RYKKER UT: Nå lover politidirektør Odd Reidar Humlegård at politiet skal være på plass innen 10 minutter der det bor 20 000 eller flere innbyggere - og når det virkelig står omn livet. Foto:Frode Hansen,

Nå innføres responstid: Politiet lover å være på plass innen 10 minutter i tettsteder

I byer og tettsteder skal politiet heretter være på plass innen 10 minutter i de mest alvorlige tilfellene, garanterer Politidirektoratet.

  • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

– Jeg er fornøyd med at vi nå har satt mål for hvor raskt publikum kan forvente hjelp ved hendelser som krever umiddelbar innsats. Kravene er viktige for å nå målet om et bedre og mer effektivt politi som kommer når folk virkelig trenger det, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

De nasjonale kravene fra politiet mottar en melding om hasteoppdrag skal tiden til første patrulje er på stedet ikke overstige 10 minutter i halvpartenm av tilfellene der det bor mer enn 20.000 innbyggere – og 15 minutter i 80 prosent av tilfeller.

De øvrige nasjonale kravene er disse:

**I tettsteder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere:

15 minutter i halvparten og 30 minutter i 80 prosent av alle tilfeller

**I øvrige områder:

22 minutter i halvparten og 45 min i 80 prosent av alle tilfeller.

Bakgrunnen for at det innføres responstid i politiet er den knusende kritikken i Gjørv-kommisjonen etter 22. juli-terroren og at befolkningen skal vå vite hva de kan forvente av sitt lokale politi når det virkelig haster. Kravene er satt til å gjelde innenfor dagens politistruktur med 27 distrikter, organisering og bemanning.

Kravene til politiets responstid gjelder for oppdrag som krever umiddelbar utrykning. Dette kan være hendelser der liv er direkte truet, hendelser med alvorlig personskade eller hendelser der politiet må sikre bevis eller pågripe i alvorlige straffesaker.

Nasjonale og lokale krav

De nasjonale kravene skiller mellom tre tettstedskategorier. Kravene sier hva responstiden skal være under i halvparten av hasteoppdragene, og i 80 prosent av hasteoppdragene i hver tettstedskategori. I tillegg er det stilt responstidskrav for hvert av de 27 politidistriktene.

Kravene til responstid er basert på hva politiet leverer i dag. Det er målinger fra første halvår 2014 som har dannet grunnlag for kravene. Målingene viser at det er forskjell i responstid mellom distriktene. Det innebærer at det er satt ulike krav til responstiden.

Enhetlig måling

Felles metode for måling av politiets responstid er innført i alle politidistrikt. Det gir nyttig kunnskap om politiets reelle responsevne. Flere og bedre data om hva som kan påvirke responstiden vil gi godt grunnlag for læring, evaluering og bedre styring av politiets operative ressurser. På sikt vil Politidirektoratet vurdere å justere kravene basert på målingene.

Les også

Mer om

  1. Politiet

Flere artikler

  1. Pluss content

    Politiet knuser sine egne krav til responstid

  2. Politiet slår egne krav til responstid

  3. Intern politirapport avslører svekket beredskap

  4. Fem år etter 22/7: Så lang tid tar det for Beredskapstroppen å komme seg rundt i landet

  5. Jusprofessor: – Politiets talljuks er alvorlig

  6. Sjekk hvor mange nye politifolk ditt distrikt har fått

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder