Nytt nei til Viggo Kristiansen

Høyesteretts ankeutvalg har avvist Viggo Kristiansens begjæring om å få sin sak prøvd for Høyesterett. Samme begjæring ble fremsatt i 2002, og ble da avvist av kjæremålsutvalget.

Artikkelen er over ni år gammel

Kristiansen ble i 2001 dømt til forvaring i 21 år etter at tingretten og lagmannsretten hadde funnet ham skyldig i drapet på to små jenter i den såkalte Baneheia-saken.

I perioden 2008 til 2010 forsøkte Kristiansen tre ganger å få Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker til å gjenåpne straffesaken mot ham, men ble avvist hver gang.

Begrunnelsen for å omgjøre kjæremålsutvalgets avgjørelse i april 2002 er ifølge Kristiansens advokater at en straffedømt har grunnleggende rettigheter etter EMK artikkel 6 til å få sin sak endelig vurdert av Høyesterett. Kjæremålsutvalget, som i mellomtiden har skiftet navn til ankeutvalget, viser i sin begrunnelse for avslaget til den lange tiden som er gått, åtte og et halvt år, og dessuten at Kristiansen er dømt i tingretten og dommen stadfestet i lagmannsretten.

Kravet om en begrunnelse for avslaget gjelder bare når en person er frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten. Kristiansen får derfor ingen begrunnelse utover at vilkåret for «rimelig tid» ikke kan sies å være oppfylt når begjæringen er fremsatt etter åtte og et halvt år.

Ankeutvalget har også avslått å oppnevne Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin som offentlige forsvarere for Viggo Kristiansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder