NYE AVHØR: Alice Asplund måtte i mars inn til nytt avhør hos militærpolitiet for å forklare seg om det mye omtalte nakenbadet hun ble tvunget til som vernepliktig soldat i 2011. Også flere andre vitner måtte forklare seg på nytt. Foto:Krister Sørbø,VG

Nye opplysninger gjorde at nakenbad-refsen ble gjenopptatt

Første refse-sak som ble gjenopptatt på 20 år

Offiseren som beordret en kvinnelig soldat til å bade naken, fikk avslag første gangen han anket refsen. Andre gangen ble resultatet medhold og oppheving av refsen. Årsak: Nye opplysninger om hendelsen.

  • Ola Mjaaland
  • Kristine Hellem Aanstad
  • Rune Thomas Ege

Det var for tre år siden offiseren beordret soldaten Alice Asplund og medsoldatene til å bade naken under en øvelse i Bodø. Mens hennes mannlige medsoldater måtte snu seg bort, måtte Asplund i vannet, selv om hun nektet.

I ettertid ble mannen som befalte badingen gitt en bot, flyttet til en kontorjobb og refset – men saken stoppet ikke der.

Mannen klaget inn refsen, og i går ble det kjent at Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret ga offiseren medhold i refse-anken, men dette var andre gangen saken var oppe.

GENERALADVOKAT: Lars Morten Bjørkholt. Foto:Forsvaret,

– Klager fikk ikke medhold første gangen. Grunnen til at den ble tatt opp på nytt var fordi det var nye opplysninger som burde undersøkes og at saken derfor burde ses på en gang til, sier generaladvokat Lars Morten Bjørkholt til VG.

Som VG skrev i går, har løytnantens fagforening - Norges offisersforbund (NOF) - engasjert seg i saken. Flere vitner måtte inn til nye avhør. Og nye opplysninger førte til at saken ble tatt opp til ny behandling.

Ifølge Bjørkholts forgjenger, Arne Willy Dahl, er det første gang på 20 år at en disiplinærsak blir gjenopptatt.

– Ja, det er såpass historisk at disiplinærreglementet ikke sier noe om gjenopptagelse, sier Dahl til NRK.

– Utgangspunktet var at saken ikke var helt opplagt. Det handlet om hva som var blitt sagt, hva som var ment og hva den andre hadde oppfattet, sier Dahl til NRK.

Savner lederskap

Norges Offisersforbund (NOF) mener at kritikken fra politikere og hans egen arbeidsgiver er feig og unødvendig.

– I stedet for bare legge skylden for en vanskelig sak på en enkeltperson, er det på tide at både forsvarsministeren, forsvarssjefen og andre politikere viser lederskap og tar ansvar, sier Eigil Jespersen, leder i forhandlingsavdelingen i NOF, til VG.

Enstemmig opphevet

Soldater og offiserer som blir refset, har vanligvis to ankemuligheter: En høyere offiserer (varierer fra avdeling til avdeling hvem dette er), og Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret.

Unntaket er dersom refsen kommer direkte fra forsvarssjefen. Da har den som blir refset bare én ankemulighet, nemlig nemnden.

Klagenemnda for refselsessaker i Forsvaret opptrer uavhengig av Forsvaret, og ledes av sorenskriver Knut Almaas. I tillegg satt grenader Marie Flemmen fra Tillitsmannsordningen for Forsvaret (TMO) og yrkesoffiseren Kjell Rune Forsjord i utvalget den dagen de behandlet løytnantens klage for andre gang.

Nøyaktig hvilke opplysninger som førte til at de tre enstemmig valgte å oppheve refsen under sitt møte 26. september, er uklart. Forsvaret nekter innsyn i begrunnelsen, fordi de mener at det dreier seg om en personalsak.

Mente løytnant brøt militær straffelov

Men de delene av vedtaket VG har fått innsyn i, forteller litt om hva som har skjedd:

Løytnanten, som var leder for hele øvelsen, ble refset med en bot på 2500 kroner. Forsvaret mente han hadde brutt paragraf 77 i den militære straffeloven, som blant annet sier at:

«Undlader en Krigsmand at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade sine Tjenestepligter, straffes han med Arrest eller med Fængsel indtil 6 Maaneder».

Det er altså dette nemnda, uvisst av hvilke grunner, nå mener det ikke er grunnlag for å refse løytnanten for.

Krigsadvokatene og Generaladvokaten fungerer som en rådgiver for Forsvaret i disiplinærsaker.

– Alle soldater eller offiserer kan refses disiplinært hvis de overtrer lover og regler. Det gjelder brudd på sivile lover og regler på militært område, og brudd på militære regler, tjenesteplikter og ordrer. Det er en forvaltningsmessig avgjørelse som tas av avdelingssjefer. Man kan få bøter, militær arrest, irettesettelser eller frihetsinnskrenkelser, sier Bjørkholt.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder