togstasjoner. Politiet som patruljerer ved disse områdene vil være bevæpnet, sier Refvik.

Vestoppland

– Vi har hevet vår beredskap i vårt distrikt etter det som er hensiktsmessig og vi har iverksatt tiltakene som vi skal i henhold til Politidirektoratets instrukser, sier politimester Martin Welhaven og legger til:

– Vi har ingen riksgrenser å forholde oss til, bortsett fra en flyplass på Fagernes der det lander en del utenlandske fly, men der har vi kontroll.

Det pågår flere festivaler i Valdres-området, deriblant en stor festival på Beitostølen, ifølge politimesteren.

Welhaven er opptatt av å formidle at trusselen som foreligger er uspesifisert og at befolkningen ikke trenger å ta forholdsregler.

– Men vi oppfordrer folk til å gi tilbakemeldinger til politiet om de observerer noe mistenkelig, sier han.

Les også: Her er politiets råd

Nordre Buskerud:

Også i Nordre Buskerud er det satt inn ekstra ressurser med bevæpningstillatelse, informerer operasjonsleder Gro Rundbråten.

– Publikum vil se at det er bevæpnet politi i sentrum og andre steder. Utover dette har jeg ingen videre opplysninger.

Sogn og Fjordane:

– Vi har en del flere folk på jobb enn det som i utgangspunktet var planen. Vi har bevæpnet politi ute og konsentrer oss om områder hvor det er mye folk, sier politiadvokat Jørn Lasse Refsnes.

Blant annet er det mye trafikk i Flåm og i Olden, som følge av flere cruiseanløp. Disse stedene blir prioritert av politiet.

Hedmark:

Hedmark politidistrikt er til stede med synlig og bevæpnede mannskaper ved Magnormoen, og på Riksvei 25, mellom Elverum og Trysil.

– Vi kontrollerer også buss og tog som kommer fra Sverige. Bevæpnet, uniformert politi går om bord. Ellers har vi generelt sett en økt beredskap i distriktet, og vi vil fortløpende vurdere situasjonen, sier operasjonsleder Jan Egil Gilberg til VG.

Oslo:

Oslo politidistrikt har hevet beredskapen og det vil være mobile uniformerte og sivile politi- enheter til stede på knutepunkter og ved enkelte sentrale objekter. Det er også kalt inn ekstra mannskaper.

– Slik saken står nå, mener jeg Oslo er en trygg by. Det er en nasjonal terrortrussel det er snakk om, og politiet i Oslo har iverksatt en rekke tiltak, sier stabssjef Johan Fredriksen til NTB.

Fredriksen opplyser til NTB at «flere titalls» ansatte i Oslo-politiet er kalt hjem fra ferie for å håndtere terrortrusselen.

I Oslo er Slottet og Rådhuset stengt for omvisninger, og Stortinget har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak, ifølge fungerende politidirektør Vidar Refvik. Bevæpnet politi vil patruljere Oslo Lufthavn Gardermoen og andre trafikknutepunkt.

Ved Oslo Lufthavn vil trafikken ellers gå som normalt, opplyser direktør for Organisasjon og Økonomi ved Oslo Lufthavn, Marit Kjær.

Vestfold:

I Vestfold politidistrikt er det gjennomført en beredskapsheving. Det er blant annet satt inn ekstra styrker, både sivilt og uniformert, ved Sandefjord lufthavn. Politiet er også til stede fergeankomstene i Sandefjord og Larvik.

– Vi har flere på vakt enn ellers, både uniformerte og sivile. De som er ute på oppdrag tilknyttet den skjerpede beredskapen er bevæpnet. Vi håper det vil virke betryggende for publikum og avskrekkende for de som eventuelt vil planlegge noe, sier politimester Rune Bård Hansen til VG.

Gudbrandsdal:

Gudbrandsdal politidistrikt har ingen ytterligere kommentar til hvordan beredskapen skjerpes.

– Vi forholder oss til det som er sendt ut sentralt, sier operasjonsleder Haagin Løvseth.

Sunnmøre:

Synlig politi vil være til stede på alle trafikknutepunkt i distriktet, opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Harang i Sunnmøre politidistrikt. De vil også være til stede på flyplasser, og enkelte steder vil politiet være bevæpnet.

– Utfordringen vår er mange anløp av turistbåter og cruiseskip, og det medfører at det er satt inn ekstra personell, sier operasjonslederen.

Vest-Finnmark:

Ved grenseovergangen mot Finland ved Kautokeino er det satt inn personell, melder Vest-Finnmark politidistrikt.

– Det er et relativt øde sted, men vi har kontroll på alt som kommer inn der. Ellers er beredskapen økt ute i distriktet. Vi prøver å være synlige i havner og på flyplasser. Vi har også vært i kontakt med større objekteiere, blant annet Statoil og Melkøya. Vi har mest fokus på at vi er synlige ute, sier politimester Morten Daae.

Øst-Finnmark:

Politiet i Øst-finnmark har på bakgrunn av en uspesifikk terrortrussel mot Norge iverksatt skjerpet grensekontroll.

– Dette vil for publikum merkes ved økt tilstedeværelse av politi på grenseovergangene. Politiet vil være synlig bevæpnet, sier fungerende politimester Laila Søndrol i en pressemelding.

Sør-Trøndelag:

Operasjonsleder i Sør-Trøndelag Politidistrikt vil ikke uttale seg, og viser til fungerende politimester Harald Moholt. Det har ikke lykkes VG å få kommentar fra Moholt.

Helgeland:

Konstituert politimester Kristin Elnæs sier i en pressemelding at Helgeland politidistrikt er satt i beredskap på bakgrunn av PST og Politidirektoratets pressekonferanse hvor de informerte om en trussel som er rettet mot Norge.

– Helgeland politidistrikt følger de pålegg og anvisninger som har kommet i forbindelse til dette, med hensyn til beredskap. Det er ingenting som indikerer at Helgeland er mer truet enn andre deler av landet, sier Elnæs.

Salten:

Også politiet i Salten høyner beredskapen de neste dagene som følge av den økte nasjonale trusselfaren som PST har gått ut med i dag.

– Folk vil merke økt tilstedeværelse av politi i Salten politidistrikt, og politiet vil være bevæpnet. Dette gjelder både på grenseovergang til Sverige, ved flyplass, i havner og ellers i politidistriktet, melder Salten politidistrikt i en pressemelding.

Østfold:

I Østfold politidistrikt vil publikum primært merke den økte beredskapen ved at politiet har økt tilstedeværelse ved grenseoverganger, E6 og E18 og Moss Lufthavn Rygge.

– For Østfold politidistrikt sin del betyr det at vi iverksetter de tiltak som vi har i vårt planverk når det oppstår slike situasjoner. Politiet må ta denne type informasjon på alvor, selv om det skulle vise seg senere at det ikke stemmer, sier fungerende politimester i Østfold, Unni Lineikro i en pressemelding.

Asker og Bærum:

I Asker og Bærum politidistrikt er det også iverksatt tiltak.

- Vi har satt inn mer bemanning. Publikum vil ikke merke det annet enn at det er en høynet bemanning, og kortere responstid, sier operasjonsleder Marius Wam.

Agder:

I Agder politidistrikt er beredskapen spesielt skjerpet på Kjevik flyplass og på fergeankomstene.

– Vi har beskjed fra Politidirektoratet og Justisdepartementet om væpnet vakthold på flyplasser og fergeankomster. I tillegg har vi gjort en generell skjerping av mannskap, sier fungerende stabssjef Ingrid Mære til VG.

Hun påpeker at politiet er tydelige på at publikum skal forholde seg rolige.

– Trusselsituasjonen er lik over hele landet. Har folk planlagt en tur til Dyreparken, så må de bare gjøre det. Vi har foreløpig ikke noe grunnlag for å stoppe arrangementer, sier hun.

Romerike politidistrikt:

– Vi har i tråd med Politidirektoratet skjerpet beredskapen i Romerike politidiskrikt, opplyser politiinspektør og informasjonsansvarlig Stein Brynildsen.

Publikum vil særlig merke synlig politi i trafikknuteårene som Gardermoen og Lillestrøm stasjon, som er Norges tredje største tog-knutepunkt, ifølge politiinspektøren.

Han oppfordrer folk til å forholde seg normalt. Brynildsen kan ikke si om det forberedes å sette inn enda mer politi på de mest folketette stedene utover kvelden.

– Dette tas alvorlig, men det er ikke lett å planlegge mye slik det er nå, sier han.

Telemark:

Telemark politidistrikt henviser til Politidirektoratet, og opplyser at de ikke vil gi ytterligere uttalelser i saken.

Haugaland og Sunnhordland:

Det er satt inn ekstra vakthold på Haugesund lufthavn på Karmøy.

– Vi er mer oppmerksomme, men har foreløpig ikke satt inn ekstra mannskap andre steder, sier operasjonsleder Svein Roald Vikse.

Hordaland:

Hordaland politidistrikt har iverksatt en rekke operative tiltak som følge av terrortrusselen.

– For vårt vedkommende har vi en vesentlig økning i tilstedeværelse med både sivilt og uniformert personell på knutepunkt som flyplass, tog og busstasjoner, sier politimester Geir Gudmundsen til VG.

Politiet har også satt inn ekstra styrker rettet mot Tall Ship Races, hvor det er ventet bortimot 500.000 besøkende. Gudmundsen oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet dersom de skulle se noe spesielt eller noe som skaper engstelse.

– Publikum vil se flere politifolk være bevæpnet, og det kan være uvant. Men min oppfordring er at folk skal gjøre det de har planlagt i helgen. Jeg kommer ikke til å endre mine planer, og vil selv være med på en rekke arrangementer i byen i helgen, sier politimesteren.

Søndre Buskerud:

Også i Søndre Buskerud har politiet satt inn flere folk på jobb.

– Vi har hevet terskelen og blikket noe, på lik linje med de andre distriktene. Vi overvåker steder med mye personer, som stasjoner og lignende, sier operasjonsleder i Søndre Buskerud Politidistrikt, Kjell Reidar Johansen.

Han kan ikke være spesifikk om hvilke steder politiet setter inne mer beredskap, men sier det gjelder der folk flest ferdes.

Det er ingen store arrangementer i distriktet de første dagene som ville vært aktuelle for politiet å passe spesielt på, ifølge Johansen.

Midtre Hålogaland:

I Midtre Hålogaland vil det også være økt tilstedeværelse av politi, spesielt på Evenes flyplass og på grenseovergangene.

– Vi har grenseovergang på Bjørnefjell, og også tog til Narvik fra Sverige. Publikum vil ikke merke noe spesielt, annet enn at politiet vil være bevæpnet, sier operasjonsleder Grete Birkeland.

Rogaland:

I Rogaland politidistrikt er det iverksatt en rekke tiltak som følge av terrortrusselen.

– Vi har besluttet å sette inn patruljer ved Stavanger lufthavn, som vil patruljere mellom havnen i Risavika og flyplassen. I tillegg har vi satt inn ekstra politifolk på innsiden av terminalen, som skal observere folk som kommer og skal reise, sier stabssjef Egil Eriksen.

Denne helgen arrangeres også Gladmat-festivalen i Stavanger sentrum, hvor om lag 10.000 mennesker er ventet.

– Vi øker mannskapene og skal ha et mer synlig og tilgjengelig politi i Stavanger sentrum. I tillegg vurderer vi fortløpende ekstra tiltak dersom informasjonen skulle tilsi at det er behov for det, sier Eriksen.

Han poengterer at politiet er til stede for å skape trygghet for publikum.

– Oppfør deg som normalt og forhold deg til de planene du har, sier han.

Follo:

Follo politidistrikt har høynet beredskapen.

– Vi har kalt inn noen personer tilbake fra ferie, og har styrket både ledelse og utøvende ledd for å få flere synlige patruljer der folk ferdes og på typiske samlingssteder, sier fungerende politimester Jens Elsebutangen til VG.

Politiet vil være bevæpnet.

– Vi vil være synlige for å virke forebyggende og for å skape trygghet for befolkningen, sier Elsebutangen.

Troms Politidistrikt:

– Vi forholder oss til informasjonen vi har fått fra Politidirektoratet, utover det kan jeg ikke uttale meg, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen.

Nord-Trøndelag:

– Vi har iverksatt tiltakene som ble forespeilet under pressekonferansen onsdag, med økt overvåkning på grensepasseringen og Trondheim lufthavn, sier operasjonsleder Nord-Trøndelag politidistrikt, Rune Reinsborg.

– Publikum vil merke at det er væpnet politi i det offentlige, legger han til.

Det er flere arrangementer som vil få besøk av bevæpnet politi utover kvelden, blant annet MiG-festivalen på øya Tautra.

– Det er også andre arrangementer som vil være naturlig at vi avpatruljerer med politi, sier han.

Nordmøre og Romsdal Politidistrikt:

Bevæpnet politi vil være til stede på viktige trafikknutepunkt, fokuset vil være spesielt rettet mot flyplasser, opplyser politimester Roar Brudevoll.

– Publikum vil merke synlige tiltak som væpnet politi på viktige trafikknutepunkt, også har vi igangsatt en del usynlige tiltak, sier han.

Politimesteren informerer om at fremtidige arrangementer vil vurderes underveis, men at de sannsynligvis vil sette inn ekstra ressurser under fotballkampen mellom Molde og Rosenborg i Molde på søndag.

– Budskapet mitt er at alle bør leve som normalt og følge med i media og på eventuelle råd fra politiet,, sier politimesteren.

Les også

 1. Øker sikkerheten på alle flyplasser

  Luftfartstilsynet har bedt flyplasseierne om å iverksette ekstra sikkerhetstiltak ved norske flyplasser i forbindelse…
 2. Barnepsykolog: Dette kan du fortelle barna dine

  Det er ikke bare de voksne som har mange spørsmål om det mulige planlagte terrorangrepet mot Norge.
 3. Ansatte i Regjeringskvartalet ba om å få gå hjem

  Flere av de ansatte i Regjeringskvartalet - som ble terror-rammet i 2011 - orket ikke å fullføre arbeidsdagen etter at…
 4. Terrorekspert om advarselen: - Kan indikere at man har kommet over aktørene i en sen fase

  Nordens fremste ekspert på terror tolker trusseladvarselen…
 5. Her er politiets råd til befolkningen

  OSLO (VG) Stabssjef Johan Fredriksen erkjenner samtidig at…

Mer om

 1. Terrorisme

Flere artikler

 1. Terrortrusselen: Oslo-politiet har laget egen tipsgruppe

 2. PST-sjef: Terrorhandling planlagt i Norge om få dager

 3. PST: Terrorgruppa har reist fra Syria

 4. Politidirektøren: - Ingen endring i trusselbildet

 5. Krimekspert om terroradvarselen: - Ikke grunn til å bli redd

 6. Her er tiltakene etter endret trusselvurdering

Fra andre aviser

 1. Væpnet politi på flyplassene og grenseovergangene

  Bergens Tidende
 2. Slik sikrer politiet ditt distrikt mot terror

  Aftenposten
 3. «Gå ut, gjør som dere har planlagt, kos dere»

  Bergens Tidende
 4. Har utplassert væpnet politi på Kjevik og ved ferjeanløpet

  Fædrelandsvennen
 5. Her er tiltakene etter endret trusselvurdering

  Aftenposten
 6. Styrket politiberedskap over hele landet etter terrortrussel

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder