NRK VANT: Fem dommere har behandlet anken om NRKs rett til kildevern må vike for muligheten til å avsløre politikorrupsjon. Foto: Espen Braata

NRK fikk medhold i Høyesterett

NRK trenger ikke å oppgi til politiet hvem som tilbød dem dokumenter i 22. juli-saken mot betaling. Det har Høyesterett avgjort.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det var 1. mars 2012 at Brennpunkt-redaksjonen i NRK fikk tilbud om å kjøpe etterforskningsdokumenter i 22. juli-saken for 30.000 kroner. Tilbudet ble avslått.

Da Dagbladet omtalte tilbudet i november samme år, innledet Spesialenheten for politisaker etterforskning i saken.

Nektet å fortelle

I avhør forklarte redaksjonssjef i Brennpunkt, Vibeke Haug, at personen som hadde henvendt seg til dem, ifølge egne ord gjorde det på vegne av en ansatt i politiet.

Haug har nektet å fortelle politiet hvem personen er, og hva dokumentene inneholdt, med bakgrunn i pressens rett til kildevern.

Spesialenheten fremmet begjæring til Oslo tingrett om at Haug skulle pålegges å utlevere opplysningene om personen. Haug fikk medhold i tingretten, men Spesialenheten anket til lagmannsretten, som kom til motsatt konklusjon. Haug anket igjen kjennelsen fra lagmannsretten til Høyesterett.

Haug fikk medhold

Fem dommere har behandlet anken om NRKs rett til kildevern må vike for muligheten til å avsløre politikorrupsjon. Fredag ble det kjent at Høyesterett enstemmig kom fram til at Spesialenheten ikke kunne gis medhold. Det ble samtidig poengtert at saken reiste et vanskelig avveiningsspørsmål, der to viktige hensyn sto mot hverandre.

«Kildevernet står imidlertid meget sterkt, og praksis fra EMD viser at det skal mye til for å gjøre unntak. Det var ikke tilstrekkelig grunn til å fravike hovedregelen i denne saken,» heter det i kjennelsen fra Høyesterett.

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet må også betale sakskostnader på 155.710 kroner til Haug.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder