JA TIL BREIVIK: Øystein Sørensen er historieprofessor og har fordypet seg nasjonalisme og nasjonalsosialisme. Han har takket ja til en invitasjon fra terrordømte Anders Behring Breivik og vil intervjue ham i fengsel. Foto: Magnar Kirkenes/VG

Forskere vil møte Breivik i fengselet

Forskerne Lars Gule og Øystein Sørensen har takket ja til en invitasjon fra terrordømte Anders Behring Breivik og vil intervjue ham i fengsel.

Artikkelen er over fem år gammel

Breivik har skrevet brev til flere forskere og journalister fordi han ønsker å bli forsket på, skriver nettavisen Khrono ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Også politiforsker Tore Bjørgo og stipendiat Cato Hemmingby ved Politihøgskolen er i dialog med terroristen for å møte ham i fengselet, fortalte Bjørgo under et seminar om forskning på høyreekstremisme fredag. Det var den Den nasjonal forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsvitenskap (NESH) som var arrangør av seminaret.

INIVTERT AV BREIVIK: Lars Gule som har forsket på islam og høyreekstreme og var en av forsvarets ekspertvitner under rettssaken etter terrorangrepet. Foto: NTB scanpix

Nils Olav Refsdal, koordinator for 22. juli-forskningen i NESH, sier forskere bør trå varsomt når de involverer Anders Behring Breivik i forskningen sin.

- Det er tydelig at gjerningsmannen ønsker oppmerksomhet og å bli tatt på alvor som politisk ideolog. Forskere bør være varsomme med å gi ham slik oppmerksomhet, og det bør stilles høye krav til samfunnsnytten av denne forskningen, sier Refsdal.

- Kommer ikke utenom

Denne uka sendte Gule og Sørensen en forespørsel til ledelsen i Skien fengsel om de kunne møte Breivik nå mens han soner der. Gule har forsket på islam og høyreekstreme og var en av forsvarets ekspertvitner under rettssaken etter terrorangrepet. Sørensen er historieprofessor og har fordypet seg nasjonalisme og nasjonalsosialisme.

- Det finnes argumenter for å glemme personen og ikke gi ham noen form for oppmerksomhet. Men jeg mener at vi ikke kommer utenom terroren og Breivik. Å forsøke og «skru av» denne personen vil ikke lykkes. Det er allerede skrevet flere bøker om ham, og forskere må forholde seg til denne hendelsen uansett, sier Gule til Khrono.

Bjørgo og Hemmingby har allerede fått klarsignal fra fengselsledelsen for sitt møte med Breivik.

Kan være til hjelp

Gule sier det er klare forskningsetiske dilemmaer knyttet til det å møte Breivik i forskningssammenheng. Han erkjenner at forskere kan komme til å hjelpe massedrapsmannen med å lage en mer konsistent og intelligent ideologi i sine møter med ham.

Bjørgo bruker politiets videoavhør for å se på terroristens valg av mål for angrep. Det er i den sammenheng han vil møte Breivik.

- Vårt intervju med Breivik er strengt avgrenset til det som er relevant for vår problemstilling. Vi er ikke interessert i terroristen selv eller hans ideologi, sier Bjørgo.

Ikke homofil

I brevene til de utvalgte forskerne og journalistene skal Breivik ha uttrykt at han vil bli intervjuet fordi han ønsker at nasjonalister og fascister skal bli tatt på alvor i samfunnet og dermed gjøre det mindre nødvendig å begå politiske drap. Han hevder han har sluttet å argumentere for vold og sier han nå bare vil bruke ord som våpen.

Likevel har han stilt klare krav til hvordan han skal omtales. Han vil bare bli oppfattet som en soldat i krig og vil ikke karakteriseres som massemorder, drapsmann, rasistisk, fobisk eller slike ting. Han vil heller ikke bli omtalt som psykisk syk, homofil, at han har personlighetsforstyrrelser eller er preget av omsorgssvikt i barndommen.

- Som forskere kan vi selvfølgelig ikke gå med på å skrive med påholden penn. Jeg regner med at et første møte, kanskje i løpet av mai, vil handle også om dette, rammene for intervjuene og formen, sier Gule.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder