STØRRE SAK: Politiet begynte å rulle opp korrupsjonssaken i Unibuss i 2011. I den forbindelse ble også middagene den tidligere ruter-sjefen deltok på oppdaget. Foto:SCANPIX,

Ruter-sjef fikk middager av Volvo:
Ikke korrupsjon

Vant full seier i Høyesterett

Private selskaper kan fortsatt ta med ansatte i offentlige selskaper ut på flotte middager. Det er klart etter at Ruters tidligere driftssjef vant en full seier i Høyesterett.

Ingrid Hvidsten
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Påtalemyndigheten mente den tidligere driftssjefen, som blant annet hadde en sentral rolle i utforming av anbud, brøt loven da han ved tre anledninger fra 2009 til 2011 lot seg påspandere middager av bussprodusenten Volvo.

Til sammen spanderte Volvo middager på mannen for 4739 kroner, fordelt på to besøk på Solsiden restaurant og et på Brasserie France.

Frikjent

Mannen nektet å betale boten på 20.000 kroner han ble ilagt av politiet, og saken gikk til tingretten i 2013. Her ble 57-åringen dømt. Han anket til lagmannsretten, der han ble frikjent i mai i år.

Fredag avviste en enstemmig Høyesterett påtalemyndighetens anke, og mannen er dermed endelig frikjent for korrupsjon.

Høyesterett skriver i avgjørelsen at middagene driftssjefen deltok i, bar preg av å være markeringer av inngåtte kontrakter mellom Volvo og Unibuss, som Ruter hadde en driftsavtale med, og at det generelt er i et selskap som Ruters interesse å bygge relasjoner med bransjen.

Videre fastslår landets høyeste domstol at det at mannen ikke klarerte middagene med sine overordnede, ikke innebærer at han har forsøkt å holde dem hemmelige. Samlet sett mener Høyesterett at mannen ikke har opptrådt «utilbørlig», slik korrupsjonskriteriet i straffeloven § 276 er utformet.

På trygg grunn

Retten finner at fordelen den tidligere driftssjefen fikk ikke var varig, og at Volvo ikke kunne forvente gjenytelser for middagene. Denne typen arrangementer vil dermed sjelden rammes av korrupsjonsbestemmelsene, skriver Høyesterett i dommen:

«Slektskapet til andre former for ordinær kundepleie og tradisjonell kundekontakt er så sterkt at det skal mye til for at arrangementet må anses som så påkostet at deltakelsen kan anses som utilbørlig».

Middagene ble oppdaget i forbindelse med at politiet i 2011 avdekket en større korrupsjonssak i Unibuss. Denne saken kommer opp i Oslo tingrett 15. september.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder