FÅR MEDHOLD: Hjelpepleier Stig Berntsen ble anklaget for overgrep mot demente pasienter. Politiet henla saken og nå får arbeidsgiver kraftig kritikk for håndteringen. Foto: FRODE HANSEN / VG
FÅR MEDHOLD: Hjelpepleier Stig Berntsen ble anklaget for overgrep mot demente pasienter. Politiet henla saken og nå får arbeidsgiver kraftig kritikk for håndteringen. Foto: FRODE HANSEN / VG

Påståtte overgrep og unaturlige dødsfall ved sykehjem: Oslo kommune refses i granskingsrapport

Byrådsleder Røsland: - Det har vært brudd i rutiner

INNENRIKS

Eldrebyråd Kvalbein: - Jeg er lei meg

Kommunerevisjonen i Oslo peker på en rekke svikter i håndteringen av overgreps- og dødsfallanklager ved Lindeberg omsorgssenter. Den kritiske rapporten peker helt opp til byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Publisert:

- Som byråd for eldreomsorgen i Oslo er det mitt ansvar å følge opp overfor Sykehjemsetaten (SYE) når svikt i behandlingen av overgrepsanklagene har funnet sted, sier eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf) til VG.

I november 2011 ble hjelpepleier Stig Berntsen på sviktende grunnlag anklaget for å ha forgrepet seg seksuelt på demente pasienter.

Saken ble henlagt juni 2012 og VG har i flere artikler omtalt hvordan SYE ledelse sviktet på flere punkter i behandlingen av anklagene og i sitt arbeidsgiveransvar overfor Berntsen.

Kvalbein: - Jeg er lei meg

- Mener du eller mener du ikke at Berntsen fortjener en unnskyldning?

- Dette er en sak som naturlig nok må oppleves som tung og vanskelig for Berntsen og som jeg er lei for at har oppstått, svarer Kvalbein.

Hadde usikker info - anmeldte og varslet pressen

29. april 2012 anmeldte også byrådet i Oslo, ved byrådsleder Stian Berger Røsland (H), en avdelingssykepleier ved samme sykehjem, etter det de mente var sammenfall mellom svikt i medikamentrutiner og høy dødsrate - og varslet samtidig pressen.

Dagen etter opplyste SYE til VG at det ikke var noe unormalt med dødsratene.

Både denne og saken gjeldende påståtte overgrepene får nå kraftig kritikk av Kommunerevisjonen for håndteringen i rapporten som skal behandles i Oslo bystyres kontrollkomité på tirsdag.

- Elendig personalpolitikk

- Jeg er glad for at kommunerevisjonen gir meg rett i kritikken av den elendige personalpolitikken jeg har blitt utsatt for. Jeg konstaterer at byrådet etter å ha avvist all kritikk i halvannet år nå ikke har innsigelser til kommunerevisjonens konklusjoner, sier Berntsen.

I saken om påståtte overgrep peker rapporten på at varslingsrutiner ikke ble fulgt, at de angivelig fornærmede ikke ble undersøkt og at «det har vært svakheter i arbeidsgivers oppfølging av den ansatte som var mistenkt».

Utelukker ikke å overstyre Sykehjemsetaten

På tross av at Berntsen i rapportens konklusjoner ikke levnes noe skyld for situasjonen som oppstod, har SYE ikke latt han komme tilbake til sitt arbeidssted - mot hans egen vilje.

Nå åpner Kvalbein for å rette opp dette.

- Jeg kan ikke utelukke at denne beslutningen vil måtte revurderes eller omgjøres. Dette vil måtte bli avklart i tiden framover, sier hun.

- Vil du som ansvarlig byråd foreta deg noe for å rette opp SYEs behandling av Berntsen?

- Jeg mener at sammendraget av Kommunerevisjonens rapport viser at det er behov for en grundigere og ekstern gjennomgang av arbeidsgiveransvar og personalhåndtering i etaten, svarer Kvalbein.

- Spar oss for rettsprosess

Berntsen har varslet søksmål mot Oslo kommune.

- En av de nærmeste dagene mottar arbeidsgiver varsel om søksmål fra min advokat. Jeg synes arbeidsgiver bør ta til fornuft og spare både meg og dem for en utmattende rettsprosess, sier Berntsen.

- Godt kvalitetssikret

I medikamenthåndteringssaken slår Kommunerevisjonen fast at saken i den innledende fasen ikke var «tilfredsstillende undersøkt, opplyst og dokumentert» og at SYE handlet for tregt.

I fortsettelsen omtaler granskerne byrådsleder Stian Berger Røslands (H) håndtering:

«Byrådslederen var kjent med usikkerheten som knyttet seg til vurderingen av dødsratene.»

Rapporten kaller anmeldelsen og offentliggjøringen for «kraftige virkemidler og en stor belastning».

- Opplysningene var så godt kvalitetssikret som mulig før det tidspunkt disse ble informert, sier Røsland.

Forsøkte å varsle tidligere

I granskingsrapporten kommer det fram at ansatte allerede i 2011 hadde forsøkt å varsle om det de mente var uforsvarlig håndtering av medisiner ved den aktuelle avdelingen på Lindeberg omsorgssenter.

- Erkjenner dere at det har vært feil i håndteringen av også denne saken?

- Kommunerevisjonen og internrevisjonen påpeker at det har vært brudd på rutiner og prosedyrer. Jeg er enig i det, svarer Røsland.

Helsetilsynet konkluderer i august

I fjor sommer gikk politiet ut i Aftenposten og sa at de ikke skjønte hvorfor de hadde fått anmeldelsen om svikt i medikamentrutiner, ettersom de noe tid i forveien hadde mottatt en varslingssak via Helsetilsynet og opprettet en såkalt undersøkelsessak.

Helsetilsynet opplyser til VG at de fortsatt behandler saken og vil komme med sin vurdering av den til politiet i august.

- Vi avventer denne saken til Helsetilsynet kommer med sin vurdering, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort-Kraby ved Oslo politidistrikt.

Lars Christian Sunde, den anmeldte avdelingslederens advokat, vil ikke kommentere saken.

Bok: - Kvalbein kalte Berntsen «tiltalt»

Mandag lanserer Forlaget Rødt boken «Byråden mot hjelpepleieren», skrevet av Erling Folkvord. Den tar for seg hele hendelsesforløpet i saken, fra anklagene oppstår, via den såkalte medikamenthåndteringssaken fra samme sykehjem, og fram til dagens status.

- Allerede tidlig i saken som gjaldt anklagene mot Stig Berntsen mente jeg at noe var galt og fikk behov for å dokumentere dette, i tilfelle andre ansatte i Oslo kommune skulle bli utsatt for tilsvarende aksjoner fra sin arbeidsgiver, sier Folkvord.

I boken kommer det blant annet frem at eldrebyråd Kvalbein i et notat til Helse- og sosialkomiteen kalte Berntsen for «tiltalt». Det var fire måneder etter at saken var henlagt på siktelsesstadiet.

- Benevnelsen ble ved en feil brukt av meg og har blitt korrigert senere, sier Kvalbein.