PÅ POLITIBESØK: Høyres medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes her sammen med politiinspektør Egil Jørgen Brekke og politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold, mener Ap ikke gjør noe får at politiet skal bli bedre. Foto:Fredrik Solstad,

Høyre-topp mener Tajik knabbet «djevel-idé»

Høyres justispolitiker Hårek Elvenes mener Arbeiderpartiet rappet ideen om å ha en «Djevelens advokat» i politidistriktene.

 • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Han sikter til lederen av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, som vil at det skal være en Djevelens advokat i alle politidistrikter – en mann som varsleren i Monika-saken, Robin Schaefer.

Forslaget ble fremmet i en artikkel i VG lørdag 28. mars hvor Hadia Tajik mener alle politidistrikter fortjener en Schaefer som stiller de nødvendige kritiske
spørsmålene under etterforskningen.

Leder av Juristforbundet, Curt A. Lier, bekrefter at forslaget om Djevelens advokat kom fra dem under høringen i Stortinget i forrige uke og utdypet i et notat 27. mars.

– Dette viser at Ap kun reproduserer innspill fra andre, uten å ta stilling til det viktigste: Nemlig organiseringen av politiet. Ap har i månedsvis unnveket debatten om organisering av politiet under påskudd av at saken ikke var kommet til Stortinget. Nå er den her, men fortsatt er Ap like meningstomt om politistrukturen, sier Hårek Elvenes.

JUSTISPOLITIKER: Hårek Elvenes er medlem av Stortingets justiskomite for Høyre. Foto:Fredrik Solstad,

Når det gjelder utspillet om «Djevelens advokat» viser han til at arbeidstagere har rett etter Arbeidsmiljøloven til å varsle om forhold som strider mot lover, regler og virksomhetens retningslinjer som er etisk uakseptable.

– Vil skape utrygghet

– Å forhåndsutpeke egne varslere som frittgående sporhunder skaper ikke et klima for varsling. Det skaper derimot utrygghet mennesker imellom.

– Hva med den påståtte ukulturen i politiet?

– Det fører ingensteds hen å slakte kulturen i politiet. Det er opportunisme. Politiet har en sterk korpsånd og mange flinke politifolk. Det er en god grunnmur å bygge videre på. «Du forstår ikke kulturen før du har prøvd den», heter det i organisasjonsfaget. Det er verdt å minne Ap på om.

Roser Humlegård

– Hva med ledelsen?

– Ap er negative til at politidirektøren skal få større fullmakter. Partiets forsøk på å gjøre politidirektøren og direktoratet til den store stygge ulven er lite konstruktivt. Endelig har vi fått et politidirektorat og en politidirektør som tar rollen som leder.

– Hva kritiserer du egentlig Ap for?

– De burde være opptatt av at rettssikkerheten skal være lik for alle, uansett hvor man bor. I dag er det uholdbare forskjeller mellom politidistriktene. Reduksjon av antall politidistrikter fra 27 til 12 vil et mer likeverdig polititilbud. I dag er det for få patruljer og for mange saker som ikke oppklares. Hvordan Hadia Tajik og partiet vil organisere norsk politi for å sikre befolkningen trygghet er fortsatt en gåte, mener Hårek Elvenes.

Ap: – Vil gi ansatte eierskap

JUSTISLEDER: Hadia Tajik, Ap, er leder for Stortingets justiskomite. Foto: Jan Petter Lynau,

Hadia Tajik bekrefter at Ap har hatt kontakt med organisasjonene når de har utviklet tiltak av betydning for kultur og ledelse.

– Innspillet om Djevelens advokat fikk vi allerede før komiteens formelle høring, nettopp fordi vi har lagt et løp som gjør at de ansatte i politiet også har eierskap til våre innspill til politireformen. Det overrasker meg at Høyre ikke har jobbet på samme måte. Det forklarer hvorfor reformforslaget deres er så innholdstomt.

Tajik viser til at regjeringspartiene sier at de ønsker et bredt flertall.

– Men de er mest opptatt av å slå ned alle innspill til forbedringer. Justisministeren har avvist å ha med en nasjonal operasjonssentral, som Gjørv-kommisjonen anbefalte, og som Ap har foreslått.

Tajik - som blir valgt til ny nestleder i Ap i april - mener Høyre nå er ner opptatt av å latterliggjøre forslag andre kommer med, enn å komme innspillene i møte.

–Jeg håper ikke de nå er i ferd med å gjøre arbeidet med politireformen til et politisk spill, der spillet er viktigere for dem enn sluttresultatet. For Ap er det viktigst å få en god reform, sier Hadia Tajik.

Juristforbundet: – Foreslo Djevelens advokat

Juristforbundets president, Curt A. Lier, er glad for at deres innspill til politireformen blir lyttet til av politikerne.

– Da spiller det mindre rolle for oss hvem som er opphavet til forslaget, som blant annet «Djevelens advokat».

DJEVELENS ADVOKAT: Juristforbundets presidxent, Curt A. Lier, har selv bakgrunn som leder for Politijuristene og som aktiv påtalejurist i Oslo. Foto:Bjørn Aslaksen,

Lier sier det er skuffende at Hårek Elvenes er mer opptatt av å kritisere Ap, enn å sette seg inn i grundig vurderte forslag fra dem som organiserer påtalemyndighetens ansatte.

I et brev til justiskomiteen konkretiserer Lier hvordan Juristforbundet oppfatter den faktiske rollefordelingen mellom politi og påtale – og problemene det medfører.

Han er opptatt av at juristene skal få bedre opplæring og at dette blir et fag på Politihøgskolen.

– I straffesaker ligger forholdene svært godt til rette for gruppetenkning. Da er det alltid en fare for at gruppen i løpet av prosessen utvikler seg til et «jaktlag». Det finnes ofte ikke noen utenfor etterforskningsteamet som stiller kritiske spørsmål. Det må vi unngå.

Skal være kritiske

– Er det her Djevelens advokat kommer inn?

– Ja. vårt forslag er at hver gang en påtalejurist får tildelt ansvaret for en sak skal det også oppnevnes en såkalt politiadvokat 2 som er Djevelens advokat; en person som stiller de kritiske spørsmålene.

I Monika-saken i Bergen ville han for eksempel ha kunnet stilt spørsmål om hvorfor etterforskerne så tidlig låste seg til en teori om selvdrap, hvorfor det ikke ble gjennomført en rekonstruksjon og hvorfor man ikke vurderte mulige teorier for drap, sier Curt A. Lier som mener at det ikke er behov for nye rutiner ved å innføre denne ordningen.

Les også

 1. Anundsen om fremtidens politi: - Mer robust og fremoverlent

  En stolt og smørblid justisminister kunne tirsdag kveld presentere en ny politireform med flertall i Stortinget.
 2. Tajik: - Alle må ha sin Schaefer

  Alle politidistrikter må ha en djevelens advokat i sin stab – en mann som varsleren Robin Schaefer i Monika-saken.
 3. Vil ikke lenger godta henleggelser
  med kjent gjerningsmann

  Henleggelser av straffbare handlinger med kjent gjerningsmann aksepteres ikke lenger.
 4. Her er planen for de nye politidistriktene

  Høyre, Frp og Venstre er enige om å kutte antallet politidistrikt til 12. Se hvordan det slår ut for ditt distrikt.
 5. Nå er justisministeren og Ap enige: Vil pålegge ansatte i offentlige etater å snakke mer sammen

  For streng tolkning av taushetsplikten hindrer politiet og andre offentlige etater å forebygge radikalisering og…
 6. Ap vil opprette blålys-utvalg

  Ap vil opprette et «blålys-utvalg» hvor nødetatene skal lære av sine feil. Men det er ikke justisministeren enig i.
 7. Disse politi-feilene er blitt pensum

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Erfarne politifolk setter seg på skolebenken for at politiet skal unngå å gjøre alvorlige feil…
 8. Gir full gass for tidenes kjøpefest

  Politiet trår på gassen og starter tidens kjøpefest: 740 nye politibiler til en pris på èn milliard kroner skal ut…
 9. Ap om fengselsplasser i Nederland: – Justisministeren sender penger ut av landet

  Ap frykter at soningsavtalen med Nederland blir et pengesluk hvor penger unødvendig sendes ut av landet.
 10. Politireformen legges frem klokken 18.00 tirsdag: Erna varsler store endringer i politi-Norge

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Her er Erna Solberg vitne til at en ung mann som ikke møtte til soning legges i jern.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder