Pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne, sier at mange eldre og deres pårørende kvier seg for å klage på tilbudene de får, av frykt for sanksjoner fra kommunen. Foto: Nils Bjåland

Kommuner har ikke meldeplikt

Ingen systematikk i tilsynet med eldreomsorgen

Pårørende kvier seg for å klage

Kommunene må ta seg av stadig sykere pasienter etter samhandlingsreformen. Men når noe går galt, trenger de ikke melde fra.

  • Ingrid Hvidsten
  • May Linn Gjerding
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Eldreomsorgen i kommunene har ikke meldeplikt til Helsetilsynet ved alvorlige hendelser slik som sykehusene har. Det er veldig uoversiktlig, og mange alvorlige hendelser forblir inne i kommunen, sier pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus.

Kommunene har heller ingen meldeplikt til Kunnskapssenteret ved alvorlige hendelser i sykehjem eller hjemmetjenester.

LES MER: Sykehjemmet ville ikke sende Aase (73) til sykehus - sønnen fikk henne akutt innlagt

Uoversiktelig

Thorne sier at mange eldre og deres pårørende kvier seg for å klage på tilbudene de får, av frykt for sanksjoner fra kommunen.

- Etter samhandlingsreformen har kommunene med veldig syke pasienter å gjøre. Men aldri noen som ser dem i kortene, sier han.

Statens helsetilsyn har hatt nasjonale systemrevisjoner i kommunehelsetjenesten, utført av lokale tilsyn. Det har blitt utført stikkontroller for å se om systemet fanger opp folk som har behov for sykehjemsplass.

I 2010 ble det utført ekstraordinære tilsyn i 342 virksomheter i landets kommuner. Ved to tredjedeler av virksomhetene ble det konstatert at tjenestetilbudet ikke oppfylte aktuelle lovkrav.

Nå vil Høyre ha på plass en meldeordning for kommunehelsetjenesten, som kobles opp mot Helsetilsynet og Kunnskapssenteret.

- Vi vet svært lite om kvaliteten i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Det vi har oversikt over er innsatsfaktorer som kan telles, slik som årsverk, kompetanse, plasser og økonomiske ressurser. I tillegg har vi brukerundersøkelser fra enkeltkommuner, undersøkelser blant de ansatte i sektoren, Helsetilsynets rapporter og pasient- og brukerombudenes rapporter. I sum gir dette oss en uoversiktlig eldreomsorg, sier nestleder Bent Høie i partiet.

Ikke enig

Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet går ikke med på at dagens eldreomsorg er uten tilsyn. Ifølge henne har Helsetilsynet fulgt det kommunale helsevesenet med argusøyne de siste fire årene.

- Helsetilsynet har også undersøkt effekten av denne tilsynsinnsatsen. I en nylig publisert rapport konkluderes det med at tilsyn med kommunene fører til positive endringer og et bedre tjenestetilbud for de eldre, sier hun.

Tangnæs understreker at hun ønsker å få det som gjøres feil frem i lyset. I den forbindelse har regjeringen oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på oppfølgingen av alvorlige hendelser og lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten.

- Vi forventer at utvalget også vil vurdere hvordan hendelser i kommunene best kan følges opp, sier statssekretæren.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder