FORSKJELLER: Elever i sentrale områder gjør det best på nasjonale prøver. Her fra Lakkegata skole i Oslo. Foto: JAN PETTER LYNAU

Skoleprestasjoner avhenger av bosted

Resultater fra de nasjonale prøvene høsten 2013 viser at det fremdeles er store forskjeller mellom fylkene. Hvis man ønsker de beste skoleprestasjonene lønner det seg å bo sentralt.

Artikkelen er over seks år gammel

Elever i Oslo og Akershus ligger over landsgjennomsnittet på alle prøvene i engelsk, lesing og regning, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå fra fjorårets nasjonale prøver på femte og åttende trinn.

Elever i Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag og Østfold befinner seg på de laveste mestringsnivåene.

Som flere år tidligere, finner SSB dermed en klar sammenheng mellom hvor elevene bor og hvor godt de presterer.

Sammenhengen med sentralt bosted blir mer nyansert når man også ser på foreldrenes utdanning. Barn av høyt utdannede foreldre oppnår de beste resultatene i alle fag i femte klasse, og de øker også forspranget fram til åttende klasse.

Statistikken viser at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre oppnår gjennomsnittlig lavere resultater enn andre elever, med unntak av i engelsk på femte trinn. Forskjellen mellom elever med innvandrerbakgrunn og øvrige elever er størst i lesing.

I likhet med tidligere år gjør jentene det i gjennomsnitt bedre enn guttene på nasjonale prøver i lesing, men i regning presterer guttene bedre enn jentene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder